Bestämning av fukthalt | Lösningar från METTLER TOLEDO

Lösningar för bestämning av
fukt- och vattenhalt

METTLER TOLEDO erbjuder en stor mängd lösningar för att mäta fukt- eller vattenhalten i ett prov.

Be om mer information

Fuktanalys i expressfart
med fuktanalysatorer

När fukt har betydelse levererar METTLER TOLEDO fuktanalysatorer enastående resultat.

Be om mer information

Vattenhalt
med Karl Fischer-titrering

Kvalitetskontroll kräver snabba och exakta analysresultat och säker datahantering.

Be om mer information

Fuktbestämning
med termisk analys

Analysera prover med mycket små mängder i mg-intervallen pålitligt i en definierad atmosfär med automatiskt provbyte.

Be om mer information

Förlust vid torkning-
analyser

Fuktbestämning som görs med ugnstorkning organiseras och utförs enkelt med den intelligenta provhanteringsfunktionen One Click™

Be om mer information
När det är viktigt med snabb och enkel fuktbestämning, ger METTLER TOLEDO Excellence fuktanalysatorer ett enastående värde.
Vägen till snabb uppvärmning och precis temperaturkontroll är avancerad halogen-teknik. Det ger oöverträffad precision med mycket pålitliga resultat på kortast möjliga tid. Det grafiska One Click Moisture™-användargränssnittet möjliggör smidig och snabb drift, med torkningskurvor i realtid och kontrolltabeller. Den robusta designen och det nya konceptet för enklare rengöring säkerställer en lång livslängd och avbrottsfri drift, såväl i laboratoriet som på fabriksgolvet.
Karl Fischer-titrering är den specifika standardmetoden för bestämning av vattenhalt och ger exakta och precisa resultat på några få minuter.
Karl Fischer-tirering är en metod för fuktbestämning som är specifik för vatten och passar prover med en hög vattenhalt (-> volymetrisk titrering) och även för prover med vattenhalt i ppm-intervallen (koulometrisk teknik). Vattenhalten i oupplösliga prover kan bestämmas genom att värma upp provet i en gasström eller med extraktion. Karl Fischer-metoden används för många ämnen som en referensmetod.
Kvantifierar spår pålitligt och skiljer på olika fuktkällor i små prover med en termogravimetrisk analys.
Med termogravimetrisk analys kan man skilja på fukt, vatten från kristallisering och andra lösningsmedel. Det ger omfattande information om massaförändringar, temperaturintervaller och kinetik.

Med sorptionssystemet TGA är det till och med möjligt att analysera prover med definierade fuktighetsförhållanden.
Fuktbestämning som görs med ugnstorkning organiseras och utförs enkelt med One Click™ förlust vid torkning
I många laboratorier är förlust vid torkning en rutinmetod för att bestämma ett ämnes fukthalt. Men det är en mödosam uppgift att säkerställa att det blir korrekt. Dock med One Click™ förlust vid torkning (drivs med LabX) inleds metoden med en genväg på vågens pekskärm. Användaren vägleds steg för steg genom processen och beräkningar sker automatiskt. Med intelligent uppgiftshantering blir det enkelt att köra flera serier samtidigt.
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.