Massakomparatorer - Översikt - METTLER TOLEDO

  Massakomparatorer

  Komparatorer från 0,1 µg till 6 000 kg

  Kontinuerlig innovation - Följer med in i framtiden

  METTLER TOLEDO:s komparatorer bestämmer även de minsta massaskillnader. De ger högsta upplösning och utmärkt repeterbarhet - de kritiska faktorerna för din prestanda vid jämförande vägning. Vi erbjuder flera modeller med en läsbarhet så fin som 0,1 μg och kapacitet upp till 5 400 kilogram.

  Maskiner och elektronik
  XPE-SC-serien är produktionsorienterad och erbjuder högsta precision för de minsta toleranserna för att garantera färdiga komponenter och delar av högsta kvalitet.

  Petrokemi
  XPE-LC-serien används till stor del vid gascylinderpåfyllning. Dess robusthet och höga upplösning hjälper dig att reducera osäkerheter till ett minimum vilket förbättrar gasblandningarnas kvalitet.

  Kalibreringslaboratorier
  För säker och enkel viktkalibrering är ComparatorPacTM allt-i-ett-lösningen som garanterar effektivt arbetsflöde och tillförlitliga resultat.

  Bulkkemikalier
  XPE-KC-serien har högsta avkastning för högsta kapacitet och hjälper dig att minimera spillet av kemikaliska bulkkomponenter vid påfyllningstillfället, vilket drastiskt minskar produktionskostnaderna.

  Vakuummassakomparatorerna M_one och M_10
  Automatiserade massakomparatorer
  Robotic Mass Comparators

  Vakuummassakomparatorerna M_one och M_10

  Automatiserade massakomparatorer

  Robotic Mass Comparators

  De världskända vakuumkomparatorerna med nanogramupplösning är måttstocken i massabestämning och används av nationella metrologiska institut.
  Våra mångsidiga automatiserade massakomparatorer utför mätningar automatiskt, vilket resulterar i utomordentlig upplösning och ojämförlig repeterbarhet.
  Robotic solutions - extremely rapid with outstanding performance, to E1 OIML accuracy - ideal for high throughput calibration laboratories.
  Teknisk specifikation
  Kapacitet upp till 10 kg och läsbarhet upp till 0,1 µg
  Internationell måttstock
  Oöverträffad repeterbarhet för att uppfylla nationella laboratoriers behov.
  Automatiserad viktkalibrering
  Upp till 6 vikter, helt automatiserad mätning
  Oavbrutna mätningar av flera standardobjekt
  Lägg in standardobjekt med Load-Lock under konstant vakuum
  Enskild tillgänglighet
  Genom framfönstret, Load-Lock och vertikalt lyft
  Kontrollerad miljö
  Klimet A30 och A30V för omgivande, konstant tryck och vakuum
  Global jämförelse av vetenskapliga standardobjekt
  Genom att miljöpåverkan elimineras kan man jämföra länder emellan
  Teknisk specifikation
  Kapacitet upp till 50 kg och läsbarhet upp till 0,1 µg
  Oslagbar prestanda
  Oöverträffad precision med kompromisslös precision
  Helt automatiserad viktväxlare
  Ojämförlig precision för viktspridning
  Programvarustyrda
  Utför mätningar över en natt för bästa resultat
  Minimera felkällor
  Eliminera fel med automatisk vikthantering
  Luftlyftkraftskorrigering - Miljölösningar
  Miljösystemen Klimet A30 och ClimaLog30
  Technical Specification
  Capacity up to 20 kg and Readabilty up to 0.1 µg
  Fully Automated
  Nano-accuracy, high-speed, outstanding performance
  Maximum Efficiency
  Combine up to 4 systems to cover 0.1 µg to 20 kg
  Software Controlled
  Perform overnight measurements for best results
  Minimize Error Sources
  Eliminate errors with automatic weight handling
  Air Buoyancy Correction - Environmental Solutions
  Klimet A30 & ClimaLog30 environmental systems
  ComparatorPac™
  System för volym, densitet och magnetism
  Manuella massakomparatorer

  ComparatorPac™

  System för volym, densitet och magnetism

  Manuella massakomparatorer

  Ett komplett paket med komparatorer och programvara - ComparatorPac™ är den idealiska instegslösningen för enkel viktkalibrering upp till 20 kg OIML F2.
  Enkla och tillförlitliga lösningar för bestämning av volym, densitet och magnetism - uppfyller de högsta kraven från nationella metrologiska institut.
  Genom att kombinera ett mycket ergonomiskt användargränssnitt med menystyrd programvara för massabestämning förenklas och förbättras varje operatörs arbete.
  Teknisk specifikation
  3 XPE-komparatorer och programvaran MC Link
  Allt-i-ett-erbjudande
  Kostnadseffektivt startpaket
  Anpassningsbart
  Paket som är lämpligt för dina lokala behov
  Produktivitetsförstärkare
  Programvaran MC Link, för viktkalibrering med ett klick, ingår
  Förenklad anläggningsvalidering
  Förvaliderad programvara för smidigt godkännande
  Effektivt arbetsflöde
  Öka kalibreringsprocessens hastighet med upp till 40 %
  Teknisk specifikation
  Volym och densitet: 1 g till 20 kg magnetism: 1 g till 50 kg
  Applikationer
  Bestäm vikters volym, densitet och magnetism
  VMS för densitets- och massabestämning
  Använda standard-XPE-komparatorer - enkelt och tillförlitligt
  VC1005X - 1 g till 1 kg
  Snabba och exakta densitetsmätningar ner till 1 g
  Susceptometern S50-K
  Enkel och kostnadseffektiv magnetismbestämning
  Vägledda arbetsflöden
  Programvarustyrning för användning och resultathantering
  Teknisk specifikation
  Kapacitet upp till 5 000 kg och läsbarhet upp till 0,1 µg
  Hög prestanda
  Vägningscell och utjämningssystem i högsta klass
  Använd dragskydd med händerna fria
  Styr dragskydd med programvaran MC Link eller SmartSens™
  Säker och snabbare viktkalibrering
  Ingen manuell transkription, tack vare MC Link
  MC Link vägleder och styr processen
  Smidig process genom vägledning på skärmen
  Miljöregistrering
  Miljösystemen Klimet A30 och ClimaLog30
  Vakuummassakomparatorerna M_one och M_10

  De världskända vakuumkomparatorerna med nanogramupplösning är måttstocken i massabestämning och används av nationella metrologiska institut.

  Teknisk specifikation
  Kapacitet upp till 10 kg och läsbarhet upp till 0,1 µg
  Internationell måttstock
  Oöverträffad repeterbarhet för att uppfylla nationella laboratoriers behov.
  Automatiserad viktkalibrering
  Upp till 6 vikter, helt automatiserad mätning
  Oavbrutna mätningar av flera standardobjekt
  Lägg in standardobjekt med Load-Lock under konstant vakuum
  Enskild tillgänglighet
  Genom framfönstret, Load-Lock och vertikalt lyft
  Kontrollerad miljö
  Klimet A30 och A30V för omgivande, konstant tryck och vakuum
  Global jämförelse av vetenskapliga standardobjekt
  Genom att miljöpåverkan elimineras kan man jämföra länder emellan
  Automatiserade massakomparatorer

  Våra mångsidiga automatiserade massakomparatorer utför mätningar automatiskt, vilket resulterar i utomordentlig upplösning och ojämförlig repeterbarhet.

  Teknisk specifikation
  Kapacitet upp till 50 kg och läsbarhet upp till 0,1 µg
  Oslagbar prestanda
  Oöverträffad precision med kompromisslös precision
  Helt automatiserad viktväxlare
  Ojämförlig precision för viktspridning
  Programvarustyrda
  Utför mätningar över en natt för bästa resultat
  Minimera felkällor
  Eliminera fel med automatisk vikthantering
  Luftlyftkraftskorrigering - Miljölösningar
  Miljösystemen Klimet A30 och ClimaLog30
  Robotic Mass Comparators

  Robotic solutions - extremely rapid with outstanding performance, to E1 OIML accuracy - ideal for high throughput calibration laboratories.

  Technical Specification
  Capacity up to 20 kg and Readabilty up to 0.1 µg
  Fully Automated
  Nano-accuracy, high-speed, outstanding performance
  Maximum Efficiency
  Combine up to 4 systems to cover 0.1 µg to 20 kg
  Software Controlled
  Perform overnight measurements for best results
  Minimize Error Sources
  Eliminate errors with automatic weight handling
  Air Buoyancy Correction - Environmental Solutions
  Klimet A30 & ClimaLog30 environmental systems
  ComparatorPac™

  Ett komplett paket med komparatorer och programvara - ComparatorPac™ är den idealiska instegslösningen för enkel viktkalibrering upp till 20 kg OIML F2.

  Teknisk specifikation
  3 XPE-komparatorer och programvaran MC Link
  Allt-i-ett-erbjudande
  Kostnadseffektivt startpaket
  Anpassningsbart
  Paket som är lämpligt för dina lokala behov
  Produktivitetsförstärkare
  Programvaran MC Link, för viktkalibrering med ett klick, ingår
  Förenklad anläggningsvalidering
  Förvaliderad programvara för smidigt godkännande
  Effektivt arbetsflöde
  Öka kalibreringsprocessens hastighet med upp till 40 %
  System för volym, densitet och magnetism

  Enkla och tillförlitliga lösningar för bestämning av volym, densitet och magnetism - uppfyller de högsta kraven från nationella metrologiska institut.

  Teknisk specifikation
  Volym och densitet: 1 g till 20 kg magnetism: 1 g till 50 kg
  Applikationer
  Bestäm vikters volym, densitet och magnetism
  VMS för densitets- och massabestämning
  Använda standard-XPE-komparatorer - enkelt och tillförlitligt
  VC1005X - 1 g till 1 kg
  Snabba och exakta densitetsmätningar ner till 1 g
  Susceptometern S50-K
  Enkel och kostnadseffektiv magnetismbestämning
  Vägledda arbetsflöden
  Programvarustyrning för användning och resultathantering
  Manuella massakomparatorer

  Genom att kombinera ett mycket ergonomiskt användargränssnitt med menystyrd programvara för massabestämning förenklas och förbättras varje operatörs arbete.

  Teknisk specifikation
  Kapacitet upp till 5 000 kg och läsbarhet upp till 0,1 µg
  Hög prestanda
  Vägningscell och utjämningssystem i högsta klass
  Använd dragskydd med händerna fria
  Styr dragskydd med programvaran MC Link eller SmartSens™
  Säker och snabbare viktkalibrering
  Ingen manuell transkription, tack vare MC Link
  MC Link vägleder och styr processen
  Smidig process genom vägledning på skärmen
  Miljöregistrering
  Miljösystemen Klimet A30 och ClimaLog30

  Service

  Drifttid
  Support & Reparation
  Optimering
  Underhåll & optimering
  Expertis
  Utbildning & Rådgivning

  Trycksaker

  Program

  Brochure : Comparator Balances Catalog
  Our complete range of Vacuum, Automated, Robotic and Manual Mass Comparators, including Volume, Density, Magnetism, Weights, Software Solutions and Wo...
  Calibration with Robotic Mass Comparators
  Calibration with Robotic Mass Comparators by METTLER TOLEDO. A robotic mass comparator is a piece of equipment used for the calibration of weights tha...
  Brochure : Software Solutions for Mass Calibration
  Clever, innovative software solutions, from stand-alone to networked systems supporting Manual, Automated and Robotic Mass Comparators.
  Efficient Mass Calibration Software
  This white paper will be of interest to anyone involved in mass calibration activities, from National Metrology Institutes (NMI's) to private calibrat...
  Influences on Mass Calibration – Minimizing Uncertainties
  Learn to minimize measurement uncertainty by controlling or correcting physical influences which affect mass calibration.
  Supporting Redefinition of the Kilogram
  The future definition of the kilogram is measured in a vacuum. Methods and equipment for storage and transfer of mass standards are presented.

  MC Link

   
   
   
   
   
   
   
  Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.