Zabezpečenie prežitia vtákov kiwi - METTLER TOLEDO
 
Menu

Zabezpečenie prežitia vtákov kiwi

Stavy národného symbolu Nového Zélandu sa znižujú. Naše laboratórne váhy pomáhajú zvýšiť stav populácie vtákov kiwi. Organizácia Operation Nest Egg (O.N.E.) zbiera vajcia z hniezd a zabezpečuje ich liahnutie v inkubátoroch, takže mláďatá sú chránené, kým dorastú a sú schopné uniknúť predátorom.

Ošetrovatelia v ZOO v Aucklande, Nový Zéland, používajú váhy METTLER TOLEDO a sa starajú o to, aby vtáky chované v zajatí priberali na hmotnosti tak, aby mohli byť vypustené do voľnej prírody. Presné váženie mláďat je základom úspechu desaťročia trvajúceho projektu.

Nelietajúce vtáky kiwi skôr odrazia útok predátora, ako by mali vzlietnuť k oblohe. V Novom Zélande vo voľnej prírode nie je vysedených okolo 50 percent vajec vtákov kiwi. Z tých, z ktorých sa vyliahnu mláďatá, v priebehu šiestich mesiacov zahynie takmer 90 percent mláďat a väčšinu z nich zabijú mačky alebo hranostaje. Nezisková organizácia ročne odchová na Novom Zélande viac než 200 mláďat, mnoho z nich v ZOO v Aucklande.

Prírastky hmotnosti
Hmotnosť je kľúčový indikátor pripravenosti mláďat na začiatok novej etapy ich životnej cesty. Na základe získaných údajov môžu ošetrovatelia prispôsobiť plán kŕmenia, aby zaistili priberanie vtákov na hmotnosti a aby ich nevypustili príliš skoro, čo by znížilo ich šance na prežitie. Jednoducho ovládateľné laboratórne váhy METTLER TOLEDO tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto procesu.

Tím zoologickej záhrady sa spolieha na laboratórne váhy PB-S. Hoci sú staršie než desať rokov, stále poskytujú spoľahlivé výsledky. V súčasnosti sa ich nástupca, presné váhy MS-TS, vyznačuje svojimi spoľahlivými výsledkami a komfortnou obsluhou – od kontrolného váženia až po dynamické aplikácie, akou je aj váženie zvierat. 

Kritickým míľnikom vo vývoji mláďat vtákov kiwi je dosiahnuť hmotnosť, priemerne v rozsahu od 325 gramov do 400 gramov. Vyliahnuté mláďatá s veľkým a výživným vonkajším žĺtkovým vakom počas prvých 10 dní života postupne pupočnou šnúrou prijímajú jeho výživný obsah. Mláďatá potom stratia na hmotnosti, kým začnú byť kŕmené. Potom sa počas trojtýždňového až štvortýždňového obdobia chovu v zoologickej záhrade postupne vracajú na hmotnosť pri vyliahnutí.

Späť do divočiny
Po dosiahnutí tejto hmotnosti sú vtáky pripravené na vypustenie do chráneného vonkajšieho výbehu, niečo ako škôlka. V tomto zariadení zostávajú počas dospievania a dosiahnutia hmotnosti 1,2 kilogramu – čo predstavuje dostatočnú veľkosť na to, aby sa ubránili predátorom.

Po dosiahnutí hmotnosti, ktorá potvrdí ich dostatočnú veľkosť, sú vypustené späť do divočiny, odkiaľ boli pôvodne odobraté. Spoločnosť METTLER TOLEDO je hrdá na to, že môže pomáhať zabezpečiť úspech projektu O.N.E. a zdravia národného symbolu Nového Zélandu.

A Strong Need

Zookeepers at the Auckland Zoo, New Zealand, use METTLER TOLEDO balances to ensure that kiwi chicks hatched in captivity are putting on enough weight to thrive once they are released into the wild. Accurate weighing of the chicks is essential to the decades-old program’s success.

Flightless kiwi birds fend off predators rather than take to the skies. In the New Zealand wild, about 50 percent of kiwi eggs fail even to hatch. Of those that do hatch, about 90 percent of chicks die within six months, and the majority of these are killed by cats or stoats. More than 200 chicks are raised each year by non-for-profit facilities around New Zealand, many at the Auckland Zoo.

Gaining Weight

Weight is a key indicator that chicks are ready to move onto the next part of their journey. Using the data, zookeepers are able to adjust feeding schedules to ensure that birds thrive and are not released early, when they have a decreased change of survival. Easy-to-use lab balances from METTLER TOLEDO are an integral part of the process.

The zoo's team relies on a PB-S laboratory balance. Although it is more than ten years old it delivers reliable results. Today, its successor, the MS-TS Precision Balance, is known for its trusted results and comfortable use – from check weighing to dynamic applications, such as weighing animals. 

A critical milestone for a kiwi chick is its hatch weight, which on average ranges from 325 grams to 400 grams. Chicks hatch with a large and nourishing external yolk sac, which they gradually absorb through their navel over their first 10 days of life. Chicks will then drop in weight until they start feeding. Then, over a three-to-four week rearing period at the zoo, they gradually regain their hatch weight. 

Back to the Wild

Once this weight is achieved, chicks are ready to be released to protected wild areas such as crèche islands or mainland sites. They remain at these sites until they reach sub-adulthood and have grown to 1.2 kilogram – a size where they are strong enough to fend off predators.

Following a final weigh-in to confirm adequate size, chicks are relocated back home to the wild areas where they were originally conceived. METTLER TOLEDO is proud to be a part of helping to ensure the success of the O.N.E. program and health for the national symbol of New Zealand.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.