Motstånd är meningslöst - METTLER TOLEDO
Case Study

Motstånd är meningslöst

Case Study

På institutionen för fysiologi och farmakologi på Karolinska Institutet används fenotypdriven teknik i forskningen om läkemedelsresistens hos parasiter som orsakar malaria.

På institutionen för fysiologi och farmakologi på Karolinska Institutet används fenotypdriven teknik i forskningen om läkemedelsresistens hos parasiter som orsakar malaria. ”Det här är ett starkt konkurrensutsatt forskninsgsområde. Därför har vi inte råd att använda genomsekvensering, som är både tekniskt krävande och analytiskt komplext. I stället använder vi en hypotesdriven, fenotyporienterad metod för att undersöka hur läkemedelsresistensen utvecklas, och vi koncentrerar oss främst på de transportmekanismer som pumpar ut läkemedlen ur parasiten”, förklarar docent Jose Pedro Gil.

”Genom att sekvensera 20–30 gener från läkemedelsresistenta organismer, kan vi fokusera på att identifiera enbaspolymorfier (SNP) som ger upphov till resistensen och vissa kliniska misslyckanden. Noggrann genotypning är avgörande i vår forskning. Antalet prover och replikeringar som hanteras för PCR-processerna gör att vi vanligen använder flerkanalspipetter, och här är Raininpipetterna från METTLER TOLEDO perfekta för oss.

Vi har flera Pipet-Lite™ XLS+™ flerkanalsenheter som enbart används för PCR-reaktionerna. På så sätt undviks risken för kontaminering och vi uppnår mycket hög reproducerbarhet, även med de mycket små utgångsmängderna från proverna.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.