Egensäkra | Explosionssäkra golvvågar | Riskområde

Explosionssäkra golvvågar – egensäkra

Golvvågar för säker och tillförlitlig vägning i ex-klassade områden

Med explosionssäkra golvvågar och plattformar för riskområden i zon 1/21, division 1, och i zon 2/22, division 2 är det möjligt med noggrann vägning i områden där explosiv miljö kan uppstå under normal drift. Dessa egensäkra golvvågar är konstruerade för att leverera långsiktigt säkerhet, produktivitet och kvalitet för en bred mängd vägningskapaciteter.

Ring för offert
Filtrera:Clear All

Comparison

020-25 58 80
Ring service

Utforska våra tjänster – anpassade för din utrustning

Vi erbjuder support och service av din mätutrustning under hela dess livslängd, från installation, förebyggande underhåll och kalibrering, till reparation av utrustning. 

Drifttid
Support & Reparation
Optimering
Underhåll & optimering
Kvalitetstandard
Kalibrering & Kvalitet
Expertis
Utbildning & Rådgivning

FAQs

Vad är explosionssäkra golvvågar? Vad är golvvågar för riskområden? Vad är det som gör en explosionssäker golvvåg säker?

En explosionssäker golvvåg för riskområden, är en våg godkänd för användning i områden som är ex-klassade av tillsynsmyndigheter. Explosionssäkra golvvågar för riskområden erbjuder säker, effektiv och tillförlitlig vägning i potentiellt explosiva miljöer.

En golvvåg för ex-klassat område anses som säker när användaren har utfört en utrustningsriskbedömning genom att identifiera explosionsriskens typ och varaktighet och därefter valt en korrekt konstruerad utrustning.Utrustning, som t.ex. vågar, måste godkännas och tillverkas i enlighet med alla relevanta standarder. I dessa ingår en godkänd underhållsplan för kontinuerlig service.

Skillnader mellan explosionssäkra golvvågar i zon 1/21 division 1 och zon 2/22 division 2?

Zoner klassificeras av International Electrochemical Commission (IEC) i Europa, Asien, Australien, Afrika och andra regioner eller National Fire Protection Association (NFPA) National Electric Code (NEC) i USA

Riskområden i klass I, division 1 är platser som fastställts i NEC-handboken med artiklarna 500, 501, 502, 503, 505 och 506.  Platser i klass I är de vars luft innehåller brandfarliga gaser eller ångor i kvantiteter tillräckliga för att generera explosiva eller antändningsbara blandningar (NEC 501).  Division 1 är en underklass till klass I och är klassificerad som ett område där de explosiva eller brandfarliga gaserna, ångorna eller vätskorna kan existera under normala vardagsförhållanden.

En egenskap för zon 2-områden är när antändliga koncentrationer av brandfarliga gaser eller ångor vanligtvis inte förekommer, men kan förekomma i vissa fall som förtydligas i NEC-standarderna.  Zonerna klassificeras även i direktivet ATEX 1999/92/EG baserat på hur ofta och hur länge den explosiva atmosfären förekommer.  Zon 2 är enligt direktivet ATEX 1992/92/EG när en explosiv atmosfär sannolikt inträffar sällan eller under korta tidsperioder.

Explosionssäkra golvvågar är godkända för zon 1/21 division 1 och zon 2/22 division 2, baserat på deras förmåga att uppnå en säkerhetsnivå som krävs enligt ovan fastställda miljöer.

För mer information om att välja explosionssäkra golvvågar eller klassificering av explosionssäkert område, ladda ned Guide för riskområden.

Hur vet man om en explosionssäker golvvåg kommer fungera i din miljö?

För att kunna fastställa om en specifik golvvåg för riskområde fungerar för din miljö, måste du först fastställa klassificeringen för riskområdet, så som fastställt av Electrochemical Commission (IEC) i Europa eller National Fire Protection Association (NFPA) National Electric Code (NEC) i USA. Därefter måste du välja en våg som har lämpliga godkännanden för din klassificering av ex-klassat område.

Varför är explosionssäkra golvvågar från MT egensäkra? Hur vet du om en enhet är egensäker?

Med egensäkra system kan utrustning användas utan risk för att antända brandfarlig gas, brandfarligt damm eller brandfarliga fibrer som kan förekomma i farliga områden. Med hjälp av rigorös testning måste METTLER TOLEDO bevisa att egensäkra golvvågar klarar godkännandekraven från specificerade tillsynsorgan. Det sker genom att tillhandahålla certifikat om överensstämmelse, ritningar och annat stödmaterial.

Egensäkerhet erbjuder tre klassificeringsnivåer, ”ia,” ”ib” eller ”ic”, som bygger på säkerhetsnivån och antalet möjliga fel. Varje klassificeringsförsök avser att balansera risken för att en explosiv atmosfär förekommer mot risken att en antändning uppstår. Skyddsnivån ”ia” är ett grundläggande krav för utrustning i kategori 1 och passar för användning i zon 0/division 1. Skyddsnivån ”ib” för utrustning i kategori 2 passar för användning i zon 1. Skyddsnivån ”ib” för utrustning i kategori 3 passar för användning i zon 2/division 2.  

För egensäkra golvvågar installerade på en fast plats får det maximala intervallet mellan periodiska inspektioner inte överskrida tre år utan att man uppsöker expertråd. När ett intervall fastställs ska det utföras ytterligare periodiska inspektioner eller så ska det föreslagna intervallet modifieras. Flyttbar eller bärbar egensäker utrustning är mer utsatt för skada eller felanvändning än fasta installationer och därför ska intervall mellan perioder för ingående inspektioner vara längst 12 månader. Höljen som öppnas ofta, såsom batterihus, ska inspekteras ingående minst var sjätte månad. Dessutom ska all utrustning okulärbesiktigas av en utbildad operatör innan användning för att säkerställa att de inte är uppenbarligen skadade.

För mer information, ladda ned Guide för riskområden.