Förlängd produktionstid med optisk mätning av löst syre - METTLER TOLEDO

Förlängd produktionstid med optisk mätning av löst syre

Snabb respons, utmärkt signalstabilitet och litet underhållsbehov kännetecknar METTLER TOLEDOs intelligenta sensorer för optisk mätning av löst syre. De hjälper dig att sänka kostnaderna och tillverka produkter med högre kvalitet.

Minimera syreinnehållet
Syre kan ge kraftigt försämrad ölkvalitet. I påfyllningslinjen och processer för filtrering, blandning och avluftning behövs noggranna system för direkt syremätning och identifiering av minsta koncentrationshöjning. Lika viktigt är det att ha så korta underhållstider som möjligt för syresensorerna, eftersom oplanerade processavbrott kostar mycket pengar.

Innovativt system för optisk mätning av löst syre
Den optiska syresensorn InPro 6970i mäter miljondelskoncentrationer med mycket hög noggrannhet och kort svarstid. Sensorn är dessutom extremt lätt att underhålla.

För vissa amperometriska system dröjer det upp till 10 minuter efter en CIP-cykel innan stabil mätning uppnås. InPro 6970i har 20 sekunders svarstid, vilket ger snabb igångsättning av påfyllningsprocessen efter övergång från sköljvatten till öl – ölförlusten minimeras.

Enkelt underhåll, snabb kalibrering
Våra optiska syresensorer har också mycket lågt underhållsbehov. InPro 6970i har endast en förbrukningsartikel, OptoCap. Den innehåller ett fluorescerande, syrekänsligt membran, som är en förutsättning för sensorns noggrannhet och snabba svarstid. Bytet av OptoCap-komponenten tar bara några minuter, även för en ovan person.

OptoCap har lång livslängd men kan bytas snabbt och enkelt, vilket minskar underhållskostnaderna och risken för hanteringsfel.

Den enkla och snabba kalibreringsrutinen kan även utföras inline. Efter kalibreringen visas systemets statusinformation i realtid på transmittern, för maximal tillförlitlighet i mätpunkten.

Plug and Measure – direkt inkoppling
InPro 6970i innehåller METTLER TOLEDOs unika ISM®-teknik (Intelligent Sensor Management). ISM innefattar en rad funktioner som förenklar sensorhanteringen och höjer processens tillförlitlighet. Alla sensordata, inklusive kalibreringshistoriken, lagras i sensorn. Efter underhåll och kalibrering följer en mycket enkel installationsprocess. När sensorn har anslutits till ISM-transmittern, till exempel en M400, överförs alla relevanta data till transmittern och syrevärdet kan avläsas direkt. Ingen polarisering behövs.

Förutsägbar diagnostik
ISM-tekniken ger också tillgång till ett antal avancerade verktyg för diagnostik av InPro 6970i- och M400-systemet. Dynamic Lifetime Indicator, en ”dynamisk livslängdsindikator”, kontrollerar OptoCap-komponentens skick efter varje kalibrering. Utifrån de aktuella processförhållandena beräknas och visas antalet dagar till nästa rekommenderade OptoCap-byte. Risken för oplanerade driftstopp på grund av plötsliga sensorfel minimeras.

Oöverträffad effektivitet
Kombinationen av optisk mätteknik, ISM och METTLER TOLEDOs långa erfarenhet av sensorutveckling för bryggeriindustrin innebär att InPro 6970i är marknadens mest effektiva och tillförlitliga syremätare.  

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.