Intenzifikácia chemických procesov
Webový seminár na objednávku

Intenzifikácia chemických procesov

Webový seminár na objednávku

Rýchle prijímanie rozhodnutí v spoločnosti Merck umožnilo dôkladnú intenzifikáciu chemických procesov

Shane Grosser vysvetľuje, ako laboratórium na intenzifikáciu vývoja procesov spoločnosti Merck vyvíja nové nástroje a metódy na zvýšenie rýchlosti a obmedzenie nákladov na vývoj chemických procesov.
Shane T. Grosser, Ph.D. - Merck
35 minút
English

Načasovanie programu v rámci vývoja chemických procesov často vedie k prijímaniu informovaných rozhodnutí s nedostatočným pochopením celého procesu, a to najmä v prvotných fázach klinickej aplikácie. Na zjednodušenie tejto situácie dostalo laboratórium na intenzifikáciu vývoja procesov spoločnosti Merck úlohu vyvinúť nástroje a metodické postupy, ktoré budú zamerané na získanie hlbších znalostí základných informácií o procese bez vysokých nárokov na prostriedky. Tieto postupy vývoja chemických procesov úzko súvisia s intenzifikáciou, efektívnejším zhromažďovaním údajov, obmedzením objemu údajov a analýzou údajov vďaka nasledujúcim faktorom:

  • Modelovanie procesov
  • Automatizácia s vysokým objemom výkonov
  • Analytické technológie procesu (PAT)
  • Automatizovaná implementácia reaktora
  • Štatisticky vytvorené experimentovanie a analýza (DoE)

Tento webový seminár obsahuje informácie o niektorých vytvorených metodológiách týkajúcich sa intenzifikácie a rýchlej optimalizácie údajov. Súčasťou sú aj príslušné príklady vrátane nasledujúcich príkladov:

  1. Optimalizácia väzbovej reakcie C-O s katalyzovaným paládiom
  2. Štúdie obmedzenia rizika súvisiace so suspenziou tuhých látok a ich rozpustením v laboratóriu, a pilotné škálovanie
  3. Rýchla identifikácia preferovaných prevádzkových podmienok reakcie zrušenia ochrany aryléteru v rámci veľmi krátkeho časového úseku

Prednášajúci
Po získaní titulu PhD. v oblasti chemického inžinierstva na univerzite Carnegie Mellon University v roku 2007 nastúpil dr. Grosser na oddelenie komercionalizácie a vývoja chemických procesov spoločnosti Merck, v ktorom aj v súčasnosti pôsobí v pozícii pridruženého hlavného vedeckého pracovníka v rámci technologických laboratórií CPDC.  Od nástupu do oddelenia CPDC v roku 2007 sa dr. Grosser zúčastnil mnohých zaujímavých projektov, z ktorých väčšina sa týkala vývoja liečivých látok skladajúcich sa z malých molekúl vrátane klinickej výroby API, prenosov technológií (pilotná fáza, komercionalizácia a dodávka), ako aj regulačnej podpory pre mnohé programy.  Okrem viacerých vedúcich pozícií v rámci projektov viedol v rokoch 2009 až 2014 aj pracovnú skupinu oddelenia s názvom Technológia modelovania procesov a od začiatku roka 2014 viedol laboratórium na intenzifikáciu vývoja procesov.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.