Priročnik o vsebnosti vlage in vode
 
Meni
Vodnik

Priročnik o vsebnosti vlage in vode

Vodnik

Priročnik o vsebnosti vlage in vode predstavlja različne metode določanja vsebnosti vlage in vode, ter zagotavlja izbrane aplikacije. Daje nasvete in napotke za lažje določanje vsebnosti vode in vlage, z uporabo analize po Karlu Fischerju ali termogravimetrične analize.

Priročnik o vsebnosti vlage in vode
Priročnik o vsebnosti vlage in vode

Vsebnost vlage in vode sta dva izmed najpomembnejših parametrov, ki se merijo v živilih. Vsebnost vlage je obratno sorazmerna s suho snovjo v živilskem proizvodu - kar pomeni, da obstajajo neposredni gospodarski učinki na potrošnike in predelovalce. Še pomembneje je, vsebnost vlage prav tako vpliva na stabilnost in kakovost proizvoda. Ni treba posebej poudarjati, da je vlaga tema, ki je v veliki meri zajeta v predpisih in zakonodaji.

Podjetje METTLER TOLEDO je za pomoč vsem, ki določajo vsebnost vlage in vode, ustvarilo »Obsežni priročnik o vlagi in vodi«. Ponuja 360-stopinjski ogled in poglobljen opis:

  • metod določanja vlage: izguba pri sušenju, titracija po Karlu Fischerju, halogenska analiza vlage
  • spektroskopijo UV/VIS
  • vzorcev in rezultatov uporabe
  • nasvetov in napotkov za poenostavitev meritev vsebnosti vlage in vode
Priročnik o vsebnosti vlage in vode - metode o določanju vsebnosti vlage in vode, izbrane aplikacije, nasveti in napotki za lažje določanje vsebnosti vode in vlage z uporabo analize po Karlu Fischerju ali termogravimetrične analize.

Obsežni priročnik o vsebnosti vlage in vode
Preverjene metode in postopki

Uvodnik:

Priročnik v nadaljevanju bo:
• Ponudil uvod v temo
• Predstavil različne metode določanja vsebnosti vlage in vode
• Zagotovil informacije o izbranih aplikacijah in rezultatih
• Ponudil nasvete in napotke za lažje določanje vsebnosti vode in vlage

Kazalo:

1. Določanje vsebnosti vlage in vode v živilski industriji
1.1 Voda se veže na različne načine
1.2 Tehnologije o analizah vlage

2. Termogravimetrične metode za analize vlage
2.1 Načelo merjenja
2.2 Termogravimetrične metode s sušilnimi pečmi
2.3 Analiza vlage z analizatorjem vlage

3. Določanje vsebnosti vode z uporabo metode po Karlu Fischerju
3.1 Načelo merjenja
3.2 Rešitve za večjo zanesljivost in udobje uporabnikov

4. Zaključek
Pregled prednosti/slabosti predstavljenih metod

Določanje vsebnosti vlage in vode v živilski industriji

Analize vlage, ali določanje vsebnosti vode, igra pomembno vlogo na vseh področjih v živilski industriji, od pregledovanja prihajajočega/odhajajočega blaga, proizvodnje in skladiščenja, do razvoja novih različic izdelkov. Industrija je pod visokim pritiskom, saj mora ohranjati nizke cene, hkrati pa proizvajati ogromne količine, zato morajo biti analize vlage zelo hitre, precizne in zanesljive. Poleg tega je vedno več predpisov, ki jih je treba upoštevati. Zato je treba rezultate in postopke meritev zanesljivo dokumentirati.

Tehnično je na voljo več postopkov za analizo vlage. Katera možnost je prava, je odvisno od različnih dejavnikov. Glavne značilnosti, prednosti in tveganja teh postopkov so predstavljeni v nadaljevanju.

1.1 Voda se veže na različne načine

Skoraj vsaka naravna snov vsebuje vodo. V najpreprostejšem primeru se voda adsorbira iz vlažnosti zraka na površini delcev. Prav tako se lahko shrani globoko v sistemih por trdnih snovi ali obstaja kot kemično vezana voda. V živilih in sestavinah obstajajo skoraj vse oblike. Poleg dobro opredeljenih izdelkov, kot so univerzalni sladkor ali alkoholne pijače, obstajajo tudi zapletene celične strukture, kot sta suho sadje ali meso, pri katerih je voda vezana s sorpcijo na površini in s kapilarnostjo med delci. Voda je prav tako globoko v celicah, kjer jo je težko izmeriti. Zaradi tega morajo biti metode analize in priprave vzorcev izbrane na podlagi lastnosti izdelka, ki ga pregledujete.

1.2 Tehnologije za analize vlage

Obstajajo štiri vrste metod za analizo vlage:

  • termogravimetrična analiza (sušenje v pečeh, halogeno/IR sušenje, mikrovalovno sušenje, itd.)
  • kemične analize (titracija po Karlu Fischerju, testiranje kalcijevega karbida)
  • spektroskopske analize (IR spektroskopija, mikrovalovna spektroskopija, H-NMR spektroskopija)
  • druge vrste analiz (plinska kromatografija, določanje gostote, refraktometrija itd.)

Pri izbiri analitske metode je treba pretehtati vrsto dejavnikov: razpoložljivi volumen vzorca, število vzorcev, hitrost merjenja, izvedljivost avtomatizacije, natančnost ali celo fizikalne kemijske lastnosti vzorca - vse to igra veliko vlogo pri postopku odločanja.

Temperaturno občutljivi ali tekoči vzorci in snovi, ki vključujejo veliko živil, morajo biti skrbno analizirani s termogravimetričnimi metodami. Saj pri večini vitaminov, encimov ali aromatičnih snovi, termogravimetrične metode niso izvedljive.

Vendar se lahko netopne trdne snovi s kemično združenimi vodnimi ali ločenimi sistemi por titrirajo z metodo po Karlu Fischerju, če je voda dostopna npr. z uporabo homogenizatorja ali pečice, s pomočjo katerih voda izhlapi iz vzorca.

Podjetje METTLER TOLEDO zagotavlja različne rešitve za analize vlage. Dve termogravimetrični metodi in metoda titracije po Karlu Fischerju so tukaj podrobno opisane.

Priročnik o vsebnosti vlage in vode - metode o določanju vsebnosti vlage in vode, izbrane aplikacije, nasveti in napotki za lažje določanje vsebnosti vode in vlage z uporabo analize po Karlu Fischerju ali termogravimetrične analize.
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.