ReactIR Instrument Performance Assurance (IPA)-modul   - Översikt - METTLER TOLEDO

ReactIR Instrument Performance Assurance (IPA)-modul  

Förbättra dataprecisionen md ReactIR-kalibrering

ReactIR DS Instrument Performance Assurance (IPA)-modulen gör det möjligt för användare att regelbundet validera vågtalsprecision och vid behov kalibrera till en polystyrenstandard som är godkänd av National Institute of Standards and Technology (NIST).  Som en följd av detta kan forskarna vara trygga i sin förvissning om att deras instrument fungerar på rätt sätt, är redo vid behov och att resultaten är tillförlitliga.

  • Enkelhet - Plug-n-Play DS-gränssnitt möjliggör en smidig anslutning till ReactIR och avlägsnar behovet av justering.  Inbyggda tumskruvar säkrar modulen och skjutluckan eliminerar risken för förorering av den interna polystyrenstandarden när den inte används.
  • Koppla in och kalibrera - Avlägsna befintlig provtagningsteknologi för att koppla in DS IPA-modulen och påbörja din vågtalsvalidering och/eller kalibrering omedelbart.  Topphöjder justeras enkelt med hjälp av en integrerad irisjusteringsfunktion.
  • NIST-spårbarhet - För att uppfylla interna och externa efterlevnadsregler, utförs vågformskalibrering med en NIST spårbar 1,5 mil polystyrenstandard med en certifiering för spårbarhet enligt 6 NIST 192lb-frekvenser.
  • iC IR-programvara - ReactIR i kombination med iC IR-programvaran och DSA IPA-modulen tillhandahåller en enkel lösning för vågformskalibrering.  Den guidebaserade validerings- och kalibreringsfunktionen vägleder användaren genom hela processen.  Arkivera resultat enkelt för granskningar med inbyggda rapporter som genereras för både validering och kalibrering i ett icke-redigerbart PDF-format.
ReactIR Instrument Performance Assurance Module

Dokumentation

Relaterade produkter och lösningar

ReactIR 15
ReactIR 15 är Fourier Transform infraröd spektroskopi (FTIR) för övervakning och undersökning av kemi in situ. Progressiv teknologi gör att ReactIR ka...
ReactIR 45m
ReactIR 45m är ett realtids- och mellaninfraröttbaserat system in situ som övervakar reaktiv kemi för att spåra reaktanter, produkter och mellanproduk...
ftir process
ReactIR 45P Process FTIR utvecklar en förståelse av laboratorieprocessen och använder den kunskapen för att överföra processen till fabriken.
Få din offert
ReactIR Instrument Performance Assurance (IPA)-modul  

Tillbehör

Få din offert
ReactIR Instrument Performance Assurance (IPA)-modul  
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.