Nakoľko bezpečná je röntgenová kontrola potravín? - METTLER TOLEDO
 
Menu
Webový seminár na objednávku

Nakoľko bezpečná je röntgenová kontrola potravín?

Webový seminár na objednávku
V tomto 15-minútovom webovom seminári na požiadanie sa rozoberajú niektoré z najrozšírenejších mylných predstáv o röntgenovej kontrole potravín.
English
Ubezpečuje, že röntgenová kontrola potravín je bezpečná a spoľahlivá, a obsahuje odpovede napríklad na nasledujúce dôležité otázky výrobcov potravín:
  • Prečo potraviny kontrolovať pomocou röntgenového žiarenia?
  • Aký je účinok röntgenového žiarenia na chuť, štruktúru a nutričnú hodnotu potravín?
  • Aký je rozdiel medzi röntgenovou kontrolou a ožarovaním potravín?
  • Aký je rozdiel medzi röntgenovým žiarením a rádioaktivitou?
  • Nakoľko bezpečné sú röntgenové systémy používané v potravinárskom priemysle?

Webový seminár sa začína vysvetlením, prečo výrobcovia potravín používajú röntgenovú kontrolu. Pokračuje charakteristikou röntgenových lúčov a poukazuje na to, že sú bežnou súčasťou každodenného života. Po vysvetlení, že röntgenová kontrola nie je to isté ako ožarovanie potravín (pri ožarovaní sa používajú dávky, ktoré sú až desaťmiliónkrát silnejšie ako pri röntgenovej kontrole), sa webový seminár zameriava na dizajn röntgenových kontrolných systémov.

Princípy röntgenovej kontroly sa vo webovom seminári vysvetľujú pomocou neodborných výrazov. Obavy ľudí zo žiarenia sú odôvodnené, tento webový seminár však vyvracia niekoľko mýtov a obsahuje prekvapujúce skutočnosti.
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.