ReactIR 15 - Översikt - METTLER TOLEDO

ReactIR 15 - Utgångna varor

FTIR förbättrar förståelsen av kemi

Kemister och vetenskapsmän inom organisk kemi strävar efter att förbättra FoU av kemiska föreningar och rutter och processer för syntetisk kemi. Reaktionsövervakning In situ spårar koncentrationsförändringar av viktiga reaktiva och transienta arter för att förstå mekanismens bana, bestämma kinetik och upptäcka större reaktionshändelser. ReactIR 15 är ett realtids- och mellaninfraröttbaserat system in situ som är framtaget för att studera reaktionsförlopp och ge specifik information om reaktionsinitiering, konvertering, mellanliggande steg och slutpunkter. Den omfattande naturen hos dessa data gör det idealiskt för processoptimering i realtid.

Alternativ för provtagningsteknologi möjliggör lyckad övervakning av gas- eller vätskefaser under alla processförhållanden, såsom:

Några typer av kemi är:

ReactIR 15 In Situ Reaction Monitoring

Utgått sedan: Dec, 2019

Ersatt med: System ReactIR 702L, TEMCT

Improve Reaction Understanding.

Turn On, Collect Data, Find Trends

New solid state detector technology with optimized optical interface for Comp probes. Best in class performance without the need for liquid nitrogen.

Small, Portable, Flexible

Small, light, stackable unit can be easily moved to any fume hood, glove box or to the lab next door for use anywhere, anytime.

Study all Reactions

Probe-based sampling technology for real-time reaction analysis. Study batch or flow reactions under any process conditions.

Ersatt med: System ReactIR 701L, LN2

Performance Simplified.

Unparalleled Sensitivity and Performance

Best possible sensitivity to generate high quality data with low limits of detection. Routinely monitors challenging and low ppm level chemistry.

Workflow Enabling Design

High-sensitivity 48hr hold time detector offers flexibility to use all fiber probes and monitor long reactions for convenient workflow implementation.

One Click Analytics™

Drastically reduce analysis time with time-resolved reaction analysis iC IR and automated data analysis workflow without spectroscopy expertise.

Dokumentation - ReactIR 15

Datablad

ReactIR 15
Study reaction progression and gain specific information about reaction initiation, conversion, intermediates and endpoint.
ReactIR Sampling Technology
ReactIR in situ sampling technology assures usability in a wide range of batch and continuous reaction conditions.
iC IR Software
Use spectroscopic data to increase chemical understanding and knowledge of the chemical process and associated critical parameters.
ConcIRT LIVE for iC Software
Use real time reaction information to characterize reaction performance through identifying and quantifying key reaction species.
iC Quant for iC Software
Predict actual concentrations of key reaction species, even in a complex mixture, in real time to understand reaction performance.
iC Kinetics
Kinetics software describes the characteristics of a chemical reaction. The kinetic model created by the software can be used to simulate the effect o...
ReactIR Instrument Performance Assurance (IPA) Module
Validate ReactIR wavenumber accuracy and calibrate to a Polystyrene standard certified by the National Institute of Standards and Technology (NIST) fo...

Program

Organisk syntes
Kemister som arbetar inom syntetisk organisk kemi upptäcker och utvecklar innovativa kemiska reaktioner och processer.
Chemical Process Development & Scale-Up
Design Robust and Sustainable Chemical Processes For Faster Transfer To Pilot Plant and Production
Polymerisation
Measuring and understanding polymerization reactions, mechanisms, kinetics, reactivity ratios, and activation energies lead researchers to employ in s...
processanalysteknik
Process Analytical Technology (PAT) is changing the way R&D, scale-up, and manufacturing are performed. PAT transforms productivity, improves safety,...
Fermentation and BioProcessing
Characterize & Optimize Fermentation & Bioprocesses in Real Time to Maximize Production
flödeskemi
Continuous flow chemistry opens options with exothermic synthetic steps that are not possible in batch reactors, and new developments in flow reactor...

Mjukvara

iC IR Software
Spectroscopic data increases chemical understanding and knowledge of the chemical process, including reaction initiation, endpoint, mechanism, pathway...
iC Kinetics Software
Optimize chemical reactions with a fast graphical way to describe the characteristics of a chemical reaction and create a kinetic model. This model c...
iC Data Center for OM/EM-1 Year
Capture, Prepare, Share Experimental Data

Relaterade produkter och lösningar

ReactIR 45m
ReactIR 45m är ett realtids- och mellaninfraröttbaserat system in situ som övervakar reaktiv kemi för att spåra reaktanter, produkter och mellanproduk...
ReactIR For Continuous Flow Chemistry
ReactIR is a Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) instrument for real-time monitoring of continuous flow chemistry. ReactIR is small making...
ftir process
ReactIR 45P Process FTIR utvecklar en förståelse av laboratorieprocessen och använder den kunskapen för att överföra processen till fabriken.
Reactor Systems for Chemical Synthesis
Integrated solutions increase productivity in the chemistry lab
Reaktionskalorimetrar för processutveckling, säkerhet och uppskalning
Reaktionskalorimetri från kontroll till produktion
ParticleTrack G400
Study Particle Size and Count in the Laboratory

White Papers

Metal Catalyzed Transformations Using In Situ Spectroscopy
This white paper reviews recent advances in organic chemistry using chemical reaction monitoring.
In situ-övervakning av kemiska reaktioner
”Hur gör man mer med mindre?” är ett konstant ämne på kemikaliska utvecklingslaboratorier då forskare behöver få fram kemiprodukter snabbt och kostnad...
Understand and Control Bioprocesses
Inline process analytical technology increases yield and product quality and improves the understanding of bioprocesses. Our white paper discusses the...

Tillbehör - ReactIR 15

Specifikationer - ReactIR 15

Systemspecifikationer
Storlek180 mm x 249 mm x 274 mm/7,1 in x 9,8 in x 10,8 in
(bredd x höjd x omfång)
Vikt9 kg (20 lbs)
Upplösning4 cm-1 högsta upplösning
Optiskt omfång4000 till 650 cm-1
DetektorMCT -24he (hålltid), SE MCT (inget flytande kväve krävs)
IndikatorerStröm (system på)
MCT OK (detektor kyld)
Skanna (hämtar data)
Ström (ingång)100–240 VAC/ 50/60 Hz (1,2 A)


Anslutningar:
USB 2.0

Omgivning
Drifttemperatur: 19 °C till 25 °C (66 °F till 77 °F)
Förvaringstemperatur: 10 °C till 50 °C (50 °F till 122 °F)
Fuktighet: <60 % ej kondenserande

Specifikationer- ReactIR 15

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.