Pivo, ktoré je perfektne čerstvé - METTLER TOLEDO

Pivo, ktoré je perfektne čerstvé

Každý, kto si dnes v reštaurácii objedná pivo, si má z čoho vyberať. Všetky pivovary na svete vyrábajú množstvo rôznych druhov jantárového nektáru - od klasického ležiaku až po rôzne druhy nealkoholického piva, množstvo rôznych špeciálnych pív, ktoré uspokoja každú chuť. Mnoho výrobcov na zabezpečenie kvality svojho piva používa snímače METTLER TOLEDO.

Ľudia varia pivo už viac než 5 000 rokov, takže dnes sa prezentuje identitou a tradíciou ako žiaden iný nápoj. V stredoveku bolo bežné vo Švajčiarsku a vo väčšine európskych krajín, že takmer každá rodina si varila svoje vlastné pivo. Neskôr prevzali trh kláštory a v 17. storočí sa stal kantón Bern prvým kantónom vo Švajčiarsku, ktorý získal licenciu na priemyselnú výrobu piva. Odvtedy sa pivovarnícke umenie postupne rozšírilo do všetkých kútov sveta. V samotnom Švajčiarsku je v súčasnosti viac než 400 pivovarov.

Kvalita založená na snímačoch

"Sú to najmä veľké pivovary, ako napríklad Feldschlösschen, ktoré používajú naše snímače na zabezpečenie kvality," vysvetľuje Antonio Tarancon, produktový manažér spoločnosti METTLER TOLEDO. Najväčší švajčiarsky pivovar, ktorý je od roku 2000 súčasťou dánskej skupiny Carlsberg, vyrába ročne okolo 340 miliónov litrov a na kvalitu kontroly používa rôzne snímače METTLER TOLEDO. Antonio pokračuje: "Pre našich zákazníkov kontrola kvality znamená zachovanie rovnakého množstva alkoholu a CO2."

Trvanlivosť a chuť

Jedným z najdôležitejších parametrov kvality je obsah kyslíka v pive, na zabezpečenie trvanlivosti piva najmenej jeden rok od plnenia musí byť tento čo najmenší. "Kyslík kazí potraviny. Preto jeho obsah v pive by mal byť takmer nulový," hovorí Antonio,“ preto používame inteligentný snímač InPro6970i. Zabudovaný je v potrubí a spojito meria obsah kyslíka.“

Množstvo oxidu uhličitého, ktorý sa uvoľňuje v procese varenia piva, sa takisto meria snímačmi METTLER TOLEDO. Optimálne množstvo CO2 je rozhodujúce pre chuť a čerstvosť piva a líši sa od prípadu k prípadu. Pivo s príliš malým alebo veľkým obsahom oxidu uhličitého by viedlo k sťažnostiam zákazníkov; preto rozhodujúcim parametrom pre rovnakú chuť je obsah oxidu uhličitého CO2.

Ľahké pouívanie

Inteligentný snímač InPro uľahčuje pivovarom merať obsah kyslíka a oxidu uhličitého CO2. Každý snímač spojito indikuje aktuálny stav a potrebu následnej kalibrácie. Prediktívna údržba chráni pred výpadkami systému a zvyšuje produktivitu. Softvér iSense 2.0 súčasne vytvára prehľadnú dokumentáciu..

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.