Správne postupy pri vážení - príručka od METTLER TOLEDO
Sprievodca

Správne postupy pri vážení

Sprievodca

Správne postupy pri vážení - príručka pre presné výsledky a kvalitnejšie techniky váženia

Príručka Správne postupy pri vážení vám sprostredkuje odporúčania, ako dosiahnuť presnejšie výsledky váženia a ako pri práci s laboratórnou váhou predchádzať chybám.
Príručka Správne postupy pri vážení vám sprostredkuje odporúčania, ako dosiahnuť presnejšie výsledky váženia a ako pri práci s laboratórnou váhou predchádzať chybám.

Faktory ovplyvňujúce presnosť váženia môžu negatívne ovplyvňovať aj výsledky celej analýzy. Preto je dôležité poznať pravidlá, ktoré je potrebné pri práci s laboratórnou váhou dodržiavať.

Váženie je jedným z najbežnejších, najdôležitejších a časovo najnáročnejších laboratórnych úkonov. Preto je pri ňom dodržovanie správnych postupov  úplne zásadné.

Váhy sú v súčasnosti natoľko vyspelé, že v bežných prípadoch nevyžadujú prevádzku vo zvláštnych miestnostiach, snáď s výnimkou ultramikrováh.

Technologický pokrok v elektronike výrazne zjednodušil ovládanie váh a skrátil dobu váženia. Digitálny dotykový displej zaisťuje intuitívne ovládanie váhy.

Zdanlivo jednoduché používanie však môže viesť k zníženiu starostlivosti  obsluhy, ktorá tak nemusí účinne predchádzať radom negatívnych faktorov, ktoré ovplyvňujú presnosť váženia, a teda aj výsledok celej analýzy. Vonkajšími vplyvmi sa pri laboratórnych váhach rozumejú merateľné fyzikálne javy. Medzi príklady vonkajších vplyvov sa radia:

  • elektrostatické sily,
  • prúdenie vzduchu,
  • okolité vibrácie,
  • magnetické javy,
  • odparovanie,
  • absorpcia vlhkosti.

Za vonkajšie vplyvy sa zamieňajú aj niektoré vlastnosti vzoriek, ako sú napríklad odparovanie kvapalín alebo prírastok a úbytok hmotnosti v dôsledku hygroskopických, respektíve hydrofóbnych vlastností vzorky.

Cieľom tejto príručky je identifikovať najčastejšie faktory, ktoré ovplyvňujú  presnosť váženia a sprostredkovať čitateľom informácie o základných pravidlách správneho váženia na laboratórnej váhe. Úvodná pasáž príručky je venovaná odporúčaniam na optimálne umiestnenie váhy. Ďalšie časti príručky obsahujú popis správneho postupu pri obsluhe tohto citlivého prístroja a analýzy vonkajších vplyvov a ich prejavov. Väčšinu týchto vplyvov je možné rozpoznať na základe pomalej zmeny v zobrazení hmotnosti (tzv. drift).

Technologicky vyspelé váhy umožňujú rýchlejšie a inteligentnejšie váženie, a to dokonca bez toho aby vyžadovali použitie zvláštnych miestností.

Výsledky váženia napriek tomu nemusia byť presné, a to najmä z týchto dôvodov:

Správne postupy pri vážení
Správne postupy pri vážení

 

 

Vplyv vonkajších faktorov (napr. prúdenie vzduchu, pôsobenie magnetických a elektrostatických síl),

Správne postupy pri vážení
Správne postupy pri vážení

 

zámena vlastností vzorky za pôsobenie vonkajších vplyvov,

Správne postupy pri vážení
Správne postupy pri vážení

 

nesprávne ovládanie váhy,

Správne postupy pri vážení
Správne postupy pri vážení

 

výber nevhodného umiestnenia váhy,  

Správne postupy pri vážení
Správne postupy pri vážení

 

nesprávna interpretácia technických údajov.

 

Pokyny v príručke „Správne postupy pri vážení“ od METTLER TOLEDO vám pomôžu pochopiť, ktoré faktory ovplyvňujú presnosť váženia a ako minimalizovať pravdepodobnosť výskytu chýb pri vážení.

 

Získajte presné výsledky váženia hneď na prvý krát a šetrite drahocenný čas.

 

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.