En framgångshistoria: Kraftindustrin uppgraderar till smart lösning - METTLER TOLEDO

En framgångshistoria: Kraftindustrin uppgraderar till smart lösning

Minskar utgifter och lagernivåer

En framgångshistoria: Kraftindustrin uppgraderar till smart lösning
En framgångshistoria: Kraftindustrin uppgraderar till smart lösning

Givare och multiparametertransmittrar med Intelligent Sensor Management-teknik ger korrekta mätresultat på kemiska parametrar med många cykler och minskar på så sätt både utgifter och lagernivåer.

Ladda ner en framgångshistoria

 

DDigital teknik

Intelligent Sensor Management (ISM®) är en ny digital teknik för transmittrar och givare från METTLER TOLEDO Thornton. ISM har en rad olika avancerade funktioner som ökar prestanda på sensor och förenklar installationen, driften och underhållet.

Kooperativ elproducent

East Kentucky (USA) Power Cooperative (EKPC) är ett ickevinstdrivande, medlemsägt elkooperativ som tillhandahåller grossistleverans av el till sina 16 medlemsägda distributionskooperativ. Det grundades 1941 och betjänar för närvarande omkring 519 000 bostäder, lantgårdar och företag i 87 länder.

ISM-givare och M800-transmittrar ersätter äldre mätinstrument

Cooper Station i Burnside, Kentucky, har två koleldade enheter som producerar totalt ungefär 340 MW. Varje panna använder sig av en instrumenttavla som mäter pH, löst syre och konduktivitet i kondensat, matarvatten och pannvatten (bottenblåsning).

När labbansvarige Tom Schoolcraft skulle ersätta vattenövervakningsinstrumenten från en annan tillverkare, tittade han närmare på instrumenten från Thornton METTLER TOLEDO. Utifrån positiva rekommendationer från kollegor på ett annat kraftverk och demonstrationer från Thorntons försäljningspersonal på plats, bestämde han sig för att byta ut tretton av de gamla transmittrarna med en ingång mot endast fem Thornton M800 fyrkanaliga multiparametertransmittrar.

ISM-givarna erbjuder bekvämlighet med Plug and Measure

”Vi använder två till fyra givare per transmitter och mäter på så sätt fler parametrar med endast en transmitter per vattenkategori”, kommenterar Schoolcraft. ”M800-transmittern har en bekväm färgpekskärm som är enkel att använda och visar några eller alla parametrar.” Om vi behöver byta ut eller rengöra en givare, är det enkelt att ta ut den ur instrumenttavlan, utföra service och byta ut. Transmittern känner automatiskt igen och konfigurerar givaren så fort den har återanslutits.” M800 multiparametertransmitter klarar av upp till fyra ISM-givare och två flödesingångar.

Korrekta mätresultat inom ett brett konduktivitetsområde

Thorntons UniCond®-givare har en avancerad inbyggd mätkrets och mäter inom ett brett konduktivitetsområde, från bräckt (upp till 50 000 μS/cm) till ultrarent vatten. På så sätt undviks extrakostnader och behovet av att lagra många givare med olika mätområden i behandlingssystem för spädvatten. ”ISM-givarna för pH och löst syre ansluts till samma multiparametertransmitter och vi kan få syremätvärden i ppb-intervallet – de gör verkligen jobbet”, förklarar Schoolcraft.

Uppgraderad givarteknik ger förbättrade resultat

ISM-funktionen i givare och transmittrar är en teknik som används för första gången i vatteninstrumenttavlan på detta kraftverk och Cooper Station har upplevt positiva resultat. ”METTLER TOLEDO underlättade uppgraderingen av våra gamla instrument och vi erbjöds även försäljningssupport för att bekanta oss med funktionen hos den nya transmittern. Vi är därför nöjda med resultaten och kommer att överväga Thornton för efterföljande uppgraderingar.”

För mer information om M800-transmittern and ISM-givarna kan du besöka: www.mt.com/ism-power

Ladda ner en framgångshistoria

 

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.