Kemisk processintensifiering
Webinar - On Demand

Kemisk processintensifiering

Webinar - On Demand

Mercks snabba beslutsfattande möjliggörs genom kemisk processintensifiering

Shane Grosser pratar om hur Mercks laboratorium för intensifiering av processutveckling tar fram nya verktyg och metoder för att höja hastigheten och sänka kostnaderna för kemisk processutveckling.
Shane T. Grosser, Ph.D. - Merck
35 minuter
English

Inom kemisk processutveckling styr ofta programtiming hur informerade beslut med begränsad processförståelse tas, särskilt i det tidiga kliniska leveransstadiet. För att underlätta detta fick Mercks laboratorium för intensifiering av processutveckling uppgiften att ta fram verktyg och metoder för en djupare och mer fundamental processförståelse på ett resurssnålt sätt. Dessa tekniker för kemisk processutveckling är framförallt fokuserade på dataintensifiering, eller mer specifikt, mer effektiv datainfångning, datareducering och dataanalys som möjliggörs med:

  • Processmodellering
  • Hög automatiserad genomströmning
  • Processanalysteknik (PAT)
  • Automatiserad reaktorimplementering
  • Statistiskt utformade experiment och analys (DoE)

Under detta webinar presenteras en del utvecklade metoder kring dataintensifiering och snabb optimering tillsammans med exempel som bland annat:

  1. Optimering av en palladiumkatalyserad C-O-kopplingsreaktion
  2. Riskdämpningsstudier associerade till suspensioner och upplösningar av fasta ämnen på labbet och som pilotutförande.
  3. Snabb identifiering av föredragna driftförhållanden för en ej skyddad reaktion på aryl-eter med en mycket aggressiv tidslinje.

Presentatör
Efter en Ph.D. i Chemical Engineering vid Carnegie Mellon University år 2007, anslöt sig Shane Grosser till Mercks avdelning för kemisk processutveckling och kommersialisering där han för nuvarande är en Associate Principal Scientist inom CPDC Technology Labs.  Efter att han började på CPDC år 2007, har Shane Grosser tagit del av en mängd intressanta projekt, som omfattar en stor del av utvecklingen av små molekylläkemedel, däribland:  klinisk API-tillverkning, tekniköverföring med pilot, kommersialisering och leverans, såväl som regelmässigt stöd för många program.  Utöver flera olika projektledaruppdrag har han även lett avdelningens arbetsgrupp för processmodelleringsteknik från 2009 till 2014 och lett laboratoriet för intensifiering av processutveckling sedan 2014.