Využitie merania hmotnosti na zlepšenie vášho produktu a postupov - METTLER TOLEDO
Webový seminár na objednávku

Využitie merania hmotnosti na zlepšenie vášho produktu a postupov

Webový seminár na objednávku
Tento internetový seminár (webinár) je venovaný diskusii o faktoroch prispievajúcich k celkovým odchýlkam v prevádzkovom postupe, produkte a odchýlkam v samotných meraniach. Sústreďuje sa na možnosti používania dostupných nástrojov na znižovanie nákladov a na súčasné zlepšovanie vášho produktu. Prináša rady a metódy na znižovanie preplňovania, predchádzanie expedícii chybných produktov a kontrolu správnosti počtu produktov.
English
Kto by sa mal zúčastniť?
Tento 30 minútový webinár bol pripravený ako pomôcka výrobcom na pochopenie základných výpočtov pri kontrole hmotnosti, sprísňovaní požiadaviek na výrobné postupy a znižovaní nákladov. Rozhodne odporúčame, aby sa na ňom zúčastnili vedúci pracovníci na všetkých úrovniach riadenia a pracovníci s rozhodovacou právomocou zodpovední za zvyšovanie kvality a rentability.

Webinár sa podrobnejšie venuje nasledujúcim oblastiam:

  • Porozumenie terminológii kontrolných váh a výpočty
  • Porozumenie príčinám spôsobujúcim odchýlky produktov a postupov
  • Porozumenie príčinám spôsobujúcim kolísanie výsledkov merania hmotnosti
  • Náklady spôsobované neporozumením funkcie kontrolných váh
  • Praktické príklady, využitie informácií tohto internetového seminára, znižovanie nákladov a znižovanie preplňovania produktov

Investujte 30 minút a osviežte si vedomosti o výpočtoch pri kontrolnom vážení: Naučte sa využívať tieto poznatky na optimalizáciu postupov a šetrenie peňazí vášho podniku znížením zbytočného preplňovania produktov.
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.