Kostnadsfri PDF: Manipulationsindikerande läkemedelsförpackningar
White Paper

Manipulationsindikerande läkemedelsförpackningar – Kostnadsfri nedladdning av PDF

White Paper

Hur man säkerställer att manipulationsindikerande förpackningar överensstämmer med EU- direktivet 2011/62/EU och EN 16679

Manipulationsindikerande läkemedelsförpackningar
Manipulationsindikerande läkemedelsförpackningar

I detta white paper förklaras inverkan från EU-direktivet 2011/62/EU och EN 16679 och betydelsen det kommer att ha för läkemedelsförpackningar. Det tar specifikt upp de enheter som kan användas för att kontrollera om förpackningen har manipulerats.

Det ger en översikt av de fyra manipulationsindikerande lösningarna som är angivna i EN 16679:

  • Limning
  • Särskilda vikningstekniker
  • Plastfilm
  • Självhäftande tätningar

Alla dessa lösningar kan hjälpa läkemedelstillverkare och förpackningsföretag att uppfylla kraven i den europeiska standarden EN 16679.

Oavsett vilken lösning som läkemedelstillverkare och förpackningsföretag väljer, är det viktigt att de så snart som möjligt förbereder sig inför den 9 februari 2019. Om man gör detta kommer man bidra till att säkerställa patientsäkerheten och produkternas marknadsföringsbarhet, såväl som att återställa förtroendet för läkemedelsindustrin genom att garantera läkemedlens autenticitet.

Ladda ned detta informativa white paper för att lära dig mer

Det är essentiellt med en manipulationsindikerande lösning för att efterleva EU-direktivet 2011/62/EU. Läkemedelstillverkare och förpackningsföretag måste bestämma sig nu hur de ska uppfylla dessa förordningar. Dock ger EU ett visst andrum för implementeringsmetoder som är optimalt anpassade till enskilda företags finansiella ställning och tekniska möjligheter. Med manipulationsindikerande funktioner säkerställs det att otillåten öppning av den yttre förpackningen i leveranskedjan, exempelvis för att byta ut produktens innehåll, upptäcks omgående.

Relaterade white papers

Läkemedelssäkerhet – en jämförelse mellan standarder i USA och EU
Detta white paper beskriver de rättsliga ramarna som antagits av EU och USA och kraven som dessa ställer på läkemedelsföretag. Det jämför likheter och...
White paper om livsmedelssäkerhetstandarder och myndighetskrav
Detta white paper tar en titt på de vanligaste livsmedelssäkerhetsstandarderna och de senaste kraven. Det förklarar även hur livsmedelsproducenter kan...
Validering, verifikation och övervakning av produktinspektionsutrustning
Detta white paper ger vägledning till de grundläggande processerna för validering, verifikation och rutinmässig prestandaövervakning för utrustning fö...
Serialization - Are You Ready?
The global threat of counterfeit medicines is growing. Quickly learn how to reliably track and trace medicinal products by integrating serialization s...

PCE-inspektionslösningar

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.