Váhy pre násypky a snímač zaťaženia pre nádrže – presné váženie ¦ METTLER TOLEDO

Váženie nádrží, síl, zásobníkov a nádob

Presná kontrola zásob bez ohľadu na tvar, teplotu a materiál nádrže

Váhy pre násypky a snímače zaťaženia pre nádrže

Váhy pre násypky vážia nepretržitý tok produktu, takže plnia dôležitú úlohu v náročných prostrediach, ako sú napríklad závody na spracovanie potrav...

Váhy pre násypky vážia nepretržitý tok produktu, takže plnia dôležitú úlohu v náročných prostrediach, ako sú napríklad závody na spracovanie potravín. Produkt sa potom rozdeľuje do dávok na balenie. Váhy pre násypky bez ohľadu na prostredie neposkytujú presnosť váženia na úkor robustnosti.

Váhy pre násypky sú typy váhového modulu, ktorý je možné použiť na konverziu takmer akejkoľvek štruktúry na váhu. Môžu byť súčasťou pôvodnej konštrukcie štruktúry, alebo sa môžu pridať do existujúcej štruktúry. Váhy pre násypky obsahujú napríklad zásobník násypky, ktorý je na vrchu otvorený, a vo všeobecnosti sa používa na spracovanie pevných materiálov vo forme prášku alebo granúl. Váhy pre násypky sa najčastejšie používajú na dávkovanie materiálov alebo zhromažďovanie ingrediencií, ktoré sa neskôr použijú na spracovanie. Váhy pre násypky sú zvyčajne menšie a sú často zavesené na hornú konštrukciu.

Snímače zaťaženia pre nádrže sú naopak väčšie ako váhy pre násypky. Snímače zaťaženia pre nádrže obsahujú nádrž, čo je zvyčajne uzavretý zásobník používaný na skladovanie alebo spracovanie kvapalín, plynov alebo voľne prúdiacich pevných látok. Veľkosť nádrží sa pohybuje od malých, ako sú napríklad nádrže na propán pre domácnosti alebo palivo na kúrenie, až po veľké priemyselné nádrže, ktoré pojmú niekoľko ton materiálu. Snímače zaťaženia pre nádrže môžu byť horizontálne alebo vertikálne, ako aj symetrické alebo nesymetrické.

Snímače zaťaženia pre nádrže sú zvyčajne podporované kompresnými váhovými modulmi. Váhové moduly vrátane snímačov zaťaženia pre nádrže a váh pre násypky sa používajú na manipuláciu s materiálom v mnohých priemyselných odvetviach. Jednoduchým pripojením systému váhových modulov k jednému z týchto zásobníkov je možné presne a spoľahlivo vážiť obsah. Iné váhové moduly zahŕňajú silá a nádoby, ktoré môžu byť komplikovanejšie. Nádoby napríklad umožňujú zohrievanie, chladenie, miešanie alebo iné procesy. V nádobách často prebiehajú chemické reakcie, takže presné váženie pridávaného materiálu je nesmierne dôležité.

 

 

 


Váhy pre násypky a snímač zaťaženia pre nádrže
Váhy pre násypky a snímač zaťaženia pre nádrže
Váhy pre násypky a snímač zaťaženia pre nádrže
Váhy pre násypky a snímač zaťaženia pre nádrže
Váhové moduly s technológiou POWERCELL®
Váhy pre násypky a snímač zaťaženia pre nádrže

Publikácie na stiahnutie

Biele knihy

White Paper: Inventory Control in Tanks and Silos
Získajte informácie o konštrukcii, inštalácii a údržbe gravimetrického sledovania hladiny. Biela kniha je určená riadiacim pracovníkom v oblasti výrob...
Moderné váhové moduly: Viac než len presnosť
Váhové moduly sa používajú tam, kde sú potrebné špeciálne váhy, napríklad na nádrže, zásobníky, nádoby, reaktory a dopravníky. Táto biela kniha vysvet...

Príručky

Príručka o systémoch váhových modulov
Táto kompletná knižnica informácií o vážení nádrží a prispôsobenom dizajne váh pomôže inžinierom, prevádzkovateľom a integrátorom správne zaradiť a po...

Webové semináre

Webový seminár na požiadanie
Plánovanie a inštalácia systémov na váženie nádrží, síl a nádob predstavujú kritické fázy v rámci snahy o dosiahnutie požadovanej úrovne presnosti pro...
Webový seminár na požiadanie: Bezpečnosť váhových modulov na váženie nádrží ako súčasť dizajnu
Oboznámte sa s potenciálnymi nebezpečenstvami, ktoré môžu poškodiť systémy nádrží, a s funkciami váhových modulov, ktoré pomáhajú predchádzať nehodám....

Časopisy

OEM and System Integration News 22
Standardization is the prerequisite for successful digitalization, it helps to make data processing in clouds affordable.
Processed and Packaged Food News 27
Changing lifestyles, new retailer quality standards and consumer demands for product diversity are placing increased pressure on food processors and...
OEM and System Integration News 21
Overall equipment effectiveness (OEE) combines a multitude of factors with two winners: First, fast installation features save production costs for th...
Processed and Packaged Food News 26
Future food processing and packing facilities will run on ‘big data’ intelligently improving decision making and planning. But how does making the ri...
OEM and System Integration News 20
Flexibility when integrating automation is critical to your success. METTLER TOLEDO helps you improve machine performance and exceed your customers' h...

Podobné produkty

Servis

TankApplication_Service_1

TankApplication_Service_3
TankApplication_Service_4
TankApplication_Service_5
TankApplication_Service_6
TankApplication_Service_7
TankApplication_Service_8
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.