Handle Risks and Errors in Pharma Records, Get Some Guidance
 
Menu
Webový seminár naživo

The Flexibility of Compliance and What If …? Part 1/2

Webový seminár naživo

Handling Risks and Errors in Pharma Records

risks and errors in pharma records
risks and errors in pharma records

Bob McDowall, skúšený auditor, poradca a autor mnohých kníh a článkov o elektronických záznamoch a dodržovaní predpisov o integrite dát vo farmaceutickom odvetví.

Vysporiadanie sa s rizikami a chybami vo farmaceutických záznamoch - je potrebné zaviesť také procesy, ktoré zaistia trvalú zhodu s predpismi. Regulačné orgány sa zameriavajú na integritu dát a stále viac tlačia farmaceutické společnosti k tomu, aby viedli záznamy elektronicky. Počet varovných listov zaslaných FDA, ktoré vytýkajú porušenie integrity dát, odhaľuje, že nie každá farmaceutická spoločnosť interpretuje tieto predpisy správne a zaviedla pravidlá riadenia prijateľných rizík.

Konzervatívne prístupy môžu prehliadať dynamiku predpisov, čo môže viesť k porušovaniu predpisov kvôli nesprávnej interpretácií meniacich sa pravidiel.

 

Bob McDowall and Christoph Jansen
ca. 50 minutes
Wed May 19 2021 07:00 +0000 [ English ]
Wed May 19 2021 15:00 +0000 [ English ]
Thu Nov 25 2021 08:00 +0000 [ English ]
Thu Nov 25 2021 16:00 +0000 [ English ]
To learn more about the ways to interpret Pharma Regulations.

Počas tohto webinára budeme diskutovať s Bobom McDowallem:Časť 1/2

  • Úvod
  • Flexibilita pri zaisťovaní zhody s predpismi; Aspekty interpretácie predpisov vo farmácií a ich dynamika.
  • Aké rizika sa dnes vyskytujú pri používaní papierových záznamov?
  • Hlavné aspekty metód amerického liekopisu, ktoré vychádzajú z pozorovania.
  • Bianco papierové formuláre a režijné náklady na administratívu.
  • Ako by ste mali posudzovať náklady na zaisťovanie zhody s predpismi a riziká?
  •  

 

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.