Instrumenti za točko tališča | METTLER TOLEDO
Aparat za merjenje točke tališča

Aparat za merjenje točke tališča

Instrumenti odličnosti za samodejno določanje točke tališča, točke vrelišča, točke motnišča in točke tališča zdrsa

Instrumenti za samodejno določanje tališča

V nasprotju z ročnim izvajanjem meritev, ki je zamudno in obstaja visoka verjetnost napak, s sistemi za določanje tališča Excellence Melting Point ...

V nasprotju z ročnim izvajanjem meritev, ki je zamudno in obstaja visoka verjetnost napak, s sistemi za določanje tališča Excellence Melting Point nenehno vizualno pregledovanje ni potrebno. Merjenje se izvede povsem samodejno, pri čemer zaznavanje oddane svetlobe združeno z opazovanjem videoposnetka, zagotavlja merjenje tališča, območja taljenja, vrelišča, točke taljenja zunanje plasti voskaste trdne snovi in motnišča. Statistična ocena s standardnim odklonom in povprečno vrednostjo omogoča celovito zanesljivost vaših podatkov.

Zagotovite popolno skladnost z relevantnimi mednarodnimi in državnimi standardi in normami, kot so evropska farmakopeja (Ph.Eur.) 2.2.60, ameriška farmakopeja (USP)<741>, kitajska farmakopeja (Ch.P.) 0612 in japonski industrijski standardi (JIS).


Aparat za merjenje točke tališča
Instrument za točko tališča
Aparat za merjenje točke tališča
Naprava za točko tališča
Naprava za točko tališča
Aparat za merjenje točke tališča

Proizvodi in specifikacije

 
Proizvodi in specifikacije
Filter:
Filter
Počisti vse
 
Temperature Range
Number of One Clicks™
Application Type
Data Export
Heating Rate (/min)
Št. Izdelka: 30578100
Podrobnosti
Temperature RangeRT – 300 °C
Number of One Clicks™4
Application TypeMelting Point
Data Exportto flash drive
Heating Rate (/min)0,1 °C – 20 °C
Cooling time (300°C to 50°C)4 min
Heating time (50°C to 300°C) (min)3
Number of Capillaries (2)3 Melting Point Capillaries
PDF ReportsYes
Stored Methods0
Stored Results1
User ManagementMultiple Users
Substances in database0
Videocolor, 1 video stored
Št. Izdelka: 30578101
Podrobnosti
Temperature RangeRT – 300 °C
Number of One Clicks™12
Application TypeSlip Melting Point
Data Exportto flash drive
Heating Rate (/min)0,1 °C – 20 °C
Cooling time (300°C to 50°C)4 min
Heating time (50°C to 300°C) (min)3
Number of Capillaries (2)3 Melting Point Capillaries
PDF ReportsYes
Stored Methods0
Stored Results10
User ManagementMultiple Users
Substances in database0
Videocolor, 60 minutes
Št. Izdelka: 30578102
Podrobnosti
Temperature RangeRT – 350 °C
Number of One Clicks™12 Per User
Application TypeMelting Point
Data Exportto SD card, flash drive, or PC
Heating Rate (/min)0,1 °C – 20 °C
Cooling time (300°C to 50°C)5,5 min
Heating time (50°C to 300°C) (min)4
Number of Capillaries (2)4 Melting Point Capillaries
PDF ReportsYes
Stored Methods20
Stored Results50
User ManagementProtection of Settings
Substances in database6
Videocolor, 300 minutes
Št. Izdelka: 30578103
Podrobnosti
Temperaturno območjeRT – 350 °C
Število One Clicks™12 na uporabnika
Način uporabe; ; ;
Hitrost segrevanja (/min)0,1 °C ; 20 °C
5,5 min
4
Število kapilar/skodelic; ; ;
Poročila PDFDa
20
50
Uporabniško upravljanjePassword Protection; Zaščita nastavitev; Multiple Users
Snovi v bazi podatkov12
Št. Izdelka: 30578105
Podrobnosti
Temperature RangeRT – 400 °C
Number of One Clicks™12 Per User
Application TypeMelting Point
Data Exportto SD card, flash drive, or PC
Heating Rate (/min)0,1 °C – 20 °C
Cooling time (300°C to 50°C)6 min
Heating time (50°C to 300°C) (min)5,5
Number of Capillaries (2)6 Melting Point Capillaries
PDF ReportsYes
Stored Methods60
Stored Results100
User ManagementProtection of Settings
Substances in database100
Videocolor, 300 minutes
Primerjava

Dokumentacija

Brošure o izdelkih

Brochure – Melting Point Excellence
Simple, efficient, and trustworthy, MP30, MP55, MP70, MP80 and MP90 melting point systems cover a wide range of applications and specifications, from...

Preglednica

Datasheet – MP30 Melting Point System
Everything you need for the simple, automatic determination of melting point: simultaneous determination of up to 3 samples, statistical analysis, and...
Datasheet – MP55 Melting Point System
Everything needed for the simple and automatic determination of melting and slip melting points.
Datasheet – MP70 Melting Point System
The MP70 is the ideal choice for melting point and melting range determinations.
Datasheet – MP80 Melting Point System
Optimized for diverse tasks, the MP80 offers One Click™ melting, boiling, cloud and slip melting points.
Datasheet – MP90 Melting Point System
The MP90 is optimized for the highest throughput.
Datasheet – LabX™ Thermal Values
Professional PC laboratory software for MP70, MP80, and MP90
Datasheet – MP VPac™ Performance Verification
Performance verification by temperature calibration is the recommended workflow to ensure faultless routine operation of the melting point instrument...
Datasheet – Melting and Dropping Points Accessories
The comprehensive and useful MP and DP accessories from METTLER TOLEDO facilitate and secure a crucial part of the melting, dropping or softening poin...
Datasheet – Equipment Qualification for Melting and Dropping Point Systems
Our EQPac service solution provides an onsite, fully-documented, professional installation and qualification service to ensure regulatory compliance a...

Pogosta vprašanja

Kaj je digitalni aparat za merjenje točke tališča?

Digitalni aparat za merjenje točke tališča s pomočjo grelne komore in videokamere izmeri spremembo v prepustnosti svetlobe glede na izmerjeno temperaturo v komori in na ta način določi točko tališča.

Ta meritev točke tališča je digitalna, kar znatno zmanjša zunanji vpliv operaterja. Z natančnostjo 0,2 °C ter hitrim segrevanjem in ohlajanjem lahko meritev istočasno opravite na do 6 vzorcih.

Ker je merilnik točke tališča METTLER TOLEDO kompakten, ga lahko postavite na vsak laboratorijski pult.

digitalni aparat za merjenje točke tališča
digitalni aparat za merjenje točke tališča

Kako deluje digitalni aparat za merjenje točke tališča?

Sistem točke tališča METTLER TOLEDO je prikazan v spodnjem shematskem diagramu.

Shematski diagram sistema točke tališča
Shematski diagram sistema točke tališča

Sistem deluje na osnovi grelne komore in videokamere.

Točko tališča izmeri s segrevanjem vzorca. Med izvajanjem analize temperaturo uravnava grelna komora. Uravnavanje temperature in beleženje temperature nadzira digitalni platinast temperaturni senzor.

Stekleno kapilarno cevko z vzorcem postavite v grelno komoro. Med segrevanjem se prične vzorec taliti, kar povzroči spremembo v prepustnosti svetlobe skozi vzorec: ko je material trden in neprosojen, snov prepušča manj svetlobe. Ko je material kapljevinast in bolj prosojen, prepušča več svetlobe. To spremembo v prepustnosti svetlobe lahko izmerimo s pomočjo videokamere in na ta način zanesljivo določimo točko tališča snovi.

To je na kratko vse, kar potrebujete za povsem samodejno določanje točke tališča.

Vsi rezultati, podatki o meritvah in video datoteke so shranjeni na napravi za točko tališča, ki lahko povsem samodejno pripravi laboratorijsko poročilo.

Katere vzorce lahko preizkušam z digitalnim aparatom za merjenje točke tališča?

Meritve točke tališča lahko izvajate na kristaliničnih vzorcih v prahu.

Kaj vsebuje komplet pripomočkov za merjenje točke tališča?

Za pripravo vzorca vzemite suho snov v prahu, jo v terilnici zdrobite s pestilom, napolnite z njo kapilare in jih postavite v grelno komoro. Komplet pripomočkov za merjenje točke tališča, ki ga proizvaja METTLER TOLEDO, vsebuje vse, kar potrebujete za natančno in ponovljivo pripravo vzorcev.

Komplet pripomočkov za merjenje točke tališča je priložen instrumentu MP90, kot opcijski dodatek pa ga priporočamo tudi pri uporabi instrumentov MP55, MP70 in MP80.

Kompleti pripomočkov za merjenje točke tališča so na voljo s standardnimi referenčnimi snovmi ali referenčnimi snovmi, ki jih predpisuje ameriška farmakopeja (USP). Komplet pripomočkov za merjenje točke tališča vsebuje dva kompleta 150 kapilarnih cevk za merjenje točke tališča, tri referenčne snovi za točko tališča METTLER TOLEDO ali referenčne snovi za točko tališča, ki jih predpisuje ameriška farmakopeja (USP), ahatno pestilo in terilnico, pinceto, spatulo in 5 pripomočkov za polnjenje kapilarnih cevk (Slika 1):

Slika 1: Komplet pripomočkov za merjenje točke tališča z vsemi pripomočki, potrebnimi za pripravo vzorcev za merjenje točke tališča, in standardi za določanje točke tališča, potrebnimi za kalibracijo testerja točke tališča.
Slika 1: Komplet pripomočkov za merjenje točke tališča z vsemi pripomočki, potrebnimi za pripravo vzorcev za merjenje točke tališča, in standardi za določanje točke tališča, potrebnimi za kalibracijo testerja točke tališča.

Kako naj kalibriram in nastavim digitalni aparat za merjenje točke tališča?

Če se želimo prepričati, da so rezultati analizatorja točke tališča pravilni, moramo preveriti njegovo merilno točnost. Ker temperature vzorca ni mogoče izmeriti neposredno s certificiranim termometrom, morate točnost izmerjene temperature preveriti z referenčnimi snovmi, po možnosti takšnimi, ki imajo certificirane temperaturne vrednosti. Tako lahko nazivne vrednosti, vključno s tolerancami, primerjamo z dejanskimi izmerjenimi vrednostmi.

Če kalibracija ni uspešna in se izmerjene vrednosti temperature ne ujemajo z območjem potrjenih nazivnih vrednosti ustreznih referenčnih snovi, morate nastaviti instrument.

Instrument nastavite z vsaj dvema referenčnima snovema, ki zajemata celotno zahtevano območje taljenja. Kalibracijo izvedite z vsaj eno referenčno snovjo, ki ima točko tališča v zahtevanem temperaturnem območju. Novo nastavitev preverite z referenčno snovjo, ki je drugačna od tiste, ki ste jo uporabili za nastavljanje.

Priporočamo, da za kalibracijo in nastavitev instrumentov odličnosti MP uporabite standarde za merjenje točke tališča METTLER TOLEDO. Vsaki referenčni snovi za merjenje točke tališča je priložen certifikat, na etiketi pa so označene nazivna farmakopeja in termodinamične točke tališča. Snovi so varno označene z dvema črtnima kodama, ki prikazujeta kodo polnila in serijsko številko.

V naslednji tabeli je prikazan pregled referenčnih snovi METTLER TOLEDO:

Poleg tega družba METTLER TOLEDO ponuja paket za preverjanje učinkovitosti točke tališča MP VPac™, ki vsebuje predhodno polnjene in zapečatene kapilarne cevke za uporabo pri preverjanju instrumenta.

S kakšno količino snovi moram napolniti kapilarno cevko? Kako preverim nivo napolnjenosti?

Za dobre rezultate je ključna previdna in natančna priprava vzorcev. Svoje vzorce pripravite tako, da vse kapilarne cevke napolnite z enako količino snovi. Manjše razlike v količinah lahko povzročijo odstopanja v izmerjenih temperaturah točke tališča.

Nivo napolnjenosti kapilarne cevke preverite s pomočjo črtnih oznak na pripomočku za pripravo vzorcev za merjenje točke tališča. Optimalen nivo napolnjenosti za točne meritve je 3 mm.

Pripomoček za pripravo vzorcev vam omogoča, da nivo napolnjenosti kapilarne cevke z vašo snovjo preverite na različne načine. Za ocenjevanje nivoja napolnjenosti glejte sliko 1.
Za najboljše rezultate mora staljena snov prekrivati odprtine za zaznavanje prepustnosti svetlobe.

Slika 1: Pripomoček za pripravo vzorcev: označbe za nivo napolnjenosti
Slika 1: Pripomoček za pripravo vzorcev: označbe za nivo napolnjenosti

Ali aparat točke tališča METTLER TOLEDO omogoča skladnost s predpisi glede določanja točke tališča, kot so  evropska farmakopeja 2.2.14,  ameriška farmakopeja <741> in japonska farmakopeja 2.60?

Instrumenti za točko tališča METTLER TOLEDO so v celoti skladni z naslednjimi standardi glede določanja točke tališča:

  • ameriška farmakopeja USP <741>
  • japonska farmakopeja JP 2.60
  • evropska farmakopeja Ph.Eur. 2.2.14 in 2.2.60
  • kitajska farmakopeja ChP 0612
  • mednarodna farmakopeja WHO 1.2.1
  • ASTM D1519
  • japonska industrijska standarda JIS K0064 in K4101
  • in z mnogimi drugimi

Za podrobnejše informacije o mednarodnih normah in standardih obiščite

www.mt.com/MPDP-norms

Ali aparat točke tališča METTLER TOLEDO omogoča skladnost z 11. poglavjem Kodeksa zveznih predpisov 21 (21 CFR Part 11)?

Laboratorijska računalniška programska oprema LabX družbe METTLER TOLEDO za analitične instrumente in tehtnice omogoča avtomatizirano upravljanje podatkov, visoko procesno varnost in celovito usmerjanje standardnega operativnega postopka na sistemu točke tališča METTLER TOLEDO.

Programska oprema LabX je najboljša rešitev za celovito integracijo pretoka podatkov z drugimi laboratorijskimi sistemi, kot sta LIMS in ERP, in omogoča, da je laboratorij vedno skladen s predpisi in pripravljen na revizijo. Programska oprema LabX nudi celovito podporo pri preverjanju in skladnosti programske opreme, vključno z 11. poglavjem Kodeksa zveznih predpisov 21 (21 CFR Part 11), 11. prilogo EU GMP (EU GMP Annex 11) in standardom ISO 17025.

Kakšne zahteve za določanje točke tališča so predpisane v farmakopeji?

Povzetek zahtev za določanje točke tališča, predpisanih v farmakopeji:

Uporabite kapilarne cevke z zunanjim premerom 1,3–1,8 mm in stenami debeline 0,1–0,2 mm. Uporabite konstantno hitrost segrevanja 1 °C/min. Če ni navedeno drugače, je temperatura ob koncu taljenja, ko ni preostalo več nič trdne snovi, zabeležena kot točka C (točka bistrosti). Farmakopeje, kakršna je ameriška farmakopeja (USP), zahtevajo opredelitev območja taljenja, ki ga temperaturno določata točki A (točka razpada) in C. Zabeležena temperatura predstavlja temperaturo grelnega stojala, ki je lahko oljna kopel ali kovinska klada, v katero je nameščen termočlen.

Ali lahko z instrumenti točke tališča METTLER TOLEDO poleg meritev točke tališča opravljam tudi druge meritve?

Z vsemi instrumenti MP lahko izmerite tudi območje taljenja. Modeli instrumentov MP55 in MP80 so primerni za različne postopke. Z instrumentom MP55 lahko določite točki tališča in tališča zdrsa. Z instrumentom MP80 lahko poleg točke tališča izmerite tudi točko vrelišča, točko motnišča in točko tališča zdrsa.

Sistema točke tališča MP55 in MP80 METTLER TOLEDO omogočata izvedbo naslednjih postopkov:

Merjenje točke vrelišča:

MP80 je aparat za samodejno določanje točke vrelišča v skladu z naslednjim merilnim principom:  za določanje točke vrelišča, ki je temperatura, pri kateri začne snov prehajati iz kapljevinastega v plinasto agregatno stanje, v stekleno epruveto pipetirajte 100 µL vzorca. Nato v napolnjeno epruveto vstavite manjšo kapilarno cevko za točko vrelišča in s tem preprečite prekomerno segrevanje kapljevine, ki bi lahko zaviralo vrenje in ogrozilo točnost meritev. Vzorec nato vstavite v instrument za točko vrelišča in izvajanje metode se prične. Temperatura naraste in iz kapljevine se pričnejo izločati mehurčki plina, ki potujejo do površine. Ti vzpenjajoči se mehurčki odbijajo svetlobo vgrajenega vira svetlobe, kar omogoča zaznavanje vsakega posameznega mehurčka. Instrument izmeri frekvenco mehurčkov in na podlagi meritev določi točko vrelišča. Instrument z vgrajenim kalibriranim barometrom izmeri okoljski tlak, samodejno izračuna kompenzacijo za tlak na ravni morja in ga aplicira na rezultate.

Merjenje točke motnišča:

MP80 je aparat za samodejno določanje točke motnišča v skladu z naslednjim merilnim principom: točka motnišča raztopine je temperatura, nad katero postane vzorec moten. Določanje točke motnišča se ponavadi izvaja z vodno raztopino želene snovi z masno koncentracijo 1 %. Približno 100 µL vzorca pipetirajte v stekleno epruveto in jo vstavite v tester točke motnišča. Raztopina je na začetku poskusa bistra, ko doseže točko motnišča pa postane motna. To motnost lahko opazujemo z merjenjem prepustnosti svetlobe – višja kot je temperatura nad vreliščem, bolj motna je raztopina in nižja je prepustnost svetlobe raztopine. Ključ do ponovljivih in zanesljivih rezultatov merjenja točke motnišča je v samodejnem zaznavanju upadanja izrazitosti svetlobe, ki jo prepušča raztopina, z videokamero.

Merjenje točke tališča zdrsa:

MP55 in MP80 sta instrumenta za samodejno določanje točke tališča zdrsa v skladu z naslednjim merilnim principom: pri določanju točke tališča zdrsa pri snoveh, kot so maščobe, olja in voski, se notranja kapilarna cevka za točko tališča zdrsa, ki vsebuje stolpec vzorca, potopi v vodo, ki se nato segreva z določeno hitrostjo. Temperatura, pri kateri se začne stolpec maščobe vzpenjati po notranji kapilarni cevki – kar je posledica kombinacije vzgona in staljene zunanje plasti stolpca – se zabeleži kot točka tališča zdrsa. Točka tališča zdrsa snovi se oceni z digitalno analizo slike. Ko se prične stolpec snovi vzpenjati, algoritem za procesiranje slike povsem samodejno določi točko tališča zdrsa.

Spletni seminarji
Free Application Notes for Melting Point
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.