Príručka o určovaní obsahu soli
Sprievodca

Príručka o určovaní obsahu soli

Sprievodca

Príručka o určovaní obsahu soli obsahuje metódy na určovanie obsahu soli v potravinách a vysvetľuje meranie na príkladoch reálnych vzoriek. Poskytuje tiež rady a tipy na zlepšenie techniky titrácie a váženia.

Príručka o určovaní obsahu soli
Príručka o určovaní obsahu soli

Soľ je podstatnou ingredienciou v mnohých spracovaných potravinách, a preto je jej obsah vo výrobkoch často potrebné určovať čo najpresnejšie.

Kompletná príručka o soli obsahuje tieto témy:

  • Metódy určovania obsahu soli – titrácia, analýza úbytku pri sušení
  • UV/VIS spektroskopia
  • Príklady aplikácií a výsledkov
  • Tipy a triky na zjednodušenie merania obsahu soli

Zoznámte sa s výhodami a nevýhodami rôznych metód určovania obsahu soli – od informácií o správnych prístrojoch až po správne metódy merania pre vašu aplikáciu.

Príručka o určovaní obsahu soli – metódy určovania obsahu soli v potravinách, rady a tipy na zlepšenie techniky titrácie a váženia.

Kompletná príručka o určovaní obsahu soli
Osvedčené analytické metódy a výsledky

Úvodník:

Ľudstvo a soľ majú dlhú spoločnú históriu. V dávnych časoch, kým nezačala ťažba kamennej soli, bola soľ vzácnou a vyhľadávanou komoditou. V súčasnosti je soľ vďaka nižšej cene kľúčovou ingredienciou spracovaných potravín.

Táto príručka o soli:
• poskytuje prehľad metód na určovanie obsahu soli v potravinách,
• obsahuje stručný prehľad histórie soli,
• vysvetľuje meranie na príkladoch vybraných vzoriek,
• prináša niekoľko rád a tipov na zlepšenie techniky pri obsluhe titrátorov a váh.

Obsah:

1. Úvod
2. Prehľad riešení
3. Argentometrická titrácia
4. Iónovo selektívne metódy
5. Určovanie obsahu soli podľa hustoty
6. Obsah popola
7. Závery
8. Ďalšie informácie
9. Príloha

Určovanie obsahu vlhkosti a vody v potravinárskom priemysle

Analýza vlhkosti a určovanie obsahu vody zohrávajú dôležitú úlohu vo všetkých oblastiach potravinárskeho priemyslu od kontroly prichádzajúceho a odchádzajúceho tovaru cez výrobu a skladovanie až po vývoj nových verzií výrobkov. Toto odvetvie je pod veľkým tlakom na udržiavanie nízkych cien a zároveň na výrobu obrovských objemov a z toho dôvodu musí byť analýza vlhkosti veľmi rýchla, presná a spoľahlivá. Okrem toho je tu stále väčší počet predpisov, ktoré je potrebné dodržiavať. Výsledky a postupy merania sa preto musia spoľahlivo dokumentovať.

Z technického hľadiska existuje niekoľko postupov analýzy vlhkosti. Výber správnej možnosti závisí od veľmi rozmanitých faktorov. V ďalších odsekoch si opíšeme hlavné vlastnosti, výhody a riziká týchto postupov.

1.1 Rôzne spôsoby viazania vody

Takmer každá prírodná látka obsahuje vodu. V tom najjednoduchšom prípade sa voda adsorbuje na povrchu častíc z vlhkosti vzduchu. Môže byť ale uložená aj hlboko v póroch pevných látok alebo ako voda v chemickej väzbe. V potravinách a ich ingredienciách sa vyskytujú takmer všetky tieto formy. Okrem výrobkov s jednoduchou štruktúrou, ako je bežný cukor alebo alkoholické nápoje, existujú aj komplexné bunkové štruktúry, napríklad v sušenom ovocí alebo mäse, v ktorých sa voda viaže aj sorpciou na povrchu, aj kapilárne medzi časticami. Voda sa nachádza aj hlboko v bunkách, kde sa veľmi ťažko meria. Z toho dôvodu je potrebné vyberať metódy analýzy a prípravy vzoriek podľa vlastností skúmaného výrobku.

1. Úvod

Soľ – od bieleho zlata ku komodite

Soľ má za sebou už dlhú históriu a vo väčšine civilizácií sa objavila už v dávnych časoch. Babylončania a Sumeri používali soľ na konzervovanie potravín. Po soli bol vždy veľký dopyt a v mnohých regiónoch bola zriedkavá. Mnohé mestá vďaka nej zbohatli a nadobudli vplyv, ako napríklad Lüneburg v dolnosaskom regióne.

Nie div, že sa soľ nazývala „bielym zlatom“. Zaujímavosťou je, že dokonca aj anglický výraz pre plat (salary) pôvodne označoval príspevok pre vojakov „na soľ“. Soľ mala obzvlášť vysokú cenu v stredoveku a finančne dostupnou sa v západoeurópskych regiónoch stala až vtedy, keď sa umožnila ťažba v niekoľko 100 metrov hrubých, približne 250 miliónov rokov starých soľných vrstvách v severonemeckej panve Zechsteinmeer.

V našich potravinách sa najčastejšie používa stolová soľ, ktorá obsahuje najmä chlorid sodný. Aj po procese výroby bežnej stolovej soli, či už z kamennej alebo morskej soli, v nej ostávajú 1 – 3 % iných solí; nespracovaná morská soľ obsahuje do 5 % vody. Stolová soľ je vyčistená a rafinovaná soľ. Na zlepšenie sypkosti a hygroskopických vlastností sa do soli v neskorších fázach pridávajú malé množstvá ďalších látok. V stolovej soli sa obyčajne rozlišuje morská a kamenná soľ. Každá sa získava iným procesom.

Kamenná soľ

Kamenná soľ je často produktom podzemnej ťažby. Získava sa vykopávaním alebo prostredníctvom roztoku. V soľných roztokoch sa potom stolová soľ oddelí od iných látok jej rozpustením, koncentrovaním a následnou kondenzáciou alebo varením.

V rôznych kultúrach po celom svete sa vyvinuli rôzne spôsoby získavania soli. Niektoré juhoamerické indiánske kmene získavajú soľ bohatú na chlorid draselný lúhovaním rastlinného popola. V oblasti okolo Čadského jazera sa lúhuje, filtruje a následne varí zemina obsahujúca soľ. V dávnejších dobách sa v niektorých oblastiach severného Nemecka získavala soľ z rašeliny, ktorá bola predtým zaplavená morom.

Morská soľ

Získavanie soli z morskej vody je pravdepodobne najstaršou metódou získavania soli. Morská voda sa usmerňuje do soľných záhrad, kde sa voda pomaly vyparuje. Všetky rozpustené ióny v závislosti od svojej rozpustnosti postupne kryštalizujú vo vrstvách. Chlorid sodný sa nachádza vo vrchnej vrstve, ktorá sa odoberá ešte pred úplným vyparením vody. Pri takomto spôsobe získavania soli nie je možné zabrániť kontaminácii inými soľami, práve to je však pri predaji dobrou marketingovou vlastnosťou. V súčasnosti približne 20 % soli spotrebovanej na celom svete pochádza z morskej vody.

Soľ v súčasnosti

Soľ je podstatnou ingredienciou spracovaných potravín a jej obsah vo výrobkoch je často potrebné určovať čo najpresnejšie. V porovnaní s jej minulou slávou, keď sa považovala za „biele zlato“, má dnes soľ často nie príliš dobrú reputáciu. Príliš veľké množstvo soli – najmä sodných iónov – má nepriaznivé účinky na naše zdravie. Svetová zdravotnícka organizácia a Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo podnikli iniciatívy zamerané na obmedzenie spotreby soli vymedzením jej maximálneho obsahu v potravinárskych výrobkoch. Očakáva sa, že tento trend bude pokračovať a zavedú sa maximálne prípustné hodnoty obsahu soli. Je pravdepodobné, že sa bude zvyšovať tlak na výrobcov potravín, aby znižovali obsah soli vo svojich výrobkoch. Z toho dôvodu sa mnohé receptúry už zmenili a iné čakajú na prepracovanie. Takéto úlohy vyžadujú veľa skúšok vrátane určovania obsahu soli.

V ďalších odsekoch sú opísané rôzne metódy určovania obsahu soli, napr. titrácia a analýza úbytku pri sušení, ako aj faktory pri určovaní obsahu soli vo vybraných potravinách, a napokon ponúkame rady a tipy, ako zlepšiť techniku merania – a dosiahnuť tak ľahšie pracovné postupy a presnejšie výsledky.

2. Prehľad riešení

Určovanie obsahu soli v pevných a kvapalných vzorkách

Spoločnosť METTLER TOLEDO ponúka viaceré spôsoby na určovanie obsahu soli, chloridov, sodíka aj draslíka v takmer všetkých druhoch vzoriek. V kvapalných vzorkách je možné tento obsah určovať priamo. V prípade pevných vzoriek však môže byť najprv potrebná príprava, pri ktorej sa soľ uvoľní a ióny sa rozpustia.

Príručka o určovaní obsahu soli – metódy určovania obsahu soli v potravinách, rady a tipy na zlepšenie techniky titrácie a váženia.
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.