Förbättra emulsionsstabilitet med droppstorleksmätning in situ - METTLER TOLEDO
Webinar - On Demand

Förbättra emulsionsstabilitet med droppstorleksmätning in situ

Webinar - On Demand

Partikel-/droppstorlek för emulsioner och vätskeformuleringar

Partikel- eller droppstorlek är viktigt för att förbättra stabiliteten hos emulsioner och vätskeformuleringar. I bästa fall kan vetenskapsmän och ingenjörer få snabbare insikter gällande stabilitet, konsistens och hållbarhet genom att mäta droppstorleksdistribution i realtid för att upptäcka när deemulgering, sammansmältning, flockulering eller eftermogning uppstår. Stabiliteten hos emulsioner varierar med utspädning, pH eller tryck. Offlineprovtagning kan ofta förändra eller förstöra emulsionskomponenter och offlinemätningar kan ofta inte tillämpas för att göra processoptimering och fatta kontrollbeslut i realtid.
Benjamin Smith
English

Partikelstorleksanalys In situ förkortar utvecklingstiden genom att ge formulatörer möjlighet att optimera ytaktiva ämnen, skjuvning och råmaterial utan behov av offlineprovtagning eller analys. Formulatörer kan också optimera produktkvaliteten genom att länka produktens konsistens och stabilitet till partiklarna och dropparna, då de uppstår i processen. För uppskalning är möjligheten att spåra förändringar av inline-partikelstorleksdistribution viktig för att kontrollera målpartikelstorleksdistributioner för en upprepbar slutgiltig produktformulering.

Detta webbseminarium diskuterar hur man kan påskynda processutveckling och säkerställa konsekvens i produktionen i realtid utan provtagning. Tillämpning av partikelanalys och karakteriseringstekniker in situ demonstreras:

  • Kontrollera stabilitet hos lotion och kräm – Merck Consumer Products (11 minuter)
  • Mikroinkapsling – Food & Drug Administration (5 minuter)
  • Deemulgering för separering av olja och vatten – FMC Technologies (16 minuter)
  • Emulgering för viskositetsmodifierare för råolja – Nalco Chemical
  • Emulsion och polymerisation – DuPont (5 minuter)


Presentatören

Benjamin Smith är kemiingenjör och använder inline-partikelkarakteriseringsteknologier för utveckling, uppskalning och framställning av processer. Detta gör att företag kan ta produkter till marknaden snabbare, till lägre kostnader och med högre kvalitet. Benjamin är marknadsföringschef på METTLER TOLEDO.