iSense – din digitala sensorexpert - METTLER TOLEDO

iSense – din digitala sensorexpert

iSense är METTLER TOLEDO:s programvara för dess teknologi Intelligent Sensor Management (ISM®). ISM är en digital plattform för analytiska sensorer som ökar processpålitligheten, förenklar sensorhanteringen och minskar underhållet. Det centrala i ISM är en serie algoritmer som kontinuerligt övervakar en sensors "hälsa" och diagnosverktyg som förutsäger när underhåll kommer att krävas.

Sensorer som lär sig
Sensorer som lär sig

Sensors That LearnTM

ISM har världens första sensorer för processanalys som lär sig. Avancerade algoritmer gör att sensorerna lär sig processförhållandena på en dag. Denna förmåga ökar hastigheten med vilken diagnostik tillhandahålls och förbättrar överensstämmelsen i informationen från sensorn under dess livstid.

 

iMonitor ‒ kräver ingen förklaring
iMonitor ‒ kräver ingen förklaring

Kräver ingen förklaring

iSense är enkelt och intuitivt. Du behöver ingen tidigare kunskap för att förstå programmets trafikljuskoder, trendgrafik och indikatorer. Med hjälp av animerade instruktioner kan du säkerställa att varje kalibrering och underhållsprocess utförs reproducerbart och utan misstag eller uteblivna steg.

 

Pappersfria iSense
Pappersfria iSense

eDokumentation

Miljövänlig och korrekt e-dokumentation är en viktig angelägenhet för många företag idag. iSense:s helt digitala databas och protokoll gör organiseringen enkel, och gör det möjligt att lätt lokalisera och dela all information som samlats in under en sensors livstid. För läkemedelsindustrin är en version som följer 21 CFR Part 11 tillgänglig, vilket förbättrar säkerheten för eDokumentation.

 

Enkel mobilitet
Enkel mobilitet

Enkel mobilitet

Med iSense kan du kontrollera sensorstatusen eller utföra kalibrering eller underhåll när det behövs. Koppla enkelt en ISM-sensor till iSense eller iSense mobil via Bluetooth eller iLink-kabel. Nu kan du underhålla sensorer vid din dator eller mobila enhet. Med iSense mobil kan du skicka sensorns diagnosinformation med e-post genom att trycka på en knapp. iSense mobil är tillgänglig för både iOS- och Android-operativsystem.

    

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.