Dataanslutningar, -insamling, -automatisering och -kontroll - Översikt - METTLER TOLEDO
Dataanslutningar, -insamling, -automatisering och -kontroll

Dataanslutningar, -insamling, -automatisering och -kontroll

För att integrera prestandadata från metalldetektorer i informationssystem för hantering av produktionslinjer

Stöd för din efterlevnad av standarder

Med METTLER TOLEDO Safeline-datainsamlingsmöjligheter kan ditt företag uppfylla kraven på faroanalys och kritiska styrpunkter (HACCP) och mer omfat...

Med METTLER TOLEDO Safeline-datainsamlingsmöjligheter kan ditt företag uppfylla kraven på faroanalys och kritiska styrpunkter (HACCP) och mer omfattande externa säkerhetsbestämmelser och -standarder för livsmedel.

Insamling av data från kritiska styrpunkter (CCP) i produktionsprocessen kan hjälpa dig med efterlevnad av GFSI-standarder och externa förfaranderegler, bl.a.:

  • British Retail Consortiums (BRC v6) globala standard för livsmedelssäkerhet
  • Internationell livsmedelsstandard (IFS v6)
  • Foundation for Food Safety Certification 22000 (FSSC 22000)
  • • SQF 2000 (Safe Quality Food)
  • Holländsk riskanalys och kritiska styrpunkter (holländsk HACCP)
  • Alla större återförsäljarstandarder

Datainsamling via USB-minnen och handhållna skrivare

Safeline-metalldetektorer kan konfigureras med uttag för dataöverföring till externa skrivarenheter och USB-minnen. Denna information kan användas för att generera datakvitton eller elektroniska register. Utskrivna kvitton kan användas som pappersbevis på rutintestning och inställningsjusteringar medan data som samlas in på USB-minnen kan överföras och lagras elektroniskt för framtida användning.

Avancerad integration av fabrikledningssystem

OPC DA är en av världens snabbast växande standarder för utbyte av processkontrolldata. Införandet av OPC DA-serverteknik gör det möjligt att destillera kommunikation från flera utrustningsenheter för bearbetning och förpackning i olika programvaruformat till ett enda, enhetligt språk. Denna data kan överföras till en mängd SCADA-baserade system och programvarulösningar för fabriksledning, så att driftsinformation blir helt synlig.

Förpackningsmaskinspråk (PackML)

PackML v3.0 är den senaste versionen av det ”förpackningsmaskinspråk” som definierats av organisationen för maskinautomation och -kontroll (OMAC). Det har samma ”stil” som andra gränssnitt för förpackningsutrustning, samt säkerställer konsekvent drift med hjälp av branschdefinierade tillstånd och lägen.

Data kan tas ut i maskintillstånd och -lägen från alla kompatibla metalldetektorer via befintligt RS232- och Ethernet-gränssnitt eller genom vår FieldBus-gränssnittsmodul.

Fieldbus-gränssnittsmodul (FIM)

Safeline FIM är tillgänglig för användning med EtherNet-/IPTM- och Modbus® TCP Fieldbus-nätverk och är en viktig brygga mellan metalldetektor och kundens FieldBus-nätverk för omfattande insamling av kritisk processinformation.

Programvara för datahantering

ProdX - Hos METTLER TOLEDO har vi analyserat de allra senaste produktionsprocesserna, utmaningarna och rutinerna inom produktinspektion, inverkan av ökande produktivitet och krav på produktsäkerhet.

Produktivitet, produktkvalitet, säkerhet och tydlighet sammanförs i ProdX, METTLER TOLEDO:s programvara för datahantering. ProdX ger produktionsledningen en massa realtidsinformation som möjliggör effektiv kontroll av processer och enheter för produktinspektion i dagens ”gör mer med mindre”-inriktade produktionsmiljöer.

FreeWeigh.Net* - Safeline-metalldetektorer har också fullt stöd för FreeWeigh.Net, en kraftfull programvara för statistisk kvalitetskontroll (SQC) från METTLER TOLEDO som klarar alla aspekter av förpacknings- och fyllningskvalitetskontroll för livsmedels- och läkemedelstillverkarna.

*Profile Advantage stödjer för närvarande inte Freeweigh.Net

USB*-datainsamlingsfunktion

En USB-port kan specificeras när man beställer ny utrustning. Eller så kan porten installeras som ett efterhandstillval på befintlig utrustning. Via porten kan information som samlats in av detektorn enkelt och effektivt överföras till datorer eller andra elektroniska datalagringssystem. Detta avlägsnar behovet av pappersregister och ger utförlig processdata som bevisar att företagsbesiktning har utförts och stödjer informerat beslutsfattande för att förbättra processer.

*Key Panel HMI-metalldetektorer stödjer inte USB

Ett urval av standardrapporter och -format

En rad standardrapporter kan konfigureras, bl.a. rutinrapporter för prestandaverifiering, verksamhetsrapporter och rapporter för att skriva ut alla inställningar. Alla rapporter är tillgängliga i TXT-, CSV- och TSV-format.


Insamling av spårbarhets- och prestandavalideringsdata, regelefterlevnad och uppfyllande av besiktningsskyldigheter är grundläggande krav för ditt företag. Effektiv insamling av data från processer kan emellertid vara en utmaning. Datainsamlingslösningar från METTLER TOLEDO kan underlätta processen.

Safeline-metalldetektorer kan använda ett brett utbud av datainsamlingsmetoder för att säkerställa att du alltid har korrekt information tillgänglig för att uppfylla de krav som ditt företag och dina kunder ställer. Från enkla handhållna anslutningsbara skrivare till USB-datainsamling, och vidare till avancerade elektroniska anslutbarhetslösningar, finns det alltid en Mettler Toledo-lösning som passar dina krav.

HACCP-produktinspektion
ProdX-programvara för produktinspektion

Service

Service för metalldetektering inom livs- och läkemedelsindustrin

Drifttid
Support & Reparation
Optimering
Underhåll & optimering
Kvalitetstandard
Kalibrering & Kvalitet
Expertis
Utbildning & Rådgivning
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.