Automated Data Integrity – Problems and Solutions - METTLER TOLEDO
Webový seminár naživo

Automated Data Integrity – Problems and Solutions

Webový seminár naživo

V tomto webinári zistíte, ako je možné dosiahnuť automatizovanú integritu dát v dátovom toku v laboratóriu pre kontrolu kvality. Zvýšte kvalitu dát a priepustnosť vzoriek. Využite efektívnejšie Váš čas aj čas Vašich kolegov.

40 minút
Thu Jun 18 2020 07:00 +0000 [ English ]
Thu Jun 18 2020 15:00 +0000 [ English ]
Thu Nov 26 2020 08:00 +0000 [ English ]
Thu Nov 26 2020 16:00 +0000 [ English ]

Pripojte sa k nám na webinár „Automatizovaná integrita dát - Problémy a ich riešenie“

V mnohých odvetviach sa integrita dát stala častou témou. Pozornosti sa jej dostáva predovšetkým zo strany vrcholového managementu. Kvôli nedávnym udalostiam sa tejto téme prikladá najvyššia priorita. Manipulácia s dátami, varovné listy a tlak verejnosti v obave zo straty reputácie kvôli pochybnostiam o bezpečnosti a kvalite výrobkov závažne ohrozujú spoločnosti.

Na tomto webinári vám vysvetlíme dôležité termíny a

  • predvedieme aktuálne nastavenie a postupy,
  • navrhneme možné vylepšenie dátového toku,
  • predvedieme možnosti nastavenia štíhleho laboratória, ktoré sa zavádzajú a udržujú.Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.