Röntgeninspektion av pumpade produkter i rör | METTLER TOLEDO
Röntgeninspektionssystem för livsmedel från Safeline

Röntgeninspektionsutrustning för pumpade produkter i rör

Lösningar för röntgeninspektion av pumpade produkter i rör förbättrar säkerheten

Röntgeninspektion av pumpade produkter i rör
Röntgeninspektion av pumpade produkter i rör
Röntgeninspektion av pumpade produkter i rör

Produkter & detaljer

Specifikationer för röntgensystem för pumpade livsmedel

 
Produkter & detaljer

Dokumentation

Ladda ned white papers, guider och dokumentation om röntgeninspektion

Guide till röntgeninspektion

Guide till röntgeninspektionsteknik
Röntgeninspektionsguiden är en samlad och definitiv källreferens för röntgeninspektionsteknik för användning inom livsmedels- och läkemedelsindustrin.

Broschyrer

ProdX Data Management Software
ProdX allows you to connect and control your entire product inspection management process from a single point or from multiple remote locations, elimi...

Datablad

Informationsdokument

Hur säker är röntgeninspektion av livsmedel?
Detta white paper riktar sig till livsmedelstillverkare som överväger röntgeninspektion för att uppfylla kraven för livsmedelssäkerhet.
X-ray Inspection More Than Just Contamination Detection
This white paper is for food manufacturers who consider x-ray inspection to comply with food-safety regulations and legislations.
Reasons for an X-ray Inspection Programme
This White Paper describes the benefits of implementing an effective x-ray inspection program which include minimizing product recalls and assisting m...
Metal Detection, X-ray Inspection or Both?
This white paper simplifies the the two competing technologies. By doing so, it helps food and pharmaceutical manufacturers select the appropriate det...

Fallstudier

Säkerställa optimal livsmedelssäkerhet och kvalitetskontroll
För att fortsätta vara konkurrenskraftiga optimerar Heinrichsthaler konstant effektiviteten i sina produktionsanläggningar. Man har skapat kritiska ko...
Fiasco Gelato selects an X33 x-ray inspection system
A case study detailing how the X33 x-ray inspection system provides a safety inspection solution to Fiasco Gelato, to ensure each gelato and sorbetto...
Pro Pet Austria Relies on Product Inspection Solutions
Pro Pet Austria relies on high-quality product inspections solutions from METTLER TOLEDO to minimize the risk of defective products as well as any sub...

Service

Skydda ditt röntgeninspektionssystem under hela dess livscykel

Se våra tjänster – anpassade för att passa er utrustning

Vi ger support och servar din produktinspektionsutrustning under hela dess livslängd, från installation till förebyggande underhåll och kalibrering till reparation av utrustning.

Vanliga frågor och svar

Vad är fördelarna med att använda röntgeninspektionssystem för linjens pumpade livsmedel? 

Nivåerna för detektering av fysiska föroreningar är högre under tidiga stadier av tillverkningsprocessen, där det obehandlade pumpade livsmedlet befinner sig på ett lågt djup. Att installera ett röntgensystem tidigt i tillverkningsprocessen innebär att tillverkaren kan övervaka leverantörernas kvalitetskontroll. Detta kan hjälpa dig att spara tid och pengar genom att förebygga skador på processutrustningen längre fram i processen och avlägsna föroreningar innan ytterligare värde läggs till produkten.

Relaterat innehåll:


Hur kan ett system för röntgeninspektion av pumpade produkter i rör monteras i en befintlig produktionslinje?

Att ansluta röntgeninspektionsutrustning till en befintlig produktionslinje med rör är okomplicerat. Standardbeslag används för att ansluta röret (i vilket det pumpade livsmedlet passerar) till röntgenmaskinens grenrör.

Relaterat innehåll:


Hur avvisar röntgensystem ett pumpat livsmedel från ett rör?

Det finns många typer av utsorteringsventiler tillgängliga. Rätt val beror på produkttillämpningen. För slam och såser är en trevägsavledarventil vanligen den effektivaste utsorteringsmekanismen. För bearbetning av kött och fågel, i vilken solida köttstycken finns i produktflödet, är en skivningsventil vanligen det föredragna valet. Ventilvalet kommer också att bero på produktens temperatur och huruvida den måste vara en CIP-linje (rengöring på plats) eller aseptisk linje.

Relaterat innehåll:


Vilka pumpade livsmedelstillämpningar är lämpliga för röntgenutrustning för rör? 

Pumpade livsmedel, t.ex. kött och fågel, vätskor, slam och massor, brukar vara homogena vilket gör dem till en idealisk tillämpning för röntgeninspektion.


  Vilka rörstorlekar är tillgängliga?

  3” eller 4” (75 mm eller 100 mm) som standard.

  Relaterat innehåll:


  Hur kan du testa prestanda i ett röntgensystem för pumpade produkter i rör?

  För röntgenutrustning för pumpade produkter i rör som innehåller vätskor, slam och massor bör testprover helst placeras på avstånd från varandra i produktflödet. Utsorteringsenheten ska sedan ses framgångsrikt utsortera testprovet. Testprovet ska inkapslas i ett färgsatt material som skiljer sig från produkten, så att det enkelt kan identifieras i den utsorterade produkten. För att verifiera att utsorteringstimingen stämmer ska testprovet placeras i mitten av den utsorterade produkten. Testet ska upprepas, vanligtvis tre gånger.


  Vilka genomströmningar kan uppnås med pumpade tillämpningar?

  METTLER TOLEDO Safelines röntgensystem för inspektion av pumpade produkter erbjuder höga genomströmningar, automatisk kalibrering och hygienisk formgivning. Genomströmning för slam, halvfasta ämnen och vätskor kan vara upp till 18 ton per timme. Kött- och fågelprodukter kan vanligtvis inspekteras med hastigheter på upp till 9 ton per timme.

  Relaterat innehåll:


   När är det mer effektivt att använda ett röntgensystem för inspektion av produkten? När det görs under processen i ett rör eller i slutet av processen eller produktionslinjen?

   Att använda HACCP-processen för riskanalys och kritiska styrpunkter är det säkraste sättet att garantera att produkter är fria från föroreningar. Tillverkare bör utföra en granskning av produktionsprocessen och identifiera risker för produktsäkerheten. Där det identifieras en risk för fysisk förorening bör en kritisk styrpunkt (CCP) upprättas. I många fall kan detta göras tidigt i produktionsprocessen för att identifiera och ta bort föroreningar innan det läggs till ingredienser till produkten. Under andra förhållanden kan det vara mer praktiskt att inspektera i slutet av processen innan produkten levereras.


   Vad är hygiengodkännandet för ett röntgeninspektionssystem för pumpade produkter i rör?

   Alla rörsystem från METTLER TOLEDO Safeline X-ray har konstruerats med IP69 som standard. Tack vare lutande och böjda kanter kan vatten rinna av systemet, medan IP69-luftkonditioneringen uppfyller kraven för högtryckstvättar i krävande tillverkningsmiljöer, så att bakterietillväxt kan undvikas.


   Är röntgensystem dyra att underhålla?

   Serviceavtal borde ingå i varje köp av röntgensystem. Regelbundet underhåll av ett röntgensystem, bl.a. prestandaverifiering, garanterar att det fungerar på optimal prestandanivå. Detta förhindrar problem med livsmedelssäkerheten. Med förebyggande underhåll kan tillverkare undvika problem med driftstopp p.g.a. oförutsett underhållsarbete.

   Alla METTLER TOLEDO X3000-röntgensystems generatorer levereras med en femårig garanti om ett serviceavtal köps. Genom att skydda röntgenmaskinens mest värdefulla del kan tillverkare ha fullt förtroende för att produktionsdrifttiden maximeras.

   Relaterat innehåll:


      

     Five Year X-ray Generator Warranty
     X-ray Inspection of Frozen Formed Products
     X-ray Inspection of Canned Foods
     Glass in Glass Inspection
     Product Inspection Spare Part Kits
     Product Inspection Service Partner
     Product Inspection User Training
     X-ray Inspection Guides
     Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.