Counteracting Liquid Retention in Tips Benefits of Using Low Retention Tips - METTLER TOLEDO

Counteracting Liquid Retention in Tips Benefits of Using Low Retention Tips

White paper:

Motverka vätskeretention hos spetsar Fördelar med att använda spetsar med låg retention

I detta white paper förklaras hur LR-spetsar från Rainin ”normaliserar” prestandan hos vätskor med olika sammansättningar och fysiska egenskaper under pipetteringen. De superhydrofobiska ytegenskaperna hos Rainins spetsar med låg retention gör att den minskade ytspänningen och sammanhållningen som orsakas vid tillägg av ytaktiva ämnen i vätskeprover motverkas effektivt. Dessutom återställs exaktheten vid pipettering eftersom tömning av vätskeprovet vid dispensering underlättas.

Ladda ned vårt white paper för en heltäckande genomgång av sättet som Rainins LR-spetsar påverkar ytaktiva ämnen vid pipettering

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.