Mätosäkerhet - Köp rätt utrustning | METTLER TOLEDO

För att garantera exakt mätning måste du överväga följande faktorer innan du väljer en ny våg:

  • Största vikt som ska vägas (inklusive egenvikt) -> specificerar vågens kapacitet
  • Minsta (netto) vikt som ska vägas -> specificerar vågens minimumvikt
  • Den vägningsprecision som krävs -> ställer in den övre gränsen till vågens tillåtna mätosäkerhet
  • Miljömässiga villkor och vägningstillämpning -> specificerar ytterligare egenskaper för vågen

 

Välj den våg du behöver på ett vetenskapligt sätt

GWP® Recommendation införlivar metrologisk vetenskap med dina specifika krav i ett enkelt verktyg. Det garanterar att du bara köper utrustning med en mätosäkerhet som är mindre än vägningsprecisionen. GWP® Recommendation tillhandahåller dokumenterat bevis för att det valda instrumentet uppfyller metrologiska, miljömässiga och regelmässiga krav. GWP® Recommendation finns tillgängligt kostnadsfritt i hela världen och kan utföras för vilken METTLER TOLEDO-våg som helst. Se ett exempel på en GWP® Recommendation för laboratoriereller ett rekommendationsprov för produktion.

 

GWP®: Läs mer om den vetenskapligt underbyggda vägningsstandarden

GWP® Verification: För att certifiera precisionen hos den utrustning du använder (oavsett märke)

 

 
 
 
 
 
 
 
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.