DST-fiberledning   - Översikt - METTLER TOLEDO

DST-fiberledning  

Vätskebaserad reaktionsövervakning inom högtemperatur- och tryckkemi

DST-fiberledningen är det bästa alternativet för optisk anslutning mellan alla ReactIR-enheter och Sentinel-sondteknologin.  Denna fiberledning ger ultimat flexibilitet för anslutning till antingen en labb- eller processreaktor och processflödescell utan behov av justering.  Vibrationsisolering är också en nyckelfunktion hos DST-fiberledningen från större pumpar och annan utrustning som vanligen återfinns i produktionsmiljöer.

Sensor (återfinns i sondspetsen) Alternativ
Endast lämplig för användning med Sentinelsondteknologin. Beakta pH, kemisk kompatibilitet och ett mellaninfrarött optiskt fönster:

  • SiComp - (pH-intervall: 1 till 10) - SiComp-sensorn har ett brett optiskt fönster.  Dock är silikon känsligt för frätskador och kemiska attacker från supersyror/-baser, koncentrerad HCl, H2SO4 och HNO3, såväl som halogenerad kemi (för att bara nämna några).
  • DiComp - (pH-intervall: 1 till 14) - Diamant är extremt robust och kan motstå extrema miljöer och reaktionsbetingelser.


Andra överväganden*
- Beakta temperatur, tryck, materialkompatibilitet och sond- och kärlstorlekar:

  • Temperatur och tryck - Kontrollera dina kemiska krav mot sondspecifikationerna.
  • Materialkompatibilitet – Sentinelfuktade material är legering C22 (sondkropp) och guld (sensortätning) för standardsonder, bortsett från diamant- eller silikonsensoralternativ. För okänd kemisk kompatibilitet, erbjuder METTLER TOLEDO testsatser för varje fuktat material för att utvärdera kompatibiliteten med din reaktion. Var god kontakta METTLER TOLEDO för beställningsinformation angående testsatsen.
  • Sondmått - Kontrollera volymen för ditt reaktionskärl för insättningsspecifikationer.
ReactIR DST Series Fiber to Sentinel Conduit

*Var god kontakta METTLER TOLEDO för information om särskilda krav, inklusive anpassad storlek eller användning inom extremtemperatur-, högtrycks- eller riskområden.

Specifikationer - DST-fiberledning  
Materialnummer 14474765, 14474766, 14474767

Dokumentation

Liquid-Based Reaction Monitoring of High Temperature and Pressure Chemistry

Relaterade produkter och lösningar

ReactIR For Continuous Flow Chemistry
ReactIR is a Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) instrument for real-time monitoring of continuous flow chemistry. ReactIR is small making...
ReactIR 15
ReactIR 15 är Fourier Transform infraröd spektroskopi (FTIR) för övervakning och undersökning av kemi in situ. Progressiv teknologi gör att ReactIR ka...
ReactIR 45m
ReactIR 45m är ett realtids- och mellaninfraröttbaserat system in situ som övervakar reaktiv kemi för att spåra reaktanter, produkter och mellanproduk...
ftir process
ReactIR 45P Process FTIR utvecklar en förståelse av laboratorieprocessen och använder den kunskapen för att överföra processen till fabriken.
Få din offert
DST-fiberledning  

Tillbehör

Få din offert
DST-fiberledning  
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.