Livsmedelssäkerhetstandarder och myndighetskrav – METTLER TOLEDO
 
Meny
White Paper

White paper om livsmedelssäkerhetstandarder och myndighetskrav – Kostnadsfri nedladdning

White Paper

Hur livsmedelsproducenter kan uppfylla dessa krav för att uppnå efterlevnad

Livsmedelssäkerhetstandarder och myndighetskrav
Livsmedelssäkerhetstandarder och myndighetskrav

Detta white paper tar en titt på de vanligaste livsmedelssäkerhetsstandarderna och de senaste kraven. Det förklarar även hur implementeringen av ett produktinspektionsprogram kan hjälpa livsmedelsproducenter att uppfylla dessa krav för att uppnå efterlevnad av regelkrav.

Utöver befintliga standarder som exempelvis ISO9001, Good Manufacturing Practice (GMP) och Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), blir det allt viktigare för producenter att ha certifiering för livsmedelssäkerhet för att säkerställa den högsta nivån av livsmedelssäkerhet i en allt mer globaliserad ekonomi.

Detta white paper fokuserar på följande områden:

 • Myndighetskrav och standarder för livsmedelssäkerhet
 • Hur produktinspektion bidrar till efterlevnad av standarder för livsmedelssäkerhet inom följande områden
  • Spårning
  • Kvalitets- och kvantitetskontroll
  • Detektering av främmande föremål
  • Hygieniskt konstruerad utrustning
  • Utrustningskalibrering

Ladda ned detta informativa white paper för att lära dig mer

Livsmedelssäkerhet är ett ämne som ges allt mer uppmärksamhet och som påverkar konsumenter och företag världen runt. Samtidigt som en stor del av världens livsmedelsförsörjning är säker, uppmärksammar säkerhetslarm och produktåterkallningar faran med livsmedelsburna hot. Enligt en uppskattning från Världshälsoorganisationen (WHO) från 2015, blir varje år nästan 600 miljoner människor eller nästan 1 av 10 av världens befolkning sjuka efter att ha konsumerat förorenat livsmedel.

Allt eftersom kravet på livsmedelssäkerhet ökar, blir det viktigare med en erkänd certifiering för livsmedelssäkerhet, för att hjälpa producenter att kunna försäkra att produkterna från deras produktionslinjer är så säkra som möjligt för konsumenterna. Det kan vara avgörande att implementera utrustning för produktinspektion i ett företagsomfattande produktinspektionsprogram för att hjälpa producenter att efterleva de tuffa branschstandarderna.

METTLER TOLEDO:s produktinspektionslösningar har tagits fram med FSMA-reglerna och GFSI-godkända standarder i åtanke och ger dokumentationen, övervakningen och verifikationen som krävs för att bidra till efterlevnad av regelkrav.

Programvaran ProdX samlar in inspektionsdata från alla PI-enheter och övervakar kritiska kontrollpunkter (CCP) samt loggar utförandet av prestandatester (PVR) intrångssäkert. På så sätt stödjer ProdX efterlevnaden av lokala vägnings- och mätningsregler samt överensstämmelse med Global Food Safety Initiative (GFSI)-standards

Informationsdokument

Förhindra förväxling av märkning
I takt med att konsumenter lägger större vikt på innehållet i produkterna de använder, har även myndighetskraven gällande korrekt produktmärkning ökat...
Att förstå reglerna för märkning av livsmedel
Detta white paper ger all information som en tillverkare behöver för att minimera risken för såväl produktåterkallelser som att utsätta slutkonsumente...
Göra koder läsbara
Att förstå de olika typerna av koder som återfinns på produkter och faktorerna som man bör förstå när man skapar dem
Märkningsregler för kosmetika i USA, EU och Kina
I detta white paper finns det information om märkningsregler för kosmetika i USA, EU och Kina, och det kommer väl till hands för tillverkare som är på...
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.