Dinamična mehanska termalna analiza (DMA) - METTLER TOLEDO
Dinamični mehanski analizator (DMA)

Dinamični mehanski analizator (DMA)

Dinamični mehanski analizator se uporablja za merjenje mehanskih in viskoelastičnih lastnosti materialov.

Dinamična mehanska analiza (DMA)

Določite amplitude sile in pomika ter fazne premike z dinamičnim mehanskim analizatorjem. Neprimerljiva vsestranskost DMA 1 omogoča, da se delo op...

Določite amplitude sile in pomika ter fazne premike z dinamičnim mehanskim analizatorjem.
Neprimerljiva vsestranskost DMA 1 omogoča, da se delo opravi pri optimalni konfiguraciji meritve. DMA 1 je mogoče preprosto nastaviti tako za običajne analize DMA, eksperimente z uporabo statičnih sil ali meritev pri tekočinah.

 

DMA

Dinamična mehanska analiza (DMA) je pomembna tehnika, ki se uporablja za merjenje mehanskih in viskoelastičnih lastnosti materialov, kot so termoplasti, termoseti, elastomeri, keramika in kovine. V dinamičnem mehanskem analizatorju se vzorec izpostavlja periodičnemu stresu v enem od več različnih načinov deformacije. Amplitude sile in pomika ter fazni premik se analizirajo kot funkcija temperature, časa in frekvence.

 

DMA zagotavlja kvantitativne in kvalitativne informacije, ki so zelo pomembne za inženirje procesov in aplikacij, znanstvenike s področja materialov in kemike, kot so:

  • moduli po Youngu in strižni modulu,
  • značilnosti dušenja in viskoelastično vedenje,
  • struktura in morfologija polimerov,
  • vedenje pretoka in relaksacije.

 

Dinamični mehanski analizator DMA/SDTA 1+

Načela delovanja DMA / SDTA se v mnogih pogledih zelo razlikujejo od tistih, ki so aktualna v današnji generaciji običajnih instrumentov DMA. Zaradi masivno zgrajenega stojala ima sistem resnično resonančno frekvenco okoli 1500 Hz, kar je precej nad uporabljenimi merilnimi frekvencami. Sam vzorec je pritrjen neposredno na senzor sile, tako da se izmeri sila, ki se dejansko uporablja za vzorec. Ta tehnika je bila razvita na Inštitutu za testiranje dinamičnih materialov Univerze v Ulmu v Nemčiji, kjer je bila že več let uspešna in se je nenehno razvijala.  Modul se izračuna iz razmerja med silo in premikanjem, pomnoženo s faktorjem geometrije, ki ga določajo dimenzije vzorca. Modul je mogoče natančno določiti, ker se merita tako sila, kot premik. Fiksne in gibljive dele lahko nastavite s tridimenzionalno napravo za poravnavo, tako da se sila prilagodi vzorcu natančno pod kotom 90° in tako ne pride do napak zaradi prečne sile.

 

Dinamični mehanski analizator DMA 1

Neprimerljiva vsestranskost DMA omogoča, da se delo opravi pri optimalni konfiguraciji meritve. DMA je mogoče hitro in preprosto nastaviti tako za običajne analize DMA, eksperimente z uporabo statičnih sil ali meritve pri tekočinah.

 

Meritve pri kontrolirani relativni vlažnosti

Možnost vlažnosti je sestavljena iz posebne vlažilne komore, krožne grelne kopeli in generatorja vlažnosti. Omogoča vam, da opravite meritve pod optimalnimi pogoji v vsakem načinu deformacije. Po namestitvi komore za vlažnost ni potrebna posebna nastavitev.

 

Meritve s statičnimi silami

DMA poleg dinamičnega načina omogoča tudi izvedbo meritev s pomočjo statičnih sil (način TMA). Uporabijo se lahko vsi načini deformacije, ki so na voljo za DMA.

 

Merjenje pri tekočinah

Možnost tekočinske kopeli vam omogoča izvajanje eksperimentov DMA ali TMA pri tekočinah z uporabo vseh standardnih načinov deformacije. Celotno držalo vzorca in vzorec sta potopljena v tekočino. Možnost tekočinske kopeli sestoji iz posebne kopeli za potopitev in zunanjega nadzora temperature s krožnim gretjem kopeli ali hladilnikom.


Dinamični mehanski analizator DMA/SDTA 1+
Frekvenčni razpon
Prijavi se na prejemanje e-glasila o termični analizi

Poznavanje termične analize – četrtletne novice o uporabi, spletinarjih, tečajih in poučni videoposnetki

⭢ Thank you for subscribing. You will receive your newsletter shortly.
⭢ There was a server error. Please try again later.

Proizvodi in specifikacije

 
Proizvodi in specifikacije

Dokumentacija

Brošure

DMA/SDTA 1+ Product Brochure
Dynamic mechanical analysis (DMA) is used to measure the mechanical and viscoelastic properties of a material as a function of temperature, time and f...
Dynamic Mechanical Analysis Brochure
Dynamic mechanical analysis (DMA) is an important technique used to measure the mechanical and viscoelastic properties of materials such as thermoplas...
STARe Excellence Software Brochure
Thermal analysis is a well-established analytical method that is widely used in many different fields. It provides laboratories with valuable results...
The Future of Thermal Analysis Brochure
Thermal Analysis comprises a group of techniques that measure the physical or chemical properties of a sample as a function of temperature or time whi...

Preglednica

STARe Software Option DMA Evaluation Datasheet
In Dynamic Mechanical Analysis (DMA), mechanical and viscoelastic properties of materials are measured as a function a frequency and temperature. An u...
STARe Software Option Mathematic Datasheet
This software option offers a number of useful calculations that can be applied to curves for advanced evaluation possibilities, adding even more flex...

Preglednica

STARe Software Option DMA Evaluation Datasheet
In Dynamic Mechanical Analysis (DMA), mechanical and viscoelastic properties of materials are measured as a function a frequency and temperature. An u...
STARe Software Option Mathematic Datasheet
This software option offers a number of useful calculations that can be applied to curves for advanced evaluation possibilities, adding even more flex...
Thermal Analysis Option User Rights Datasheet
The User Rights software option allows you to give each user not only a unique user ac-count but also a specific role. The use of individual user acco...
STARe Software Option Conditional Experiment Termination Datasheet
This software option reduces unnecessary measurement time and improves safety when measuring unknown samples. It enables the instrument to terminate a...
STARe Software Option Quality Control Datasheet
The Quality Control software option allows the user to easily control and track the quality of their product. It starts with the measurement; this ca...

Storitve

+386 1 547 49 02
Pokliči servis

Oglejte si naše storitve, ustvarjene po meri vaše opreme

Nudimo vam podporo in servis za merilno opremo skozi celoten življenjski cikel – vse od namestitve ter preventivnega vzdrževanja do umerjanja in popravila opreme.

Čas delovanja
Podpora in popravila
Zmogljivost
Vzdrževanje in optimizacija
Skladnost s predpisi
Kalibracija in kvaliteta
Strokovnost
Šolanja in svetovanje

Področja uporabe

Nove aplikacije, pregled analitičnih tem, praktični nasveti

Thermal Analysis Applications
High-Speed DSC – Obtain Unique Insights into Your Materials
Thermal Analysis Techniques for the Chemical Industry – Theory and Applications
Thermal Analysis Guide
Heat capacity determination of metals above 700 °C
Differential Scanning Calorimetry (DSC) Webinar
Thermal Analysis Applications for the Characterization of Food
The Characterization of Pharmaceuticals Using Thermal Analysis
Thermal Analysis Applications for the Petrochemical Industry
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.