Instrument za določanje točk kapljišča in zmehčišča | METTLER TOLEDO
Aparat za določanje točke kapljišča

Aparat za določanje točke kapljišča

Instrumenti odličnosti za samodejno določanje točke kapljišča in točke zmehčišča

Instrumenti za samodejno določanje točke kapljišča in točke zmehčišča

Sistem odličnosti za določanje točke kapljišča družbe METTLER TOLEDO omogoča enostavno in natančno merjenje točke kapljišča ali zmehčišča katrana, ...

Sistem odličnosti za določanje točke kapljišča družbe METTLER TOLEDO omogoča enostavno in natančno merjenje točke kapljišča ali zmehčišča katrana, asfalta, smole in mnogih drugih materialov. Ročno določanje lahko izvedete samodejno, videoposnetki in rezultati pa se lahko shranijo na instrumentu ali izvozijo v omrežje.

Zagotovite skladnost z relevantnimi mednarodnimi in državnimi standardi in normami, kot so ASTM D3461, IP 396 in drugi.


Aparat za določanje točke kapljišča
Instrument za določanje točke kapljišča
Aparat za določanje točke zmehčišča
Aparat za določanje točke kapljišča
Aparat za določanje točke kapljišča

Proizvodi in specifikacije

 
Proizvodi in specifikacije
Filter:
Filter
Počisti vse
 
Temperature Range
Number of One Clicks™
Application Type
Data Export
Št. Izdelka: 30578107
Podrobnosti
Temperature RangeRT – 400 °C
Number of One Clicks™12 Per User
Application TypeSoftening Point
Data Exportto SD card, flash drive, or PC
Št. Izdelka: 30578109
Podrobnosti
Temperature Range-20 – 400°C (external cooling required)
Number of One Clicks™12 Per User
Application TypeSoftening Point
Data Exportto SD card, flash drive, or PC
Primerjava

Dokumentacija

Brošure o izdelkih

Brochure – Dropping Point Excellence
With the innovative METTLER TOLEDO dropping point systems, you can determine dropping and softening points of pitch, asphalt, polymers, resins, waxes...

Preglednica

Datasheet – DP70 Dropping Point System
Optimized for testing a variety of samples, the DP70 offers One Click™ dropping and softening points.
Datasheet – DP90 Dropping Point System
With DP90, dropping point and softening point determinations at sub-ambient temperatures are now possible.

Pogosta vprašanja

Kaj je digitalni aparat za določanje točke kapljišča?

Digitalni aparat za določanje točke kapljišča s pomočjo grelne komore in videokamere samodejno izmeri točko kapljišča in točko zmehčišča.

Ta meritev je izvedena digitalno, kar znatno zmanjšuje vpliv upravljavca. Z natančnostjo 0,2 °C ter hitrim segrevanjem in ohlajanjem lahko meritev istočasno opravite na dveh vzorcih.

Zasnova grelne komore in analiza video slike omogočata istočasno izvajanje meritev na dveh vzorcih.

Sistema odličnosti za določanje točke kapljišča DP70 in DP90 družbe METTLER TOLEDO se uporabljata kot avtomatizirana aparata za določanje točke kapljišča in avtomatizirana aparata za določanje točke zmehčišča.

digitalni aparat za določanje točke kapljišča
digitalni aparat za določanje točke kapljišča

Kako deluje digitalni aparat za določanje točke kapljišča?

Sistem za določanje točke kapljišča METTLER TOLEDO je prikazan v spodnjem shematskem diagramu.  

Sistem deluje na osnovi grelne komore in videokamere.

Točko kapljišča in točko zmehčišča izmeri s segrevanjem vzorca. Med izvajanjem analize temperaturo uravnava grelna komora. Uravnavanje temperature in beleženje temperature nadzira digitalni platinast temperaturni senzor.

V instrumente odličnosti za določanje točke kapljišča družbe METTLER TOLEDO je nameščena LED-svetilka z uravnoteženo belo svetlobo, ki osvetljuje preizkusni komplet, sestavljen iz čaše in držala v grelni komori. Videokamera posname odsev slike.

Pri samodejnem določanju točke kapljišča se z videokamero posname celoten test točke kapljišča, v analizi slike pa je zaznana prva kapljica, ki uide iz vzorčne čaše in prečka virtualen bel pravokotnik, ki se nahaja pod odprtino čaše. Med zaznavanjem se temperatura grelne komore meri in beleži z natančnostjo 0,1 °C.

Pri samodejnem določanju točke zmehčišča je vodilni rob zmehčanega vzorca v videu označen s črto. Ko ta črta prečka virtualno linijo, ki se nahaja 19 mm pod odprtino čaše, se temperatura grelne komore izmeri z natančnostjo 0,1 °C.

Samodejno določanje točke kapljišča:

 • Instrumenta DP70 in DP90 uporabljata spletno digitalno analizo video slike.
 • Območje ocenjevanja: pravokotnik na zgornji polovici slike
 • Zaznavanje se sproži, ko kapljica prečka pravokotnik

Samodejno določanje točke zmehčišča:

 • Instrumenta DP70 in DP90 uporabljata spletno digitalno analizo video slike.
 • Območje ocenjevanja: pravokotno območje, vključno s črto pri 19 mm
 • Zaznavanje se sproži, ko črta doseže opredeljeno razdaljo

To je vse, kar je potrebno za povsem samodejno določanje točke kapljišča in točke zmehčišča.

Kakšni so pogosti vzorci, ki se testirajo s sistemi za določanje točke kapljišča?

Testerji točke kapljišča se uporabljajo za določanje točk kapljišča in zmehčišča mazil, sintetičnih in naravnih smol, smolnatih snovi, užitnih maščob, mazil, voskov, estrov maščobnih kislih, asfalta, katranov, bitumena in mnogih drugih materialov.

Kako naj pravilno izmerim točko kapljišča pri temperaturi, nižji od običajne temperature okolice?

Točko kapljišča užitnih olj, maščob in organskih topil lahko izmerite v trdnem stanju pri nižjih temperaturah. Snovi je treba pred merjenjem točke kapljišča pogosto ohladiti ali za dlje časa zamrzniti. Sistem odličnosti za določanje točke kapljišča DP90 družbe METTLER TOLEDO opravlja meritve do najnižje temperature -20 °C. Posebno merilno celico za DP90, grelno komoro in sistem za optično zaznavanje položite v hladilnik ali zamrzovalnik, dokler ne doseže želene temperature.

Za meritve točke kapljišča pri temperaturi, nižji od običajne temperature okolice, priporočamo, da sledite naslednjemu delovnemu procesu. Izraz hladilna naprava (ang. "cooling device" (CD)) se nanaša hladilnik ali zamrzovalnik.

Ali aparat za določanje točke kapljišča METTLER TOLEDO omogoča skladnost s predpisi, kot so ASTM, AOCS, IP in ISO?

Instrumenti za določanje točke kapljišča METTLER TOLEDO so povsem skladni z naslednjimi standardi glede določanja točke kapljišča in točke zmehčišča:

 • ASTM D3104 za samodejno določanje točke zmehčišča katranov
 • ASTM D3461 za samodejno določanje točke zmehčišča bitumena, katrana in asfalta
 • ASTM D3954 za samodejno testiranje točke kapljišča voskov
 • ASTM D6090 za samodejno določevanje točke zmehčišča smol
 • AOCS Cc 18-80 za samodejno določanje točke kapljišča užitnih olj
 • evropska farmakopeja (Ph.Eur. 2.2.17) za točko kapljišča
 • IP 396 za samodejno določanje točke kapljišča mazil
 • ISO 4625 za določanje točke zmehčišča barv in lakov
 • DIN EN 51920 za določanje točke zmehčišča karbonatnih materialov

Mednarodni standardi ASTM D3104, ASTM D3461, ASTM D3954, ASTM D6090 in AOCS Cc 18-80 so posebej osnovani na samodejnem določanju točke kapljišča in točke zmehčišča z instrumenti družbe METTLER TOLEDO.

Free Application Notes for Melting Point
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.