K4-ledning till Sentinel   - Översikt - METTLER TOLEDO

K4-ledning till Sentinel  

Vätskebaserad reaktionsövervakning inom högtemperatur- och tryckkemi i labbet och produktionsanläggningen

K4-ledningen till Sentinel är den bästa provtagningsteknologin för vätskebaserad reaktionsövervakning inom högtemperatur- och tryckkemi, både i labbet och produktionsanläggningen. K4-ledningen till Sentinel har det maximala mellaninfraröda optiska fönstret för spårning av reaktionskomponenter från 4 000 till 650 cm-1.  Övervaka kemi i anläggningen med en billig och hållbar DTGS-detektor.


*
Var god kontakta METTLER TOLEDO för information om särskilda krav, inklusive anpassad storlek eller användning inom extremtemperatur-, högtrycks- eller riskområden.
Liquid-Based Reaction Monitoring of High Temperature and Pressure Chemistry in the Lab and Plant
Specifikationer - K4-ledning till Sentinel  
Materialnummer 14106912

Dokumentation

Relaterade produkter och lösningar

ReactIR For Continuous Flow Chemistry
ReactIR is a Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) instrument for real-time monitoring of continuous flow chemistry. ReactIR is small making...
ReactIR 15
ReactIR 15 är Fourier Transform infraröd spektroskopi (FTIR) för övervakning och undersökning av kemi in situ. Progressiv teknologi gör att ReactIR ka...
ReactIR 45m
ReactIR 45m är ett realtids- och mellaninfraröttbaserat system in situ som övervakar reaktiv kemi för att spåra reaktanter, produkter och mellanproduk...
ftir process
ReactIR 45P Process FTIR utvecklar en förståelse av laboratorieprocessen och använder den kunskapen för att överföra processen till fabriken.
Få din offert
K4-ledning till Sentinel  

Tillbehör

Få din offert
K4-ledning till Sentinel  
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.