Reduced Test Mode Benefits
Know-how

Reduced Test Frequency Benefits

Know-how

Aplikačná správa o znížení skúšok
Aplikačná správa o znížení skúšok

Sledovanie výkonu detektorov kovov predstavuje základný predpoklad k dlhodobému zabezpečeniu jeho bezchybnej funkcie. Často však vyžaduje zastavenie výroby alebo plytvanie vyhovujúcimi výrobkami. Obe tieto skutočnosti negatívne ovplyvňujú celkovú efektivitu zariadení (OEE).

Teraz však existuje spôsob, ako znížiť frekvenciu skúšok
až o 83 %

V tomto článku sa dočítate, ako možete znížiť frekvenciu skúšok detektorov kovov pri súčasnom znížení rizík. Článok taktiež pojednáva o následujúcich troch kľúčových výhodách, ktoré môžete dosiahnuť.

  1. Vyššia spoľahlivosť výroby
  2. Vyššia kvalita výrobkov
  3. Vyššia bezpečnosť zamestnancov

 

Odstávky výroby poškodzujú zisk. Pri náročných plánoch výroby predstavuje každé zastavenie výrobnej linky stratu výrobnej kapacity a potenciálne problémy v ďalších úsekoch výroby. Frekvencia rutinných skúšok detektorov kovov je jednou z oblastí, kde je možné„prijateľnú“ dobu odstávok výrazne skrátiť.

Budovanie povesti kvalitného výrobcu vyžaduje čas, stabilnú kvalitu výrobkov a konzistentnosť procesov. Táto náročne vybudovaná povesť však môže spôsobiť nenapraviteľné škody v dôsledku stiahovaniu výrobkov z trhu, ktorému chce každý výrobca predísť. Používanie režimu skrátených skúšok môže pomôcť zaistiť vyššiu kvalitu výroby. Tú je možné dosiahnuť používaním detektorov kovov pri sférickej citlivosti vyššiu, než je požadovaná špecifikáciou. Tým je možné vytvoriť dôležitú bezpečnostnú rezervu.

Výrobné podniky majú povinnosť zaistiť bezpečnosť svojich zamestnancov na pracovisku. Detektory kovov pre kontrolu vertikálne balených výrobkov sa často montujú do zle prístupných miest. Ich pravidelné prevádzkové skúšky tak spravidla vyžadujú prácu zamestnancov vo výškach. Použitie režimu skrátených skúšok dokáže výrazne znížiť počet stúpaní po rebríku a objem práce vo výškach pri vykonávaní pravidelných skúšok detektorov kovov.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.