Titrator Excellence T5 - Översikt - METTLER TOLEDO

Titrator Excellence T5

Mångsidig titrator för alla tillämpningar.T5 Excellence-titratorn erbjuder full flexibilitet för både potentiometriska och Karl Fischer-tillämpningar. Kan utökas från en till totalt fyra byretter för att därmed byggas ut i takt med att behoven ökar. Stöd för InMotion-automation för testning med hög genomströmning.

One Click-användargränssnittet

Det intuitiva pekskärmsgränssnittet One Click gör det möjligt att skräddarsy startskärmarna så att det bara krävs en enda tryckning på skärmen för att enkelt köra utvalda arbetsflöden.

Helflexibel automation

Kompatibel med den kraftfulla InMotion-automationen. Provväxling, komplicerade titreringar, rengöringsprocesser och mycket annat körs automatiskt och sparar tid för operatörerna.

Gedigen regelefterlevnad

I miljöer som är beroende av regelefterlevnad erbjuder LabX-programvaran fullständigt stöd avseende regelverk från USA (21 CFR Part 11) och EU (Annex 11).

Specifikationer - Titrator Excellence T5
Extra byrettenheter (tillval) Högst tre (en för titrering, två för enbart dosering)
Metodfunktioner per metod Högst 15
LabX-programvara Express och Server
Extra givarkort (tillval) Inga
Automationstillval InMotion, Rondolino
Typ av användningsområde Potentiometrisk; Konduktometrisk; Termometrisk; KF volymetrisk; KF kolometrisk
Anslutning för streckkodsläsare Ja (USB)
Manuell ugn (tillval) DO308 (manuell)
Ändpunktstitrering Ja
EQP-titrering Ja
Generatorcell Membran som tillval
Om ... då gäller villkoren Nej
Karl Fischer-titrering Ja
Max. antal metoder 150
One Click®-användargränssnitt Ja
Parallell titrering Nej
Plug & Play-funktioner Byretter och givare
60
Anslutning för skrivare Ja (USB)
303
Genvägar per användare 24
Lösningsmedelshanterare (tillval) Ja
10
0
Uttag
Uppgraderbarhet Nej
Användarrättigheter och användarhantering Fritt definierbara roller
Användardefinierade beräkningar Ja
Språk Kinesiska, engelska, franska, tyska, italienska, koreanska, polska, portugisiska, ryska, spanska
Materialnummer 30252672

Plug & Play-tillbehör

Givare och byretter identifieras automatiskt så snart de ansluts. Undvik fel genom att eliminera onödiga steg för dataregistrering och minska den tid som krävs för instrumentinställning.

Karl Fischer-titrering

Titratorerna i Excellence-serien har fullständigt stöd för både volymetriska och coulometriska Karl Fischer-titreringar för precis mätning av vatten i vätskeprov eller fasta prov från 0,001 % till 100 %.

Automatiserade arbetsflöden för spårbarhet

Bland alternativen för dataregistrering finns streckkoder och RFID-taggar för omedelbar överföring av prov-ID, vikter och kemikalieinformation, och även möjlighet att automatiskt välja rätt metod för de olika proven.

Säker kemikaliehantering

Användarnas kontakt med kemikalier minskas tack vare den automatiska tömningen och påfyllningen av titreringscellen, och särskilda tillbehör kan användas för att undvika spill.

SmartChemicals

Tillbehöret SmartChemicals möjliggör omedelbar trådlös överföring av identifieringsdata för titreringskemikalier och deras hållbarhetstider till titratorn. Inga misstag, ingen bortslösad tid.

Dokumentation

Produktbroschyrer

Karl Fischer Titrators
How do you guarantee the quality and shelf life of your pharmaceutical products? What's the best way to check if a lubricant is still able to protect...

Datablad

T5 - Convenient and Versatile
The Titration Excellence line offers many advantages such as One Click Titration, Plug & Play and the method database. The T5 is the ideal entry-level...

UserCom

Analytical Chemistry UserCom Overview
Expert Tips, Product News and Applications for Analytical Chemistry — Titration, pH, Density & Refractometry, Melting & Dropping Point, UV/VIS Spectro...

Program

Titreringsapplikationer
Applikationskemisterna på METTLER TOLEDOs supportgrupp för analytisk kemi har förberett mer än 600 färdiga titreringsapplikationer för användning med...

Expertis

Collected applications
Free single methods directly from our application database. Our search engine allows you to search for applications by type, industry, and keyword. I...
Få din offert
Titrator Excellence T5

Tillbehör

Material No.: 21901297

Material No.: 23774

Material No.: 71296

Material No.: 11101051

Material No.: 51109840

Automated titration above room temperature

Material No.: 51108779

Safe and easy water release

Material No.: 51371200

Material No.: 51109030

Can even turn on your coffee machine

Material No.: 51107420

Material No.: 30486743

Material No.: 51192107

Material No.: 23787

Crush quickly hard solid samples

Material No.: 51107409

Increase testing throughput in your lab with the single row InMotion Flex Autosampler. Connect the Flex to Excellence titrators, density meters, refractometers, UV/VIS spectrophotometers, and pH meters for increased productivity.

Material No.: 30094121

Increase testing throughput in your lab with the multiple row InMotion Max Autosampler. Connect the Max to Excellence titrators, density meters, refractometers, UV/VIS spectrophotometers, and pH meters for increased productivity.

Material No.: 30094123

Increase testing throughput in your lab with the multiple row InMotion Pro Autosampler. Connect the Pro to Excellence titrators, density meters, refractometers, UV/VIS spectrophotometers, and pH meters for increased productivity.

Material No.: 30094122

Material No.: 51109210

Material No.: 51191159

Rondolino
Automated Titration Stand

Material No.: 51108500

Material No.: 21901309

Handles sticky samples easily

Material No.: 51107668

Förbrukningsvaror

EasyPlus™ Accessories

Material No.: 71478

Material No.: 71300

Fotometriska sensorer

When a color change is still the best solution

Material No.: 51109300

Konduktivitetsgivare

Material No.: 51302256

Material No.: 51302255

Material No.: 51344020

Material No.: 51344024

Material No.: 51302401

Material No.: 51340266

Metallsensorer

Plug & Play combined platinum ring redox electrode DMi101-Mini

Material No.: 51109523

Plug & Play combined semi-micro silver ring electrode DMi102-SC

Material No.: 51109533

Plug & Play combined platinum ring redox electrode DMi140-SC

Material No.: 51109520

Plug & Play combined silver ring electrode DMi141SC

Material No.: 51109530

Plug & Play combined platinum ring redox electrode DMi144-SC

Material No.: 51109521

Plug & Play combined silver ring electrode DMi145-SC

Material No.: 51109531

Plug & Play combined platinum ring electrode DMi147-SC

Material No.: 51109522

Plug & Play combined silver ring electrode

Material No.: 51109532

Combined platinum ring redox electrode DM140-SC

Material No.: 89598

Combined silver ring electrode

Material No.: 89599

Double pin platinum electrode

Material No.: 51107699

Combined Ag2S-sulfidized silver billet electrode

Material No.: 51109291

Sensorer för ytaktiva ämnen

Surfactant sensitive sensor

Material No.: 51107670

A New Level in Surfactant Titration

Material No.: 51109540

Temperatur- och referenssensorer

Glass reference electrode

Material No.: 51089935

Plastic reference electrode

Material No.: 51109295

Temperature probe

Material No.: 51109828

Termometrisk sensor

Termometrisk sensor

Material No.: 30322060

Termometrisk sensor

Material No.: 30322061

pH-glaselektroder

Plug & Play combined micro glass pH electrode

Material No.: 51109507

Plug & Play combined semi-micro glass pH electrode

Material No.: 51109508

Plug & Play combined glass pH electrode

Material No.: 51109500

Plug & Play combined glass pH electrode

Material No.: 51109501

Plug & Play combined glass pH electrode

Material No.: 51109502

Plug & Play combined glass pH electrode

Material No.: 51109503

Plug & Play combined glass pH electrode

Material No.: 51109504

Plug & Play combined glass pH electrode

Material No.: 51109505

Plug & Play combined pH electrode

Material No.: 51109506

Combined glass pH electrode

Material No.: 89596

Combined glass pH electrode

Material No.: 89632

Combined glass pH electrode

Material No.: 89806

Glass half cell pH electrode

Material No.: 51109286

pH-tillbehör

Material No.: 51109389

Få din offert
Titrator Excellence T5
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.