Titrator Excellence T9 - Översikt - METTLER TOLEDO

Titrator Excellence T9

Mångsidig titrator för alla tillämpningar. T9 är den mest modulära modellen i Excellence-serien. Kan utökas från en till åtta byretter plus två extra givarkort för att anpassas efter ökade behov, inklusive Karl Fischer. Stöd för InMotion-automation och två samtidiga titreringsarbetsflöden.

Kör två titreringar samtidigt

T9 är kraftfull och klarar av att köra två oberoende och/eller automatiska titreringar parallellt, och förkortar därmed analystiden med upp till 50 %.

Beslutsfattande av IF … THEN-typ

Funktioner av typen IF … THEN ser till att T9 klarar av att köra komplicerade arbetsflöden med beslutsträd, något som sparar tid genom att behovet av mänskliga beslut elimineras.

Gedigen regelefterlevnad

I miljöer som är beroende av regelefterlevnad erbjuder LabX-programvaran fullständigt stöd avseende regelverk från USA (21 CFR Part 11) och EU (Annex 11).

Specifikationer - Titrator Excellence T9
Extra byrettenheter (tillval) Högst 7
Metodfunktioner per metod Högst 150
LabX-programvara Express och Server
Extra givarkort (tillval) Högst 2
Automationstillval InMotion, InMotion KF-ugn, Rondolino
Typ av användningsområde Potentiometrisk; Konduktometrisk; Termometrisk; KF volymetrisk; KF kolometrisk
Anslutning för streckkodsläsare Ja (USB)
Manuell ugn (tillval) DO308 (manuell)
Ändpunktstitrering Ja
EQP-titrering Ja
Generatorcell Membran som tillval
Om ... då gäller villkoren Ja
Karl Fischer-titrering Ja
Max. antal metoder 150
One Click®-användargränssnitt Ja
Parallell titrering Ja
Plug & Play-funktioner Byretter och givare
70
Anslutning för skrivare Ja (USB)
303
Genvägar per användare 24
Lösningsmedelshanterare (tillval) Ja
30
8
Uttag
Uppgraderbarhet Nej, den mest avancerade modellen
Användarrättigheter och användarhantering Fritt definierbara roller
Användardefinierade beräkningar Ja
Språk Kinesiska, engelska, franska, tyska, italienska, koreanska, polska, portugisiska, ryska, spanska
Materialnummer 30252676

Helflexibel automation

Kompatibel med den kraftfulla InMotion-automationen. Provväxling, komplicerade titreringar, rengöringsprocesser och mycket annat körs automatiskt och sparar tid för operatörerna.

One Click-användargränssnittet

Det intuitiva pekskärmsgränssnittet One Click gör det möjligt att skräddarsy startskärmarna så att det bara krävs en enda tryckning på skärmen för att enkelt köra utvalda arbetsflöden.

Plug & Play-tillbehör

Givare och byretter identifieras automatiskt så snart de ansluts. Undvik fel genom att eliminera onödiga steg för dataregistrering och minska den tid som krävs för instrumentinställning.

Karl Fischer-titrering

Titratorerna i Excellence-serien har fullständigt stöd för både volymetriska och coulometriska Karl Fischer-titreringar för precis mätning av vatten i vätskeprov eller fasta prov från 0,001 % till 100 %.

Automatiserade arbetsflöden för spårbarhet

Bland alternativen för dataregistrering finns streckkoder och RFID-taggar för omedelbar överföring av prov-ID, vikter och kemikalieinformation, och även möjlighet att automatiskt välja rätt metod för de olika proven.

SmartChemicals

Tillbehöret SmartChemicals möjliggör omedelbar trådlös överföring av identifieringsdata för titreringskemikalier och deras hållbarhetstider till titratorn. Inga misstag, ingen bortslösad tid.

Dokumentation

Produktbroschyrer

Excellence Titrators
The modular design of the Titration Excellence line guarantees that you are optimally prepared for future changes. The modern platform provides you wi...

Datablad

T9 - Intelligent and Powerful
In addition to the many advantages of the Titration Excellence line such as One Click Titration, Plug & Play, method database and the refinements of t...

UserCom

Analytical Chemistry UserCom Overview
Expert Tips, Product News and Applications for Analytical Chemistry — Titration, pH, Density & Refractometry, Melting & Dropping Point, UV/VIS Spectro...

Program

Titreringsapplikationer
Applikationskemisterna på METTLER TOLEDOs supportgrupp för analytisk kemi har förberett mer än 600 färdiga titreringsapplikationer för användning med...

Expertis

Collected applications
Free single methods directly from our application database. Our search engine allows you to search for applications by type, industry, and keyword. I...
Få din offert
Titrator Excellence T9

Tillbehör

Accessories

Automated titration above room temperature
Can even turn on your coffee machine
Crush quickly hard solid samples
Safe and easy water release
Handles sticky samples easily

Automatisk provtagning

EasyPlus™ Accessories

InMotion™ Autosamplers

Increase testing throughput in your lab with the single row InMotion Flex Autosampler. Connect the Flex to Excellence titrators, density meters, refractometers, UV/VIS spectrophotometers, and pH meters for increased productivity.
Increase testing throughput in your lab with the multiple row InMotion Pro Autosampler. Connect the Pro to Excellence titrators, density meters, refractometers, UV/VIS spectrophotometers, and pH meters for increased productivity.
Increase testing throughput in your lab with the multiple row InMotion Max Autosampler. Connect the Max to Excellence titrators, density meters, refractometers, UV/VIS spectrophotometers, and pH meters for increased productivity.

InMotion™ Karl Fischer Autosampler

Liquid Handler

Liquid Handler
Versatile & reliable

Rondolino

Rondolino
Automated Titration Stand

Tillbehör och förbrukningsartiklar för Excellence refraktometer

Titreringskemikalier med fullständigt dataintegritet – SmartChemicals

UV/VIS-spektrofotometer, kyvetter och tillbehör

pH-tillbehör

Få din offert
Titrator Excellence T9

Förbrukningsvaror

EasyPlus™ Accessories

Fotometriska sensorer

When a color change is still the best solution

Konduktivitetsgivare

Metallsensorer

Plug & Play combined platinum ring redox electrode DMi101-Mini
Plug & Play combined semi-micro silver ring electrode DMi102-SC
Plug & Play combined platinum ring redox electrode DMi140-SC
Plug & Play combined silver ring electrode DMi141SC
Plug & Play combined platinum ring redox electrode DMi144-SC
Plug & Play combined silver ring electrode DMi145-SC
Plug & Play combined platinum ring electrode DMi147-SC
Plug & Play combined silver ring electrode
Combined platinum ring redox electrode DM140-SC
Combined silver ring electrode
Double pin platinum electrode
Combined Ag2S-sulfidized silver billet electrode

Sensorer för ytaktiva ämnen

Surfactant sensitive sensor
A New Level in Surfactant Titration

Temperatur- och referenssensorer

Glass reference electrode
Plastic reference electrode
Temperature probe

Termometrisk sensor

Termometrisk sensor
Termometrisk sensor

pH-glaselektroder

Plug & Play combined micro glass pH electrode
Plug & Play combined semi-micro glass pH electrode
Plug & Play combined glass pH electrode
Plug & Play combined glass pH electrode
Plug & Play combined glass pH electrode
Plug & Play combined glass pH electrode
Plug & Play combined glass pH electrode
Plug & Play combined glass pH electrode
Plug & Play combined pH electrode
Combined glass pH electrode
Combined glass pH electrode
Combined glass pH electrode
Glass half cell pH electrode

pH-tillbehör

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.