Chemical Reaction Kinetics Studies - METTLER TOLEDO

Chemical Reaction Kinetics Studies

Study Chemical Reaction Rates and Measure Kinetics Inline

Kinetics, Mechanism and Pathway
Kinetics in C-H Activations
ReactIR with iC Kinetics software

Publikácie na stiahnutie

Publications Related to Chemical Reaction Kinetics Studies

White Papers

Rozširovanie Grignardovej reakcie do výroby – 4 kroky na reguláciu vývoja
Exotermické chemické reakcie so sebou prinášajú vnútorné riziká, a to najmä v priebehu procesu rozširovania do výroby. Podľa publikovaných štúdií od š...
In situ monitorovanie chemických reakcií
Stálou témou v laboratóriách chemického vývoja je otázka „Ako vykonať viac použitím menšieho objemu prostriedkov?“, keďže jednou z úloh výskumných pra...
Metal Catalyzed Transformations Using In Situ Spectroscopy
This white paper reviews recent advances in organic chemistry using chemical reaction monitoring.
Chemical Synthesis Beyond the Round Bottom Flask
Learn how to improve your organic synthesis!This white paper discusses new methodologies for organic synthesis including how to: Cool and heat without...
o monitorovaní reakcií v reálnom čase Tandemová hydroformylácia/hydrogenácia
Priame monitorovanie reakcií mid-FTIR v reálnom čase vedie k lepšiemu pochopeniu aktivity a mohutnosti reakcií katalyzátorov. Výskumníci z tokijskej u...
Procesná funkcia FTIR na bezpečnú redukciu borohydridu sodného
John O'Reilly zo spoločnosti Roche Ireland predstavuje udržateľný systém procesnej analytickej technológie (PAT) s využitím procesnej funkcie FTIR na...

On-Demand Webinars

Reaction Progress Kinetic Analysis
Professor Donna Blackmond discusses how Reaction Progress Kinetic Analysis (RPKA) methodology simplifies kinetic studies of organic reactions.
Reaction Kinetics Progress Analysis Ryan Baxter
This webinar explores a graphical analysis approach to rationalize unusual kinetics in C-H activations. The Reaction Progress Kinetic Analysis (RPKA)...
Development of Continuous Processes
David Ford of Nalas investigated an Oxidative Nitration reaction with a fast and highly exothermic oxidation step using reaction calorimetry and Proce...
Impact of FTIR Studies on the Understanding of Asymmetric Rhodium Catalyzed Carbenoid Reactions
The use of Fourier Transform Infrared (FTIR) spectroscopy to understand the effect of catalyst, substrate, and carbenoid precursor on the rate and eff...
Polymerization Process Monitoring
This presentation discusses polymerization process monitoring and how the value of real-time in situ Fourier Transform Infrared (FTIR) spectroscopy co...
Accelerated Process Development
Process development focused on continuous processes can utilize many of the same tools used in traditional batch processes. Nalas Engineering develops...

Citations

ReactIR Citation List
Continuous measurements from infrared spectroscopy are widely used for obtaining reaction profiles, which are used to calculate reaction rates. This...

Podobné produkty

Products for Chemical Reaction Kinetics Studies

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.