Optimerad batchhantering med flödes- och komponentkontroll

Optimerad batchhantering med flödes- och komponentkontroll

Flow-meter controlFlödesmätare är vanliga komponenter i batchapplikationer där vätskor tillsätts. Det blir allt vanligare att använda flödesmätare i batchprocesser, vilket ger automation, minimerat materialspill och fullständig processkontroll.

Med stigande råvarukostnader försöker företagen hitta nya sätt att minska spillet och förbättra batchernas kvalitet. Flödesmätare – för att mäta vätskepåfyllning i batchprocesser – är ett perfekt alternativ. En av de senaste metoderna inom batchkontroll är att använda flödesmätare för att reglera tillsättning av vätskor samtidigt som materialet vägs till en viss målvikt. IND780batch-terminalen från METTLER TOLEDO ger en lösning som är enkel att konfigurera och använda för processkontroll från en enda styrenhet.

Automatisk materialmatningskontroll
IND780batch har ett särskilt pulsdatakort som tar emot pulsdatasignaler från en flödesmätare, så att användaren kan tillsätta vätska tills en viss målvikt har nåtts. Flödesmätarens elektriska utdatasignal kalibreras vanligen till ett visst antal pulser per volymenhet.

Kortare batchcykeltider
På grund av rörelser kan vissa vätskor orsaka ojämn mätvärdesvisning på vågen, som då måste ges tid att stabilisera. Det förlänger batchprocesstiden, vilket ger långa cykeltider och fördröjer produktionen. Med IND780batch kan du effektivisera processen genom att konfigurera flödesmätaren för exakt beräkning av erforderlig materialmängd, baserat på pulser och volyminställningar. Med en inbyggd justeringsfaktor kompenserar du för specifika vätskors tyngd.

I vissa applikationer måste vätskor tillsättas vid andra platser än vid vågen, vilket innebär att flödesmätaren är det enda sättet att bestämma den produktmängd som ska tillföras batchen. Genom att köra flera fyllningssekvenser parallellt förkortar du batchcykeltiderna. I ett sådant scenario kan du till exempel väga alla fasta ämnen i en vägningstank och tillsätta vätska i en blandare placerad under vägningstanken. På så sätt vägs de fasta ämnena i tanken samtidigt som vätska fylls på i blandaren.

Specifikationer
IND780batch ger möjlighet att kontrollera fyra vågar eller fyra flödesmätare (eller valfria kombinationer av totalt fyra vågar och flödesmätare) vilket innebär att du kan hantera hela batchprocessen från en enda kontrollenhet. Du kan effektivisera batchprocessen genom att lagra upp till 1 000 recept med 999 material, och styra inkopplad kringutrustning, inklusive blandare och transportband. Ingen PLC-enhet eller anslutning till ett distribuerat kontrollsystem behövs – IND780batch är en fullständig integrerad och konfigurerbar batchkontrollösning. En streckkodsläsare kan anslutas till terminalen för möjlighet att återkalla och spåra artiklar. Ett tillhörande konfigureringsverktyg ger enkel hantering av batchdata på datorn och gör det möjligt att generera fördefinierade batchrapporter. Verktyget kan användas på ett valfritt antal IND780batch-terminaler.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.