Massakomparatorer - Översikt - METTLER TOLEDO
Mass Comparators

Massakomparatorer

Komparatorer från 0,1 µg till 6 000 kg

Kontinuerlig innovation - Följer med in i framtiden

METTLER TOLEDO:s komparatorer bestämmer även de minsta massaskillnader. De ger högsta upplösning och utmärkt repeterbarhet - de kritiska faktorerna för din prestanda vid jämförande vägning. Vi erbjuder flera modeller med en läsbarhet så fin som 0,1 μg och kapacitet upp till 5 400 kilogram.

Maskiner och elektronik
XPE-SC-serien är produktionsorienterad och erbjuder högsta precision för de minsta toleranserna för att garantera färdiga komponenter och delar av högsta kvalitet.

Petrokemi
XPE-LC-serien används till stor del vid gascylinderpåfyllning. Dess robusthet och höga upplösning hjälper dig att reducera osäkerheter till ett minimum vilket förbättrar gasblandningarnas kvalitet.

Kalibreringslaboratorier
För säker och enkel viktkalibrering är ComparatorPacTM allt-i-ett-lösningen som garanterar effektivt arbetsflöde och tillförlitliga resultat.

Bulkkemikalier
XPE-KC-serien har högsta avkastning för högsta kapacitet och hjälper dig att minimera spillet av kemikaliska bulkkomponenter vid påfyllningstillfället, vilket drastiskt minskar produktionskostnaderna.

Vakuummassakomparatorerna M_one och M_10
Automatiserade massakomparatorer
Robotic Mass Comparators

Vakuummassakomparatorerna M_one och M_10

Automatiserade massakomparatorer

Robotic Mass Comparators

De världskända vakuumkomparatorerna med nanogramupplösning är måttstocken i massabestämning och används av nationella metrologiska institut.
Våra mångsidiga automatiserade massakomparatorer utför mätningar automatiskt, vilket resulterar i utomordentlig upplösning och ojämförlig repeterbarhet.
Robotic solutions - extremely rapid with outstanding performance, to E1 OIML accuracy - ideal for high throughput calibration laboratories.
Teknisk specifikation
Kapacitet upp till 10 kg och läsbarhet upp till 0,1 µg
Internationell måttstock
Oöverträffad repeterbarhet för att uppfylla nationella laboratoriers behov.
Automatiserad viktkalibrering
Upp till 6 vikter, helt automatiserad mätning
Oavbrutna mätningar av flera standardobjekt
Lägg in standardobjekt med Load-Lock under konstant vakuum
Enskild tillgänglighet
Genom framfönstret, Load-Lock och vertikalt lyft
Kontrollerad miljö
Klimet A30 och A30V för omgivande, konstant tryck och vakuum
Global jämförelse av vetenskapliga standardobjekt
Genom att miljöpåverkan elimineras kan man jämföra länder emellan
Teknisk specifikation
Kapacitet upp till 50 kg och läsbarhet upp till 0,1 µg
Oslagbar prestanda
Oöverträffad precision med kompromisslös precision
Helt automatiserad viktväxlare
Ojämförlig precision för viktspridning
Programvarustyrda
Utför mätningar över en natt för bästa resultat
Minimera felkällor
Eliminera fel med automatisk vikthantering
Luftlyftkraftskorrigering - Miljölösningar
Miljösystemen Klimet A30 och ClimaLog30
Technical Specification
Capacity up to 20 kg and Readabilty up to 0.1 µg
Fully Automated
Nano-accuracy, high-speed, outstanding performance
Maximum Efficiency
Combine up to 4 systems to cover 0.1 µg to 20 kg
Software Controlled
Perform overnight measurements for best results
Minimize Error Sources
Eliminate errors with automatic weight handling
Air Buoyancy Correction - Environmental Solutions
Klimet A30 & ClimaLog30 environmental systems
ComparatorPac™
System för volym, densitet och magnetism
Manuella massakomparatorer

ComparatorPac™

System för volym, densitet och magnetism

Manuella massakomparatorer

Ett komplett paket med komparatorer och programvara - ComparatorPac™ är den idealiska instegslösningen för enkel viktkalibrering upp till 20 kg OIML F2.
Enkla och tillförlitliga lösningar för bestämning av volym, densitet och magnetism - uppfyller de högsta kraven från nationella metrologiska institut.
Genom att kombinera ett mycket ergonomiskt användargränssnitt med menystyrd programvara för massabestämning förenklas och förbättras varje operatörs arbete.
Teknisk specifikation
3 XPE-komparatorer och programvaran MC Link
Allt-i-ett-erbjudande
Kostnadseffektivt startpaket
Anpassningsbart
Paket som är lämpligt för dina lokala behov
Produktivitetsförstärkare
Programvaran MC Link, för viktkalibrering med ett klick, ingår
Förenklad anläggningsvalidering
Förvaliderad programvara för smidigt godkännande
Effektivt arbetsflöde
Öka kalibreringsprocessens hastighet med upp till 40 %
Teknisk specifikation
Volym och densitet: 1 g till 20 kg magnetism: 1 g till 50 kg
Applikationer
Bestäm vikters volym, densitet och magnetism
VMS för densitets- och massabestämning
Använda standard-XPE-komparatorer - enkelt och tillförlitligt
VC1005X - 1 g till 1 kg
Snabba och exakta densitetsmätningar ner till 1 g
Susceptometern S50-K
Enkel och kostnadseffektiv magnetismbestämning
Vägledda arbetsflöden
Programvarustyrning för användning och resultathantering
Teknisk specifikation
Kapacitet upp till 5 000 kg och läsbarhet upp till 0,1 µg
Hög prestanda
Vägningscell och utjämningssystem i högsta klass
Använd dragskydd med händerna fria
Styr dragskydd med programvaran MC Link eller SmartSens™
Säker och snabbare viktkalibrering
Ingen manuell transkription, tack vare MC Link
MC Link vägleder och styr processen
Smidig process genom vägledning på skärmen
Miljöregistrering
Miljösystemen Klimet A30 och ClimaLog30
Vakuummassakomparatorerna M_one och M_10

De världskända vakuumkomparatorerna med nanogramupplösning är måttstocken i massabestämning och används av nationella metrologiska institut.

Automatiserade massakomparatorer

Våra mångsidiga automatiserade massakomparatorer utför mätningar automatiskt, vilket resulterar i utomordentlig upplösning och ojämförlig repeterbarhet.

Robotic Mass Comparators

Robotic solutions - extremely rapid with outstanding performance, to E1 OIML accuracy - ideal for high throughput calibration laboratories.

ComparatorPac™

Ett komplett paket med komparatorer och programvara - ComparatorPac™ är den idealiska instegslösningen för enkel viktkalibrering upp till 20 kg OIML F2.

System för volym, densitet och magnetism

Enkla och tillförlitliga lösningar för bestämning av volym, densitet och magnetism - uppfyller de högsta kraven från nationella metrologiska institut.

Manuella massakomparatorer

Genom att kombinera ett mycket ergonomiskt användargränssnitt med menystyrd programvara för massabestämning förenklas och förbättras varje operatörs arbete.

Service

020-25 58 80
Ring service
Drifttid
Support & Reparation
Optimering
Underhåll & optimering
Kvalitetstandard
Kalibrering & Kvalitet
Expertis
Utbildning & Rådgivning

Trycksaker

Program

Comparator Balances Brochure
Our complete range of vacuum, automated, robotic and manual mass comparators, including volume, density, magnetism, weights, and worldwide service sup...
Calibration with Robotic Mass Comparators
Maximize security and deliver the highest accuracy in mass calibration with METTLER TOLEDO's Robotic Mass Comparators. Robotic mass comparator can han...
Brochure : Software Solutions for Mass Calibration
Clever, innovative software solutions, from stand-alone to networked systems supporting Manual, Automated and Robotic Mass Comparators.
Efficient Mass Calibration Software
Efficient mass calibration can be achieved with simple workflows and reliable software for traceable data handling.
Influences on Mass Calibration ꟷ Minimizing Uncertainties
Learn to minimize measurement uncertainty by controlling or correcting physical influences which affect mass calibration.

MC Link

Den här sidan är inte optimerad för din webbläsare. Överväg att använda en annan webbläsare eller uppgradera din webbläsare till den senaste versionen för att säkerställa den bästa upplevelsen.