Automatické dávkovanie práškov pre farmaceutický a biotechnologický priemysel – štúdia ETC
Prípadová štúdia

Automatické dávkovanie práškov pre farmaceutický a biotechnologický priemysel

Prípadová štúdia

Odľahčenie exponovaných miest v aplikáciách laboratórneho váženia

Jednoduché automatické dávkovanie práškov pre farmaceutické a biotechnologické aplikácie
Jednoduché automatické dávkovanie práškov pre farmaceutické a biotechnologické aplikácie

Automatické dávkovanie práškov môže vo farmaceutickom a biotechnologickom výskume a vývoji zvýšiť efektivitu vysokovýkonných aplikácií, ako sú skríning alebo príprava receptúr. Dávkovanie malých, presne určených množstiev prášku je dôležitým krokom väčšiny pracovných postupov v oblasti farmaceutického výskumu a vývoja a jeho manuálne vykonávanie sa v súčasnosti považuje za spomaľujúci faktor. Organizácia ETC (Enabling Technologies Consortium) sa rozhodla tento problém preskúmať a vykonala porovnávaciu štúdiu s cieľom posúdiť možnosti existujúcich systémov na dávkovanie práškov. 

Vo výsledkoch štúdie ETC sa vynímajú pôsobivé schopnosti systému Quantos v oblasti technológie automatického dávkovania práškov. Systém Quantos sa ukázal ako: 

PRESNÝ

  • Vo všetkých skúšobných lokalitách dokázal presne dávkovať všetkých sedem vybraných referenčných práškov napriek náročným fyzikálnym a logistickým podmienkam.
  • Obzvlášť pozoruhodný výsledok dosiahol v porovnaní s inými systémami pri najnižšej testovanej hmotnosti dávky 2 mg.

ĽAHKO POUŽITEĽNÝ

  • Dávkovanie práškov bolo úspešné pri použití štandardnej dávkovacej hlavy a štandardných parametrov.
  • Nebol potrebný žiadny čas na nastavenie ani optimalizácia parametrov dávkovania jednotlivých práškov. Takisto nebola potrebná odborná obsluha.
  • Systém Quantos sa používa tak jednoducho, že v laboratóriu nemusí slúžiť len ako špecializovaný systém, ale môžu ho používať všetci v rámci najrôznejších pracovných postupov. 

BEZPEČNÝ

  • Konzistentne presné a spoľahlivé výsledky vo všetkých skúšobných laboratórnych lokáciach – v boxe na prácu v rukaviciach, v odsávacej skrini, v čistiacej komore aj pri lokálnom odsávacom vetraní (LEV) – dokazujú, že systém Quantos dokáže bezpečne fungovať vo všetkých vhodných laboratórnych bezpečnostných systémoch a tak pri dávkovaní práškov umožňuje minimalizovať expozíciu obsluhy.
Grafické znázornenie automatického dávkovania práškov vo farmaceutickom a biotechnologickom priemysle

Aj keď používanie robotov pri manipulácii s kvapalinami je vo farmaceutickom vývoji už dlho etablované, história automatického dávkovania práškov je oveľa komplikovanejšia. Takéto systémy sa dodnes väčšinou chápu ako špecializované – sú vhodné len na úzke spektrum používaných druhov práškov a komplexov a vyžadujú si odbornú obsluhu a hodiny trpezlivého nastavovania jednotlivých druhov práškov.  

Táto prípadová štúdia ukazuje, že automatické dávkovanie práškov systémom Quantos, ktorý je na trhu dostupný od roku 2008, je vhodné
pre široké spektrum rôznych druhov práškov, dokonca aj s extrémnymi fyzikálnymi charakteristikami. Presné výsledky umožňuje dosahovať aj bez nastavovania a optimalizácie konkrétneho druhu prášku a bez zaškolenia odbornej obsluhy. Systém Quantos sa tak môže v laboratóriu stať všeobecne používanou aplikáciou pre všetkých pracovníkov. Ponúka tiež nemalé bezpečnostné výhody z hľadiska minimalizovania expozície obsluhy a čo je najdôležitejšie, môže pomôcť odľahčiť exponované miesta pri skríningu a príprave receptúr vo farmaceutickom výskume a vývoji.

Porovnávacia štúdia organizácie ETC (Enabling Technologies Consortium) ukázala, že technológia systému Quantos na dávkovanie práškov dokáže zvládnuť sedem náročných referenčných práškov v náročnom prostredí bezpečnostných systémov v rozsahu cieľovej hmotnosti dávok 2–50 mg. Výsledky štúdie boli prezentované na konferencii Pittcon v marci 2018.

Skrátka, systém Quantos je presný, ľahko použiteľný a bezpečný systém dávkovania práškov, schopný zvládnuť rozmanité druhy práškov a vhodný na použitie v rôznych laboratórnych bezpečnostných systémoch – čo umožňuje odľahčiť exponované miesta v mnohých farmaceutických a biotechnologických laboratórnych aplikáciách.  

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.