Handle Risks and Errors in Pharma Records, Get Some Guidance
Virtuálne
Seminár
Naplánované

The Flexibility of Compliance and What If …? Part 1/2

Virtuálne
Seminár
Naplánované

Handling Risks and Errors in Pharma Records

risks and errors in pharma records
risks and errors in pharma records

Bob McDowall, experienced auditor, consultant and author of many books and papers around Electronic Records and Data Integrity Compliance for Pharmaceutical Industries.

Vysporiadanie sa s rizikami a chybami vo farmaceutických záznamoch - je potrebné zaviesť také procesy, ktoré zaistia trvalú zhodu s predpismi. Regulačné orgány sa zameriavajú na integritu dát a stále viac tlačia farmaceutické společnosti k tomu, aby viedli záznamy elektronicky. Počet varovných listov zaslaných FDA, ktoré vytýkajú porušenie integrity dát, odhaľuje, že nie každá farmaceutická spoločnosť interpretuje tieto predpisy správne a zaviedla pravidlá riadenia prijateľných rizík.

Konzervatívne prístupy môžu prehliadať dynamiku predpisov, čo môže viesť k porušovaniu predpisov kvôli nesprávnej interpretácií meniacich sa pravidiel.

 

Bob McDowall and Christoph Jansen
ca. 50 minutes
Thu Nov 25 2021 08:00 +0000 [ English ]
Thu Nov 25 2021 16:00 +0000 [ English ]

In this Webinar we will discuss with Bob McDowall:

Part 1/2

  • Introduction
  • The flexibility of compliance; Aspects about interpretation of pharma regulations and it's dynamics.
  • What are the risks for paper records today?
  • Critical aspects about USP methods that base on observation.
  • Blank Paper forms and the administrative overhead.
  • How should you assess the cost of compliance versus risk?

 Táto stránka nie je optimalizovaná pre Váš prehliadač. Zvážte prosím použitie iného prehliadača alebo upgradujte svoj prehliadač na najnovšiu verziu pre lepšie zobrazenie.