Aplikácie pre biologické odbory v rámci spektrofotometrie UV/VIS
Sprievodca

Nástroje na spektrofotometriu UV/VIS pre biologické odbory

Sprievodca

Aplikácie UV/VIS pre biologické odbory v skratke

Aplikácie UV/VIS pre biologické odbory v skratke
Aplikácie UV/VIS pre biologické odbory v skratke

Spektrofotometria UV/VIS predstavuje štandardnú metódu, ktorá sa každodenne používa v mnohých laboratóriách biologických odborov. Hlavným dôvodom je jednoduchosť – tento postup nevyžaduje komplexnú prípravu vzoriek, jednoducho sa vykonáva a výsledky sú k dispozícii v priebehu niekoľkých sekúnd.

Typické meranie vyžaduje iba malý objem vzorky. Keďže ide o nedeštruktívnu metódu, vzorky je možné používať na účely ďalších analýz. V oblasti biologických odborov sa spektrofotometria UV/VIS obvykle používa v rámci analýzy nukleových kyselín, bielkovín a bakteriálnych bunkových kultúr.

Naša príručka Aplikácie UV/VIS pre biologické odbory v skratke uvádza podrobnejšie informácie najčastejších aplikáciách:

  • Určenie koncentrácie nukleových kyselín – DNA a RNA.
  • Čistota nukleových kyselín.
  • Určovanie koncentrácie bielkovín formou priameho merania kolorimetrických analýz, štúdií enzymatických reakcií a monitorovania kriviek suspenzií bakteriálnych buniek.

 


Poznáte naspamäť absorbanciu časti jednotlivých komponentov nukleotidu spektra DNA? Ani nemusíte! Nový plagát „Analýza nukleovej kyseliny použitím absorbančnej spektroskopie“ v skratke uvádza všetky kľúčové informácie na rýchle a jednoduché určenie koncentrácie nukleových kyselín použitím absorbančnej spektroskopie.


Stiahnite si príručku Nástroje UV/VIS pre biologické odbory – Aplikácie UV/VIS pre biologické odbory v skratke a nový plagát „Analýza nukleovej kyseliny použitím absorbančnej spektroskopie“

Aplikácie UV/VIS pre biologické odbory v skratke

Analýza nukleových kyselín
Analýza bielkovín
Bunkové suspenzie
Tipy
Overené postupy UV/VIS

 

Úvodník:

Spektroskopia UV/VIS je veľmi výkonnou a obľúbenou metódou v rámci biologických odborov. Stala sa štandardnou metódou, ktorá sa každodenne používa v mnohých laboratóriách. Hlavným dôvodom je jednoduchosť – tento postup nevyžaduje komplexnú prípravu vzoriek, jednoducho sa vykonáva a výsledky sú k dispozícii veľmi rýchlo v priebehu niekoľkých sekúnd. Typické meranie vyžaduje iba malý objem vzorky. Keďže ide o nedeštruktívnu metódu, vzorky je možné používať na účely ďalších analýz. V oblasti biologických odborov sa spektroskopia UV/VIS obvykle používa v rámci analýzy nukleových kyselín, bielkovín a bakteriálnych bunkových kultúr. Najčastejšími oblasťami použitia sú určovanie koncentrácie nukleových kyselín – DNA a RNA, čistoty nukleových kyselín, určovanie koncentrácie bielkovín priamym meraním kolorimetrických analýz, štúdie enzymatických reakcií a monitorovanie kriviek rastu suspenzií s bakteriálnymi bunkami. 

 

Obsah:

1. Úvod

1.1 Typy spektrofotometrov
1.2 Riešenia spoločnosti METTLER TOLEDO pre biologické odbory

2. Analýza nukleových kyselín
2.1 Určovanie koncentrácie
2.2 Určovanie koncentrácie oligonukleotidov (ssDNA)
2.3 Limity detekcie nukleových kyselín
2.4 Čistota nukleových kyselín

3. Analýza bielkovín
3.1 Určovanie koncentrácie bielkovín
3.1.1 Priame meranie
3.1.2 Nepriame metódy (kolorimetrická analýza)
3.1.3 Bradfordova metóda
3.2 Kinetika

4. Koncentrácia suspenzie buniek

5. Tipy
5.1 Všeobecné tipy
5.1.1 Výber kyvety a manipulácia s ňou
5.1.2 Príprava vzoriek
5.1.3 Dôležité informácie o meraní
5.1.4 Vplyvy pH, teploty a okolitého vzduchu
5.1.5 Údržba prístroja
5.2 Tipy týkajúce sa meraní mikrotitračných objemov
5.2.1 Manipulácia so vzorkami
5.2.2 Čistenie
5.2.3 Údržba prístroja

6. Overené postupy UV/VIS

7. Literatúra

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.