System för volym, densitet och magnetism - Översikt - METTLER TOLEDO
Systems for Volume, Density & Magnetism

System för volym, densitet och magnetism

Bekymmersfri bestämning av volym och magnetism

Effektiv densitetsbestämning av massastandarder 1 g till 20 kg

Säker vikthantering
Dyrbara vikter hanteras med yttersta omsorg, helt automatiskt, för att garantera säkra mätningar. Högsta precision åstadkoms med konstant centrerade standardobjekt.

Dubbel användning av komparatorer
Komparator som används med under-skålvägning för densitetbestämning och toppmatning för massastandardbestämning.

Vikter i vätskeförvaring
Reducerad påverkan av luftbubblor och utmärkt termisk stabilitet leder till högsta mätningsstabilitet.

Densitetsmätningsapplikation
Densitetsbestämningsprocessen är helt automatiserad eller vägleds med applikationsprogramvaran. Med dess höga flexibilitet anpassas processen till kundens behov.

Exakt bestämning av volym och magnetism
VC1005X - Oöverträffad prestanda
VMS-system - Dubbel användning för massa- och volymbestämning
Susceptometern S-50K - Där magnetism är avgörande
Lättförståelig användarvägledning
Enkel åtkomst
Spårbarhet enligt kalibrerade standarder

Produkter & detaljer

 
Produkter & detaljer
Filter:
Välj filter
Clear All
 
Avläsbarhet
Elektriskt intervall
Extern justering
OIML-klass
Mättid
Material No.: 11115965
Se detaljer
Avläsbarhet10 µg
Extern justering100 g
OIML-klassE1; E2
Mättid15 s
VikthanteringRoterande, 4 positioner
Material No.: 11116880
Se detaljer
Avläsbarhet0,1 µg; 1 µg
Elektriskt intervall6,1 g, 6,1 g eller 0,8/3 g
Extern justering5 g; 2 g
OIML-klassE1; E2; F1; F2; M1; M2; M3
Mättid15 s
Comparison

Dokumentation

Produktbroschyrer

Brochure : Comparator Balances Catalog
Our complete range of Vacuum, Automated, Robotic and Manual Mass Comparators, including Volume, Density, Magnetism, Weights, Software Solutions and Wo...
Brochure : Software Solutions for Mass Calibration
Clever, innovative software solutions, from stand-alone to networked systems supporting Manual, Automated and Robotic Mass Comparators.
Brochure : ComparatorPac™ - Weight Calibration Solutions
Complete Mass Laboratory Solutions - Mass Comparators, Software and Weights

White Papers

Influences on Mass Calibration - Minimizing Uncertainties
Learn to minimize measurement uncertainty by controlling or correcting physical influences which affect mass calibration.
Calibration with Robotic Mass Comparators
Calibration with Robotic Mass Comparators by METTLER TOLEDO. A robotic mass comparator is a piece of equipment used for the calibration of weights tha...
Efficient Mass Calibration Software
This white paper will be of interest to anyone involved in mass calibration activities, from National Metrology Institutes (NMI's) to private calibrat...

Installationsanvisningar

Operating Instruction : S-50K SusceptometerControl
Operating Instructions for the suceptometer S-50K.
Operating Instruction : Volume Comparator VC1005
Operating Instructions for the volumetric mass comparator VC1005X.
Operating Instruction : VMS2 and VMS20 Volume Measurement System
Operating Instructions for the volumetric kit VMS2 and VMS20.

Datablad

Datasheet : VC1005X, VMS2 & VMS20 Comparators for Density Determination
Mass Comparators for Density Determination of weights from 1g to 20kg
Datasheet : S-50K Susceptometer for Magnetism Determination
Measure magnetic susceptibility and permanent magnetization of weights from 1g to 50kg

Service

020-25 58 80
Ring service
Drifttid
Support & Reparation
Optimering
Underhåll & optimering
Kvalitetstandard
Kalibrering & Kvalitet
Expertis
Utbildning & Rådgivning
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.