Lab webinarier - METTLER TOLEDO

Boosta din kunskap med webinarier

Förkovra dig ännu mer inom ditt område! Nedan har vi valt ut några av våra kunskapswebinarier inom lab. I vårt bibliotek finner du ännu fler webinarier.

Jobba smartare – inte hårdare

Lär dig att definiera och strukturera processer i laboratoriet för mer konsekventa resultat.

 • Introduktion till lean lab
 • Prestationshantering
 • Optimering av arbetsplatsen

____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________

Grunderna i titrering

Få en överblick av olika titreringstekniker och lär dig mer om de olika typer av sensorer som används vid titrering.

 • Definitionen av titrering
 • Kemiska reaktioner för titrering
 • Titreringstekniker

____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________

Undvik fel vid pH mätning

Lär dig mer om hur du undviker felaktiga resultat vid pH mätning.

 • Introduktion
 • Källor till felaktiga resultat
 • Förklaringar

Undvik felaktiga resultat vid pH mätning

Lär dig mer om hur du undviker felaktiga resultat vid pH mätning.

 • Introduktion
 • Källor till felaktiga resultat
 • Förklaringar

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________

Bra pipetteringstekniker

Vi visar dig hur du kan undvika vanliga misstag vid pipettering och därmed öka precisionen i dina resultat.

 • Minimera felaktiga resultat
 • Riktlinjer
 • Lämpliga volymer

Du kan även boka fysiska seminarier så som Good Pipetting Practice och Good Weighing Practice. Fyll i intresseanmälan så kontaktar vi dig.

Good Pipetting Practice

Du kan förbättra din datakvalitet med Good Pipetting Practice (GPP) – den omfattande METTLER TOLEDO-metoden för att maximera precision och repeterbarhet vid pipettering. Tillämpa principerna för GPP i ditt laboratorium, så kan alla i din arbetsgrupp bland annat:

 • Optimera sina arbetsflöden vid pipettering
 • Känna till den pipetteringsteknik som krävs för att ta fram tillförlitlig data
 • Förstå hur ergonomi kan påverka dataproduktion och eget välbefinnande

____________________________________

Good Weighing Practice

Good Weighing Practice (GWP) är en global standard som kan tillämpas på ny eller befintlig vägningsutrustning från valfri tillverkare inom alla branscher och arbetsplatser. GWP ger dokumenterade bevis för reproducerbara vägningsresultat i överensstämmelse med alla nuvarande kvalitetsstandarder i laboratorier och tillverkning. Användare som fokuserar på stabila processer, konstant produktkvalitet, resurssnål tillverkning eller regelefterlevnad kan använda GWP som riktmärke för att välja och kalibrera sin vägningsutrustning.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.