Integrita údajov – riešenia na zabezpečenie zhody pre spektrofotometriu UV/VIS
 
Menu
Know-how
Tipy a triky

Zhoda v oblasti integrity údajov – Riešenia LabX pre UV/VIS

Know-how
Tipy a triky

Získajte informácie o osvedčených postupoch zachovania integrity údajov pre vaše pracovné postupy v oblasti spektrofotometrie UV/VIS

integrita údajov
integrita údajov

Integrita údajov je kľúčový aspekt v regulovaných prostrediach. Skončite s plytvaním času a prestaňte sa obávať písomných upozornení od organizácie FDA. Spoločnosť METTLER TOLEDO ponúka balík komplexných riešení, ktoré pomôžu zabezpečiť úplnú zhodu v oblasti integrity údajov vo vašich všeobecných pracovných postupoch a pracovných postupoch v oblasti UV/VIS. Prečítajte si, ako zabezpečiť zhodu vašich pracovných postupov v oblasti spektrofotometrie UV/VIS s dôležitými požiadavkami na integritu údajov a predchádzať písomným upozorneniam od organizácie FDA.

Prevezmite si nižšie uvedenú infografiku, kde sa dozviete odpovede na tieto bežné otázky týkajúce sa integrity údajov:

  1. Aké bezpečné sú vaše elektronické záznamy?
  2. Je váš systém založený na súboroch najlepšou voľbou?
  3. Dajú sa vaše výsledky upravovať bez nutnosti sledovania a schválenia?
  4. Ako môžete zaistiť, že boli vykonané všetky kroky?
  5. Potrebujete jedinečné používateľské prihlasovacie údaje?
  6. Dodržiavate princípy ALCOA?
  7. Podporuje váš systém elektronické podpisy?

Infografika obsahuje otázky a odpovede súvisiace s integritou údajov a pomôže vám vyhodnotiť silné a slabé stránky vášho aktuálneho systému. V podobe softvéru LabX PC vám spoločnosť METTLER TOLEDO ponúka riešenia, ktoré sú v plnej zhode s modernými normami a zaručujú širokú zhodu v oblasti integrity údajov v laboratóriu.

Stiahnite si tento bezplatný zdroj a získajte informácie o tom, ako pomocou softvéru LabX PC zabezpečiť zhodu v oblasti integrity údajov vo vašich pracovných postupov v oblasti spektrofotometrie.
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.