Partikelstorleksanalys för processoptimering - METTLER TOLEDO

Boka ett onlinemöte med en specialist idag

Boka ett möte
White Paper

Partikelstorleksanalys för processoptimering

White Paper

Partikelkarakterisering från småskaliga laboratoriereaktorer till storskaliga produktionspipelines

White Paper: Particle Size Analysis for Process Optimization
White Paper: Particle Size Analysis for Process Optimization

Partiklar, kristaller och droppar orsakar problem för forskare. Men noggrant utformade partiklar har rätt produktkvalitetsattribut och förenklar driften i efterföljande led.

Med en komplett verktygslåda för partikelkonstruktion, med bl.a. inline- och offline-analystekniker, kan forskare:

  • Utforma partiklar med de önskade fysiska egenskaperna
  • Skaffa bevis för att identifiera felens grundorsak
  • Dokumentera processinsikt och demonstrera processkontroll
  • Använd data som stöd för tillförlitlig överföring från labb till fabrik

I detta white paper, Partikelstorleksanalys för processoptimering, presenteras några av de vanligaste metoderna för partikelmätning under process och hur de kan användas för effektiv leverans av partikelprodukter av hög kvalitet.

Hämta detta white paper, Partikelstorleksanalys för processoptimering, för tekniker som löser avgörande problem med partiklar tidigt under utvecklingen.

Partiklar: Problem eller möjlighet?

Partiklar, kristaller och droppar förekommer i många kemiska processer, i en rad industrier, och utgör ofta en utmaning för forskare och tekniker med uppgift att optimera produktkvalitet och processeffektivitet. När partikelegenskaper, i synnerhet partikelstorlek och antal, kan karakteriseras effektivt går det att lösa processproblem och förbättra produktkvalitet. Hittills har forskare förlitat sig på offline-partikelstorleksanalysatorer, med t.ex. laserdiffraktion eller silning, för att utföra denna typ av karakterisering. Men under de senaste åren har det dykt upp nyare teknologier som beskriver partiklarnas storlek och antal i realtid, precis så som partiklarna existerar naturligt i processen. Att mäta partiklarna under processen kan minska på fel som förknippas med offlineprovtagning, och ge kontinuerlig information om hur partiklar uppför sig under förändrade processvillkor, så att forskare kan förstå och optimera svåra processer med hjälp av bevisbaserade metoder. Kristallisering i synnerhet är en utmanande partikelbildningsprocess i vilken partikelstorleken efter isolering kan ha en dramatisk inverkan på alla bearbetningsåtgärder längre fram i processen.