Metal Detection Infographic
 
Menu
Infografika

Metal detection testing costs time and money

Infografika

Reduce metal detection test frequency by up to 83%, without increasing your risk

Metal detection infographic
Metal detection infographic

Táto infografika o detekcií kovov vám osvetlí, ako najmodernejšie detektory kovov radu Profile T and ST Series pro kontrolu zvislých balení a detekčný systém Profile pre kontrolu vo voľnom páde pomáhajú výrobcom naplno využíť potenciál produktivity, zvýšiť kvalitu a bezpečnosť zamestnancov so zníženou frekvenciou skúšok detektorov kovov.

Infografika obsahuje popis týchto vylepšení detektorov kovov METTLER TOLEDO Safeline:

  • Režim skrátených skúšok
  • Systém automatických skúšok ATS
  • Technólogia eDrive™
  • Režim emulácie


Výrobcovia potravín a hlavne výrobcovia veľkého množstva suchých produktov, ako sú napríklad pochutiny a cukrovinky, ktoré sa kontrolujú a balia pri vertikálnom plnenia obalov, a výrobcovia sypkých a granulovaných výrobkov musia pravidelne kontrolovať výkon detektorov kovov, aby zaistili zhodu s normami o bezpečnosti potravín a kodex zásad svojich odberateľov. Skúšky detektorov kovov často vyžadujú zastavenie výroby a plýtvanie vyhovujícimi výrobkami.


Použitie najnovších vylepšení detektoru kovov METTLER TOLEDO Safeline dokáže výrobcom potravín pomôcť zvýšiť výrobnú kapacitu, efektivitu a celkovú OEE.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.