Príručka: Technológia váženia pri plnení malých kontajnerov ¦ METTLER TOLEDO
Sprievodca

Technológia váženia pri plnení
malých kontajnerov

Sprievodca

Váženie. Najjednoduchšia a najpresnejšia metóda pri plnení striekačiek, fľaštičiek, ampuliek a skúmaviek. Nová príručka poskytuje praktické informácie potrebné na dosiahnutie najlepších výsledkov pri gravimetrickom plnení.

 

 

 

Váženie je obyčajne najpresnejšia a najspoľahlivejšia metóda merania pre procesy plnenia, prípravy receptúr, dávkovania a skladania pri práci s kvapalnými, pevnými alebo plynnými látkami. Táto metóda je tiež vysoko hygienická a sanitárna, pretože eliminuje kontakt s uloženými látkami a zlepšuje bezpečnosť obsluhy znížením rizika krížovej kontaminácie. Toto riešenie môže prinášať obrovské výhody do prísne regulovaných odvetví, ako je napríklad výroba liekov, potravín, chemikálií a kozmetiky.

Výhody plnenia podľa hmotnosti

Plnenie podľa hmotnosti má mnoho výhod v porovnaní s objemovým plnením pomocou prietokomerov alebo iných podobných zariadení vrátane presnosti, jednoduchej kalibrácie a uľahčenia štatistického riadenia procesu a nadväznosti. Plní sa mnoho druhov materiálov, a preto sa požívajú rôzne plniace zariadenia. Váženie je univerzálna technológia, ktorú je možné využiť bez ohľadu na vlastnosti materiálu alebo nádoby.

 

Presné váženie na presné plnenie

Spoločnosť METTLER TOLEDO ponúka komplexný sortiment váh, váhových modulov a snímačov zaťaženia, ktoré je možné integrovať do zariadení a prístrojov. Dajú sa používať pri plnení ampuliek, fľaštičiek, striekačiek a kapsúl.

 

 • Odčítateľnosť od 1 mikrogramu po
 • Váživosť od niekoľkých gramov až po
 • Rýchle váženie s frekvenciou aktualizácií až 100 hodnôt za sekundu.
 • Stabilizácia filtrovaných výsledkov váženia v zlomku sekundy.
 • Schválenia ATEX, FM a IECEx do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu.
 • Zhoda so smernicami EHEDG a NSF o hygienickom dizajne ako opatrenie proti krížovej kontaminácii a umožnenie čistenia na pracovisku (CIP).
 • Prístrojové skrinky z nehrdzavejúcej ocele s krytím IP65.
 • Pripojiteľnosť pomocou protokolov Fieldbus alebo Industrial Ethernet k nasledujúcim systémom PLC: PROFINET, PROFIBUS, EtherNet/IP, CC-Link, DeviceNet.
 • Pripojiteľnosť prostredníctvom protokolu Ethernet TCP/IP na komunikáciu s výrobnými informačnými systémami (MES) a systémami na plánovanie podnikových zdrojov (ERP).
 • Podpora overovania a kalibrácie pre prísne regulované odvetvia, ako je farmaceutický, chemický, kozmetický a potravinársky priemysel.
 • Integrované kalibračné závažia na overenie funkčnosti a v prípade potreby upravenie presnosti.

 

Naša bezplatná príručka o presnom plnení

Spôsoby plnenia na základe hmotnosti a spôsoby ich optimalizácie sú podrobne popísané v našej bezplatnej príručke „Úspešná integrácia váženia na rýchle a presné plnenie“.

Spoločnosť METTLER TOLEDO so svojím komplexným sortimentom globálnych vážiacich riešení založených na dvoch rôznych technológiách snímačov môže splniť takmer každú požiadavku na plnenie.

Táto príručka preskúma rôzne v súčasnosti používané technológie spolu s ich výhodami a nevýhodami, a pomôže vám zlepšiť výkon vašej plniacej technológie a váženia.

 

 

 

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.