How to Avoid "Death by Compliance"
Webový seminár naživo

How to Avoid "Death by Compliance"

Webový seminár naživo

Cost-Effective Computer Validation for Assuring Electronic Records Compliance

computer system validation
computer system validation

Bob McDowall and Christoph Jansen

 

Predpisy vyvíjajú tlak na farmaceutické spoločnosti, aby v oblasti kontroly kvality prešli z papierových záznamov na záznamy elektronické. V tomto procese zohráva zásadnú úlohu počítačová systémová validácia (CSV), ktorá sa môže zdať veľmi zložitá a časovo náročná.

O nadmernom úsilí vyvíjanom v snahe zaistiť zhodu s predpismi pojednáva Bob McDowall, známy audítor, ako o „smrti zo snahy zaistiť zhodu s predpismi“.

Tento webinár Vás prevedie procesom počítačovej systémovej validácie podľa požiadaviek, ktoré kladú predpisy. Obsahuje míľniky, odhadované doby realizácie i možné nástrahy. A konečne ponúkne tiež všeobecné odporúčania pre zavedenie rýchlych a nákladovo efektívnych procesov.

1 hodina
Thu Jun 11 2020 07:00 +0000 [ English ]
Thu Jun 11 2020 15:00 +0000 [ English ]
Thu Oct 22 2020 07:00 +0000 [ English ]
Thu Oct 22 2020 15:00 +0000 [ English ]

Komu je webový seminár určený?

Vedúcim pracovníkom pre zaisťovanie kvality/riadenie kvality a IT projektovým manažérom, ktorí musia vykonávať počítačovú systémovú validáciu (CSV).

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.