Jonselektiv elektrod: för ett brett utbud med ISE-applikationer
 
Meny

Jonselektiv elektrod

Kombinerad och halvcell ISE för pålitlig jonmätning

Mätare

pH Meters

För att motsvara dina elektrokemisystembehov erbjuder vi ett antal stationära och bärbara mätare som är professionella och hållbara. I vårt utbud finns det produkter utformade för efterlevnad, rutinmätningar eller vem som helst som arbetar med en tight budget.

Stationära mätareBärbara mätare

Lösningar

pH Solutions

METTLER TOLEDO erbjuder ett omfattande utbud med buffertar, standarder, elektrolyter, rengöring och verifikationslösningar av toppkvalitet för bestämning av pH, konduktivitet, jonkoncentration  ORP och upplöst syre. Alla lösningar finns tillgängliga i små volymsflaskor i antingen paket eller enkelpåsar.

Mer om lösningar

Service

Service for pH meters and sensors

Vi erbjuder olika servicepaket beroende på dina behov. Dessa går från professionella installationer på plats och konfiguration till dokumenterade bevis på efterlevnad. Om det önskas full täckning utöver inledande garanti, då erbjuder vi ett utökat servicepaket som består av förebyggande underhåll och reparationer.

Mer om service
 
Sensor ProductGuide

Produkter & detaljer

Dokumentation

Produktbroschyrer

InLab® Sensors
The manufacturing of high quality sensors with outstanding performance not only requires technical skills and expertise but also a profound understand...

Kompetens

Fluoride Ion Selective Electrode
Download a free copy of the Fluoride Ion Selective Electrode Application Guide and get more information about theory, principle and calibration for th...
Ion Selective Electrode Guide
Receive a free copy of the Ion Selective Electrode Guide and get useful tips and hints for selected ISE applications in various industrial segments. L...

Frågor och svar

Hur man lagrar jonselektiva elektroder korrekt?

Alla bruksanvisningar innehåller nödvändig information om kort- och långtidsförvaring av respektive sensor. I allmänhet ska jonselektiva elektroder förvaras torrt under långa förvaringstider.

Vilken svarstid är rimlig för en jonselektiv elektrod?

Svarstiden beror på såväl typ av jon som dess koncentration.

Medan de relativt snabba sensorerna för Na+ och F- har svarstider på 1-3 minuter vid högre koncentrationer, ökar svarstiden till 5-10 minuter när man mäter i spannet för lägre detekteringsgränser.

Storleken på en jon har en väsentlig inverkan på mätningens hastighet. Det är därför som andra joner tar längre tid att mäta. Analys av tunga metaller så som Cu2+ eller Cd2+ kan ta 20-30 minuter när den utförs nära den lägre detekteringsgränsen.

En varsam och konstant omrörning i jonmätningar är avgörande för att uppnå en stabil signal så fort som möjligt. Stabilisering uppnås snabbare när du går från en lägre till en högre koncentration än i motsatt riktning. Därför rekommenderas det alltid att inleda med den lägsta koncentrationen vid kalibrering och mätning.

Vilken är detekteringsgränsen för en jonselektiv elektrod?

Sensorns potential mäts vid många olika koncentrationer av jonen i fråga. En drar en kurva med dessa mV-signaler mot koncentrationen (logaritmisk). Vanligtvis är den S-formad: ganska platt vid mycket höga och mycket låga koncentrationer, nästan linjär emellan. De specificerade detektionsgränserna definieras inom det intervall i vilket beteendet är mer eller mindre linjärt. För att göra ett ISE användbart för ett annat intervall skulle man vara tvungen att ändra membranytan (större för lägre koncentrationer) eller använda ett annat jonselektivt ämne i membranet.

Vilken är den genomsnittliga livslängden för natrium ISE?

En selektiv natriumelektrod är en glaselektrod som är mycket lik en pH-elektrod. pH-glaselektrod visar ett försumbart alkalifel och förstoringen av ”alkalifelet” leder till selektiva natriumelektroder som endast reagerar på ändringar i natriumjonkoncentrationen på pH-värden över 7. Därför är livslängden för en natrium-ISE liknande livslängden för en pH-elektrod, och påverkas av ett antal faktorer (t.ex. förhöjda temperaturer, extrema pH-värden, osv.).

Know the Risk of Your pH Measurement
Ion Selective Electrode Guide – Theory and Practice
How to Measure pH in Small Samples
Join the GEP eLearning Program
pH Toolbox for Life Sciences
pH Theorie Guide
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.