Pharma and Biotech Solutions - METTLER TOLEDO
Farmaceutické a biotechnologické riešenia
na zvýšenie bezpečnosti, kvality a produktivity
Inovatívne riešenia a úlohy
vo výskume a vývoji
Mikrováhy
Za bežnými hranicami váženia: Mikrováhy a ultra mikrováhy Excellence sa môžu pochváliť bezkonkurenčnou presnosťou aj pri vážení tých najmenších vzoriek.
Analytické laboratórne prístroje
Séria Titration Excellence s funkciou One Click Titration™ je priekopníkom v zabezpečovaní jednoduchej, efektívnej a bezpečnej titrácie.

Náš sortiment laboratórnych nástrojov zahŕňa takisto pH metre a senzory, titrátory na metódu Karla Fischera, analyzátory bodu topenia a zariadenia na termickú analýzu.
Stanice monitorujúce chemické reakcie
Pracovné stanice METTLER TOLEDO na syntézu skracujú čas chemického a procesného vývoja tým, že nahrádzajú banky s guľatým dnom a oplášťované laboratórne reaktory.

Metóda FTIR a reakčné kalorimetre na použitie na mieste poskytujú bezkonkurenčný výkon a presnosť.
Procesná analytika
Spoľahlivé a robustné senzory pH a rozpusteného kyslíka, ktoré sú plne autoklávovateľné na použitie v stolových bioreaktoroch.

ISM – Technológia inteligentnej správy senzorov zjednodušuje prácu so senzormi a umožňuje použitie jednej platformy meracieho systému od oblasti výskumu a vývoja až po samotnú výrobu.
Pipety
Spoločnosť Rainin ponúka najširšiu paletu ergonomických pipiet, špičiek BioClean a súvisiacich služieb na zabezpečenie efektívneho celistvého systému.
Spoľahlivé výsledky
na komplexnú kontrolu kvality
Analytické váhy
a analyzátory

pomáhajú na regulovaných pracoviskách dosahovať úplný súlad s normami a čerpajú zo zabudovaných bezpečnostných funkcií, funkcií váženia a riešení správy údajov analytických váh spoločnosti METTLER TOLEDO.

Halogénové analyzátory vlhkosti, ktoré stanovujú štandard rýchleho a presného určovania vlhkosti, zaručujú správne vlastnosti a skladovateľnosť výrobkov.
Nástroje analytických laboratórií
Určenie bodu topenia nebolo doposiaľ nikdy také jednoduché. Všetky prístroje sú v súlade s všeobecnými liekopismi a inými bežnými normami a predpismi.

Náš sortiment analytických nástrojov pokrýva pH metre a senzory, titrátory, analyzátory bodu topenia a zariadenia na termickú analýzu.
Pipety
Spoločnosť Rainin ponúka najširšiu paletu ergonomických pipiet, špičiek BioClean a súvisiacich služieb na zabezpečenie efektívneho celistvého systému.

Patentovaný systém pipiet LiteTouch znižuje silu potrebnú na vysunutie špičky pipety na najnižšiu možnú úroveň.
Softvér
Softvér LabX® prináša do vášho laboratória skutočnú silu tým, že na dotykovej obrazovke prístroja poskytuje podrobné pokyny pre používateľa, automaticky spracováva všetky údaje a zabezpečuje vysokú úroveň bezpečnosti postupu.

Program FreeWeigh.Net nielen systematicky zaznamenáva a eliminuje chyby produktov, no okrem toho tiež výrazne znižuje výdavky vyplývajúce zo zbytočného nadmerného plnenia a dá sa použiť aj na kontrolu kvality v súlade s predpisom FDA 21 CFR, časť 11.
Analytická podpora
váh a vývoja postupov
Monitorovanie postupu
od spoločnosti METTLER TOLEDO zabezpečujú pracovné stanice na syntézu, reakčné kalorimetre, reakčná analýza metódou FTIR na mieste a systémy charakterizácie častíc priamo počas procesu. Softvér iC , použitý ako spoločné rozhranie, umožňuje rýchlejšie pochopenie postupu a dokončenie projektu.
Presné váhy
Váhy od spoločnosti METTLER TOLEDO sú na celom svete uznávané vďaka svojej spoľahlivosti a vysoko presnému váženiu v laboratórnych aj náročných priemyselných podmienkach.
Podlahové váhy
Spoľahlivé a pevné váhy do akéhokoľvek náročného priemyselného prostredia. Overená technológia váženia zaručuje vysokú presnosť a životnosť.
Procesná analytika
Spoľahlivé a robustné systémy merania na chemickú syntézu alebo fermentáciu.

Systémy monitorovania v reálnom čase pre všetky farmaceutické stupne vody.
Váhové moduly
a snímače zaťaženia

Váhové moduly a presné meracie snímače od spoločnosti METTLER TOLEDO predstavujú najširšiu ponuku produktov, váživosť, presnosť odčítania a ochranu v rozsahu od pár kilogramov až po stovky ton.
Komplexné riešenia na meranie
vo výrobných postupoch
Plošinové a kompaktné váhy
Široký a rozmanitý sortiment presných priemyselných plošín s rozsahom váženia od 210 g až do 600 kg a s veľkosťou od priemeru 90 mm po rozmer 600 × 800 mm.
Váhové moduly
a snímače zaťaženia

Váhové moduly a presné meracie snímače od spoločnosti METTLER TOLEDO predstavujú najširšiu ponuku produktov, váživosť, presnosť odčítania a ochranu v rozsahu od pár kilogramov až po stovky ton.
Analyzátor vlhkosti
Analyzátory vlhkosti od spoločnosti METTLER TOLEDO ponúkajú rýchle, presné a spoľahlivé určenie vlhkosti, kdekoľvek to výrobný postup vyžaduje, a to v súlade s platnými predpismi.
Procesná analytika
V linke zabudované systémy merania na kontrolu skorších aj neskorších fáz výrobného procesu pri výrobe API a počas fermentácie. Senzory a prevodníky používané pri výrobe API majú osvedčenie na prácu v nebezpečných priestoroch.

ISM – Technológia inteligentnej správy senzorov zjednodušuje prácu so senzormi. Diagnostika pred spustením výrobnej dávky informuje používateľa o tom, či sa senzor dá naďalej bezpečne používať.
Zabezpečte správne výrobné
riešenia na prípravu receptúr a plnenie
Kontrola produktov
Spoľahlivé röntgenové systémy na detekciu hustých kontaminantov a celý rad kontrol kvality integrovaných v linke na zabezpečenie zhody s normami a ochranu značky.

Kontrolné váhy s konzistentnou presnosťou do 0,1 g minimalizujú drahé prepĺňanie produktov, zabezpečujú súlad s normami a maximalizujú návratnosť investícií.
Analýza čistej a mimoriadne čistej vody
Sledovanie farmaceutických stupňov vody v reálnom čase v súlade so všeobecnými predpismi liekopisov. Meracie riešenia zahŕňajú meranie pH, ORP, kyslíka, ozónu, vodivosti a celkového obsahu organického uhlíka.
Sledovanie a serializácia
Poskytujeme kompletné riešenia sledovania so softvérom na serializáciu a agregačnými stanicami. Poskytujú najvyššiu možnú transparentnosť v oblasti farmaceutického balenia a logistiky na ochranu bezpečnosti pacientov.
Váhové systémy na dávkovanie a prípravu receptúr
Spoločnosť METTLER TOLEDO poskytuje automatizované, poloautomatizované a manuálne regulátory dávkovania a tiež prispôsobiteľné stratégie kontroly prenosu materiálu na naplnenie špecifických požiadaviek.

Regulátory možno kombinovať s vysokovýkonnými váhami, váhovými modulmi a meracími článkami a vytvoriť tak kompletné dávkovacie riešenie pre každú funkciu dávkovania.
Väčšia spokojnosť zákazníkov
spoľahlivé balenie a vybavenie objednávok
Kontrola produktov
Systémy vizuálnej kontroly dokážu skontrolovať rôzne druhy balení a produktov, overujú prítomnosť a správnu pozíciu znakov čitateľných človekom, čiarového kódu a 2D matice.

Či už používate systémy detekcie kovov alebo röntgenové systémy, systémy detekcie kontaminantov Safeline zaručia bezpečnosť vašich produktov.
Merací prístroje paliet a balíkov
Automatické zbieranie údajov rozmerov, hmotností a identifikácie všetkých tovarov v balíkoch a na paletách vám zabezpečí spoľahlivé záznamy potrebné na fakturáciu a zvýši kapacitu pri menšom počte zdrojov.
Paletové váhy a automobilové váhy
Spoločnosť METTLER TOLEDO ponúka vysoko výkonné vážiace zariadenia na naplnenie vašich prevádzkových potrieb transportu a logistiky.

Tieto systémy sú navrhnuté ako najinovatívnejšie, najpresnejšie a najspoľahlivejšie systémy svojho druhu, čím vám pomôžu v neustálom napredovaní.
Softvér
Optimalizujte kvalitu svojich produktov pomocou systémov na štatistickú kontrolu kvality. Úplný súlad s právnymi predpismi a optimalizovaný produkčný výnos.
Predaj potravín
Značenie cien
Profesionálne vlastnosti za dostupnú cenu. Pultové váhy a terminály série bPro.
Systém balenia
Vysoká kapacita balenia čerstvých potravín – stanice manuálneho označovania a automatizované systémy
Obaly
Systémy Wrap-Weigh-Label – od manuálneho balenia až po úplne automatizované riešenia
Pultové váhy
Váhy s dotykovou obrazovkou na platforme PC na inteligentné riešenia balenia čerstvých potravín
Samoobslužné váhy
Jednoducho sa používajúce váhy s dotykovou obrazovkou na platforme PC na samoobslužné váženie
Pokladničné váhy
Integrované riešenia na váženie a vystavovanie bločkov
Základné váhy
Kompaktné váhy počítajúce ceny s tlačiarňou alebo bez tlačiarne. Jednoduché, pohodlné, mobilné
Uvažujete o kompletnom riešení, alebo hľadáte konkrétny nástroj?
Ak máte nejaké otázky, dajte nám o tom vedieť a my vás budeme urýchlene kontaktovať.
Lepšia kontrola procesu a kvality
vo všetkých častiach hodnotového reťazca
Pri všetkých váženiach a meraniach, ktoré si vyžaduje príjem tovaru, spracovanie a výroba, balenie a vybavovanie objednávok, je spoločnosť METTLER TOLEDO vašim spoľahlivým partnerom. Náš široký sortiment presných nástrojov zabezpečí konzistentné a presné merania a zaručí súlad s vládnymi predpismi.

Prevezmite si brožúru o farmaceutických riešeniach
Globálne pokrytie
Predaj a služby
Vďaka našim spoločnostiam, ktoré pôsobia vo väčšine priemyselných krajín, a vybraným partnerom v iných regiónoch sme pripravení splniť vaše požiadavky v mnohých krajinách po celom svete. Naše organizácie a partneri s geografickým vymedzením pôsobnosti nesú zodpovednosť za všetky aspekty predaja, služieb a podpory. Po celom svete máme až 5000 špecialistov služieb a predaja vyškolených priamo v našich závodoch, ktorí vám poskytnú podporu kdekoľvek a kedykoľvek.

Služby spoločnosti METTLER TOLEDO
Spresnite svoj výber
vo farmaceutickom priemysle
Vyžiadajte si viac informácií
Farmaceutický priemyselBiotechnologický priemyselKozmetika
Potravinárske
prísady
Súlad s normami, sledovateľnosť, konzistentnosť a spoľahlivosť nameraných údajov sú naším hlavným záujmom. Spoločnosť METTLER TOLEDO ponúka riešenia, ktoré pokrývajú oblasť automatizovanej analýzy v chemickom priemysle, efektívneho vývoja chemických procesov a automatizovaných postupov výroby s nadštandardnými službami, ktoré garantujú súlad s vládnymi predpismi a tiež konzistentné a presné údaje z merania.