Bärbara pH-mätare från enkla till sofistikerade tillämpningar

Bärbar pH-mätare

Mätningar på fältet och vid linjen blir enkelt

Välj de bärbara mätare som passar dig bäst:

Bärbar pH-mätare
Bärbar pH-mätare
Bärbar pH-mätare

Seven2Go Advanced enkanals bärbar pH-mätare

FiveGo standard enkanals bärbar pH-mätare

SevenGo Duo – Bärbara pH-mätare med två kanaler

Robust, lättanvänd bärbar mätare som passar pH, konduktivitets, DO, ORP och jonkoncentration både på labbet och på språng.
Komplett bärbar mätare för snabba och pålitliga resultat till ett lågt pris.
Flexibel mätare med två kanaler för att mäta pH, konduktivitet, DO, ORP och jon på vilken arbetsplats som helst.
Bärbar pH-mätare

Robust, lättanvänd bärbar mätare som passar pH, konduktivitets, DO, ORP och jonkoncentration både på labbet och på språng.

Bärbar pH-mätare

Komplett bärbar mätare för snabba och pålitliga resultat till ett lågt pris.

Bärbar pH-mätare

Flexibel mätare med två kanaler för att mäta pH, konduktivitet, DO, ORP och jon på vilken arbetsplats som helst.

Välj de bärbara mätare som passar dig bäst:

Bärbar pH-mätare
Bärbar pH-mätare
Bärbar pH-mätare

Seven2Go Advanced enkanals bärbar pH-mätare

FiveGo standard enkanals bärbar pH-mätare

SevenGo Duo – Bärbara pH-mätare med två kanaler

Robust, lättanvänd bärbar mätare som passar pH, konduktivitets, DO, ORP och jonkoncentration både på labbet och på språng.
Komplett bärbar mätare för snabba och pålitliga resultat till ett lågt pris.
Flexibel mätare med två kanaler för att mäta pH, konduktivitet, DO, ORP och jon på vilken arbetsplats som helst.
Bärbar pH-mätare

Robust, lättanvänd bärbar mätare som passar pH, konduktivitets, DO, ORP och jonkoncentration både på labbet och på språng.

Bärbar pH-mätare

Komplett bärbar mätare för snabba och pålitliga resultat till ett lågt pris.

Bärbar pH-mätare

Flexibel mätare med två kanaler för att mäta pH, konduktivitet, DO, ORP och jon på vilken arbetsplats som helst.

Trycksaker

Frågor och svar

Ska jag ha en dedikerad eller multifunktions pH-mätare?

Detta beror på din applikation. Dedikerade bärbara mätare kan användas för att mäta en enskild parameter (pH, ORP, jonkoncentration, konduktivitet eller upplöst syre). Multi-parametersystem gör det möjligt att mäta mer än en parameter på samma arbetsplats.

Hur vet jag om min pH-avläsning är korrekt?

Först ska dina kalibreringsresultat indikera ditt systems prestanda. Efter kalibrering kan du utföra verifikation (mätning i kända buffertlösningar) för att säkerställa att din mätning är korrekt. Acceptansen är +/- 0.05pH-enheter av det kända pH-värdet på den uppmätta temperaturen. Använd dina kalibreringspunkter för ditt provs pH-intervall. Det rekommenderas att du använder minst två punkter. Använd bästa praxis och se till att glödlampan är torr och att fyllnadshålet är öppet.

Vilken är min kalibreringslutning och förskjutning och vad innebär detta?

Kalibreringslutningen är en konverterings från en sensorsignal i mV till en pH-avläsning. Förskjutningen är sensorns mV-avläsning när den mäts i pH 7-buffert. Din förskjutning ska inte överstiga +/- 30 mV.

Vilka kalibreringspunkter ska jag använda?

Kalibrering ska omfatta intervallet för de värden som önskas mätas. Den vanligaste kalibreringsmetoden för pH-elektroder är en tvåpunktskalibrering.

Vad är ATC?

ATC (automatisk temperaturkompensering) gör det möjligt för pH-mätaren att kompensera för temperaturvariationer som kan inverka på dina pH-mätningars exakthet.

Vilken är skillnaden mellan linjär och segmenterad kalibrering?

Se graferna ovan som visar skillnaden mellan linjära och segmenterade kalibreringslägen.

Efter att du utför segmenterad kalibrering med 3 buffertar, 2 lutnings- och 2 förskjutningsvärden som anges av mätaren. När du utför en linjär trepunktskalibrering får du endast en lutning och ett förskjutningsvärde baserat på en linje som dras med linjär regression (monterad med least squares-metod) mellan alla tre kalibreringspunkter.

Skillnaden mellan dessa två metoder är att den segmenterade kalibreringen anses vara mer exakt eftersom den passar bättre elektrodens verkliga beteende än endast en linje.

När du utför en mätning efter en segmenterad kalibrering tar instrumentet en lutning och förskjutning som motsvarar uppmätt pH-värde. Om t.ex. det uppmätta pH-värdet är 5, kommer lutnings/förskjutningsvärden mellan pH 4.00 & pH 7.00 att användas. Om det uppmätta pH-värdet är 9, kommer lutnings/förskjutningsvärden mellan pH 7.00 & pH 10 att användas.

När du utför en mätning eller en linjär kalibrering utifall ett uppmätt pH 5 och pH 9, kommer samma lutningsvärde att användas för beräkningen.

Vad innebär IP67?

IP står för ”kapslingsklass”
Ett IP-nummer används för att specificera höljets skydd mot omgivningspåverkan. Dessa klasser fastställs genom specifika tester. Alla våra bärbara pH-mätare är i klassen IP67.
IP-numret består av två nummer. Det första avser skyddet mot solida föremål och det andra mot vätskor. Ju högre nummer, desto bättre skydd.

Första nummer

0

- Inget skydd (ibland X)

1

- Skyddad mot solida föremål upp till 50 mm³

2

- Skyddad mot solida föremål upp till 12 mm³

3

- Skyddad mot solida föremål upp till 2,5 mm³

4

- Skyddad mot solida föremål upp till 1 mm³

5

- Skyddad mot damm, begränsad inträngning (ingen skadlig ansamling)

6

– Fullständigt dammskyddad

Andra nummer

0

- Inget skydd (ibland X)

1

- Skydd mot vertikalt fallande vattendroppar (t.ex. kondensation)

2

- Skydd mot direkta vattenstänk upp till 15 grader från vertikalt

3

- Skydd mot direkta vattenstänk upp till 60 grader från vertikalt

4

- Skydd mot vatten som sprutas från alla riktningar - begränsad inträngning tillåten

5

- Skydd mot vatten med lågt tryck som sprutas från alla riktningar (begränsad inträngning tillåten)

6

- Skydd mot lågtrycksvattenstrålar, begränsad inträngning tillåten (t.ex. fartygsdäck)

7

- Skyddad mot nedsänkningseffekt på mellan 15 cm och 1 m

8

- Skyddad mot långa perioder av nedsänkning under tryck

 

Know the Risk of Your pH Measurement
Ion Selective Electrode Guide – Theory and Practice
How to Measure pH in Small Samples
Join the GEP eLearning Program
pH Toolbox for Life Sciences
pH Theorie Guide
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.